Daj sobie pomóc- powierz nam swoją dokumentację!

Firma transportowa to ogromna odpowiedzialność i nie lada wyzwanie. Cała „papierologia”, szkolenia kierowców, dokumentacja pracownicza, odczyt tachografów cyfrowych, odpowiedzialność za załadunek oraz za pracowników i wiele innych. Jest tego cała masa i naprawdę można się w tym wszystkim pogubić i zatracić. Aby odciążyć Cię trochę od tego wszystkiego i pomóc Ci się rozwijać przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę, która z pewnością Cię zainteresuje.

W usługach podstawowych znajduje się:

Rozliczenie czasu pracy

Sporządzamy ewidencję czasu pracy kierowców, która jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia. Rozliczamy również należne diety i ryczałty za nocleg z tytułu delegacji służbowych. Dokonujemy rejestru czasu pracy na terytorium innych krajów, oraz wyrównujemy wynagrodzenie do płacy minimalnej obowiązującej za granicą.

Raport naruszeń

Zawiera spis oraz wykres wszystkich naruszeń popełnionych przez kierowcę w danym okresie. Raport dodatkowo zawiera kwoty kar jakie może nałożyć ITD, zarówno na kierowcę jak i na przedsiębiorstwo, oraz ocenę ryzyka.

Odczyt kart kierowców

Nasz opiekun przyjedzie z własnym urządzeniem do sczytywania danych i sam sczyta karty kierowców.

Odczyt tachografów cyfrowych

Nasz opiekun przyjedzie z własnym urządzeniem do sczytywania danych i sam sczyta tachografy cyfrowe.

Doradztwo w zakresie minimalizacji kar

Szczegółowo przeanalizujemy naruszenia kierowców i w razie wystąpienia naruszeń prześlemy propozycję jak można uniknąć kary za dane wykroczenie.

Doradztwo z wizytą opiekuna

Nasz opiekun osobiście przyjedzie do firmy i szczegółowo wyjaśni naruszenia kierowców oraz przedstawi rozwiązania, które pomogą uniknąć kar.

W starej ustawie nie było kary za nie prowadzenie „Ewidencji kierowcy” od 03.09 w taryfikatorze pojawiły się dwa dodatkowe zapisy.

USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw1), 2) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

5.19. Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, o której mowa w art. 25 ust. 1  i art. 26d ust. 1 i 2 ustawy o czasie pracy kierowców  – za każdego kierowcę kara 1 000PLN

W pakiecie Aureus VIA znajdują się wszystkie informacje o czasie pracy kierowcy, jazdy, odpoczynków, godzin nadliczbowych, godzin nocnych, pory dyżurów i absencji. Pozostali którzy twierdzili że np. „nie potrzebują, nie jest to wymagalne i nie ma za to kary” od 03.09.2018 taką ewidencję będą musieli prowadzić bądź liczyć się z karą.

„Oczywiście spotkałem się ze stwierdzeniem np.: sam robię listę obecności, prowadzę ewidencję i wyliczam wszystkie godziny. Niestety bez specjalnego oprogramowania do przetwarzania danych z karty kierowcy czy tachografu cyfrowego jest to wręcz niemożliwe lub/albo nierzetelne za co ustawodawca przewidział również karę:

5.21. Fałszowanie ewidencji czasu pracy lub odmowa udostępnienia jej kontrolerom kara 8 000 PLN.”

Mówi nasz specjalista Maciej Rębacz.

Rozszerzyliśmy naszą ofertę o usługi okresowe/ jednorazowe, z którymi również warto się zapoznać.

Reprezentant we Francji

Firmy, które mają załadunek lub rozładunek we Francji muszą delegować swoich pracowników a także posiadać reprezentanta, który fizycznie znajduje się na terenie Francji i biegle porozumiewa się w języku francuskim, by w razie kontroli mógł reprezentować firmę i przedstawić wszystkie wymagane dokumenty.

Oddelegowania na Francję, Niemcy, Austrię, Włochy

W niektórych krajach UE kierowcy muszą być zgłaszani do oddelegowania na odpowiednich platformach. W tym celu wypełniamy formularz z odpowiednimi danymi firmy i kierowcy po czym wysyłamy zgłoszenie poprzez tę platformę do służb kontrolnych danego państwa. Dzięki temu służby mają wgląd w jakich okresach kierowca jest w podróży służbowej, a także mają dostęp do danych osobowych w celu weryfikacji.

Teczka kierowcy

Zawiera niezbędne dokumenty, które musi posiadać kierowca w podróży służbowej w krajach UE, tj. formularz oddelegowań, przetłumaczone umowy i rozliczenia czasu pracy za granicą.

Przygotowanie dokumentów do licencji krajowej i międzynarodowej

Przedsiębiorstwo aby móc wykonywać transport musi posiadać uprawnienia w postaci licencji. Aby ją uzyskać przedsiębiorstwo musi spełniać określone warunki, by poświadczyć, że są w stanie prowadzić transport, m.in. zdolność finansowa, pojazdy itp. Zajmujemy się zebraniem od firmy dokumentów i wypełnieniem wniosków oraz oświadczeń, które wysyłamy do GITD, który przyznaje licencję.

Dokumentacja pracownicza

Doradzamy i pomagamy przy zmianie regulaminów i obwieszczeń aby obniżyć koszty dla firmy.

Szkolenia kierowców

Nasza firma szkoli kierowców z czasu pracy, obsługi tachografów cyfrowych i analogowych, oraz jak właściwie opisać wykroczenia aby uniknąć kar. Przygotowujemy materiały szkoleniowe dla kierowców.

Reprezentowanie firmy podczas kontroli ITD i PIP

Nasza firma przed kontrolą sprawdza dokumenty, analizuje i w miarę możliwości minimalizuje naruszenia a także reprezentuje podczas kontroli.

 

Podsumowując, jeśli chcecie Państwo uniknąć niepotrzebnych komplikacji, a już tym bardziej kar pieniężnych polecamy wybrać współpracę z firmą Aureus VIA, która profesjonalnie zajmie się Twoim biznesem transportowym.

Zapytaj nas o szczegóły i wszystkie koszty, pozwól sobie pomóc i powierz dokumentację specjalistom.

Cennik usług- https://www.aureusvia.pl/cennik