Praca kierowcy w porze nocnej według nowych przepisów!

Praca kierowcy w porze nocnej według nowych przepisów.

 

 

Ile czasu można pracować w porze nocnej?

Co to są godziny nocne?

Jak się oblicza czas pracy kierowcy w porze nocnej?

Czy kierowca musi mieć dodatkowo płacone za pracę w porze nocnej?

Kto kontroluje czas pracy w porze nocnej?

 

W związku z licznymi pytaniami naszych klientów na temat pracy w nocy i nowym regulacją poniżej kilka ważnych kwestii z tym związanych.

Kierowca pracuje nie tylko w dzień, ale także w nocy. Głównym zajęciem kierowcy jest jazda, która zaliczana jest do czasu pracy. Pojęcie pracy jest nieco szersze niż pojęcie samej jazdy. Najważniejsze jest to, że praca (w tym także jazda) kierowcy w nocy jest uregulowana pewnymi dodatkowymi przepisami i warunkami.

Na początek bardzo ważna kwestia otóż: pory nocne w pracy kierowcy są DWIE!!!

Są to zupełnie DWA różne zagadnienia i chociaż brzmią praktycznie tak samo to dotyczą dwóch różnych aspektów!!!

 

Wyróżnić możemy pory nocne:

Pierwsza pora nocna to okres czasu, który służy do obliczenia maksymalnego czasu pracy kierowcy w danej dobie.

Druga pora nocna to okres czasu, za który należy się kierowcy dodatkowe wynagrodzenie.

Pierwsza jest do tego, żeby ustalić ile może  maksymalnie pracować kierowca, a druga jest do tego, żeby obliczyć ile dodatkowego wynagrodzenia musi pracodawca dodatkowo za pracę w nocy dopłacać.

Jeśli chodzi o pierwszą porę nocną to jest to okres 4 godzin pomiędzy godziną 00:00 a 07:00.

Z tego przedziału czasowego od 00:00 do 07:00 każda firma transportowa musi wybrać okres 4 godzin – bardzo często firmy wybierają sobie okres od 00:00 do 04:00, ale mogą wybrać czy też dopasować do swojej specyfiki pracy inną godzinę. My jako firma rozliczająca, najczęściej jednak w firmach transportowych spotykamy się z okresem od 00:00 do 04:00.

W celu lepszego zobrazowania problemu na ten przykład wybrałem porę od 00:00 do godziny 04:00 tak jak jest to stosowane w większości firm transportowych.

 

NAJWAŻNIEJSZĄ ZMIANĄ JEST FAKT: jeżeli kierowca w Państwa firmie pracuje (jazda + inna praca) w tym okresie chociaż przez 1 minutę to jego czas pracy w danej dobie nie może przekroczyć 10 godzin.

Musimy również pamiętać co tak naprawdę wchodzi do 10 godzin pracy i dla przypomnienia: liczymy wszystkie zdarzenia zarejestrowane jako JAZDA oraz INNA PRACA.

A więc do tych 10 godzin pracy NIE LICZYMY zdarzeń zarejestrowanych jako ODPOCZYNEK/PRZERWA oraz DYSPOZYCJA.

Jak to niestety w życiu i w prawie bywa od reguły są wyjątki a mianowicie:

Jeśli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin to do tych zdarzeń należy doliczyć jeszcze 15 minut. Te 15 minut to jest dodatkowy czas pracy pamiętając że podczas robienia 45 minutowej przerwy, pierwsze 15 minut zalicza się do czasu pracy kierowcy a pozostałe 30 minut do dyżuru.

I to tak po krótce najnowsza zmiana u ustawie dotycząca pracy kierowcy w nocy. Nie należy już w tym momencie zbyt pochopnie interpretować zmiany przepisów i występujących ograniczeń bo tak naprawdę przy odpowiednim policzeniu aktywności kierowcy może okazać się (a w wielu analizowanych przez nas przypadkach tak było) że kierowca dalej pracował 12 godzin pomimo tego że rozpoczynał pracę w poże nocnej nie generując przy tym żadnej kary. Dla głębszego zobrazowania i udowodnienia tezy posłużę się prostym przykładem:

Kierowca rozpoczyna jazdę o godzinie 00:00. Jedzie 3 godziny, potem odpoczywa 2 godziny, powtórnie jedzie 2:30, pauza 45 minut, jazda 1 godzinę, inna praca 3 godziny, pauza 2 godziny i jazda 15 minut.

Czas od godziny 0.00 do odpoczynku trwał 14:30 czyli pracował 15 godzin na co pozwalają mu przepisy. Po tym okresie pracy kierowca oczywiście robi pauzę dobową 9 godzin.

Bez analizy i dokładnego policzenia jego aktywności, wydawać by się mogło że 10 godzin pracy w porze nocnej zostało tu mocno przekroczone. Otóż NIE!!!!

Oczywiście już odpowiadam Państwu dlaczego: jeżeli zsumujemy wszystkie czynności jazdy oraz wszystkie czynności innej pracy i dodamy do tego 15 minut to razem wyjdzie nam równo 10 godzin czasu pracy a kara jest za PRZEKROCZENIE 10 godzin – w tym przykładzie kierowca całego czasu pracy miał 14:30 ale zgodnie z przepisami do czasu pracy w porze nocnej zaliczył się okres równo 10 godzin. Takim to sposobem czy tak naprawdę zrozumieniem i policzeniem dokładnym aktywności kierowcy nie łamiemy przepisów unikając kary.

 

Chciałbym jeszcze korzystając z okazji poruszyć i przeanalizować drugą porę nocną – służącą do obliczenia dodatku do wynagrodzenia dla kierowcy gdy ten pracował w porze nocnej.

I tak: druga pora nocna to okres aż 8 godzin z okresu od godziny 21:00 do godziny 07:00 z której to pory każda firma transportowa musi wybrać sobie okres 8 godzin i jeśli kierowca będzie pracował w tym okresie to firma musi wypłacić mu dodatek za prace w porze nocnej.

Oczywiście tak jak w przypadku pierwszym tu też każda firma transportowa może wybrać sobie inny okres 8 godzin dopasowanych do jej potrzeb. My najczęściej spotykamy się z okres od godziny 22:00 do godziny 06:00. I to za pracę w tych godzinach każdemu kierowcy należy się dodatek, która niestety należy wypłacić i od której należy odprowadzić ZUS i podatek do US!!!

Krótkie podsumowanie:

Są dwie pory nocne.

Jedna służy do tego, aby obliczyć ile można maksymalnie pracować kierowca.

Druga służy do tego, aby obliczyć dodatkowe wynagrodzenie za jego pracę.

Ta pierwsza to okres 4 godzin pomiędzy 00:00 a 07:00.

Ta druga to okres 8 godzin pomiędzy 21:00 a 07:00.

Mam nadzieję że tym krótkim wyjaśnieniem rozwiałem Państwa wątpliwości.