Zamieszanie wokół kontroli pory nocnej po zmianach w ustawie.

Zamieszanie wokół kontroli pory nocnej po zmianach w ustawie.

 

Po wprowadzeniu do taryfikatora naruszeń związanych z pracą w porze nocnej, pojawił się istotny problem praktyczny związany z przeprowadzaniem kontroli przez ITD w tym zakresie.

Przypomnijmy, że pora nocna z ustawy o czasie pracy kierowców oznacza okres 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 07.00.

Jak zatem inspektor ITD podczas kontroli na drodze będzie weryfikował, jaką porę nocną ustalił przewoźnik? Zdania są podzielone.

Część inspektorów nieoficjalnie zapowiedziało, że jeśli kontrola odbywać się będzie w czasie pracy biura przewoźnika, to będzie żądało przesłania mailem lub mms-em skanów stosownych dokumentów wewnątrzzakładowych, w których uregulowana została kwestia pory nocnej.

Część dalej twierdzi że kontrola dotycząca pory nocnej powinna być przeprowadzana podczas kontroli w przedsiębiorstwie lub/bądź przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy bo to są kompetencje tego organu.

Inni inspektorzy wskazują, że jeśli naruszenie będzie oczywiste, tj. jeśli wystąpi praca np. o godz. 3.00 (czyli w okresie, który w każdym wariancie będzie mieścił się w wyznaczonej porze nocnej) lub zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że do naruszenia doszło (np. kierowca oświadczy, jaka jest pora nocna ustalona w przedsiębiorstwie albo przypuszczenie wynikać będzie z analizy czasu pracy za ostatnie 28 dni), to zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w toku którego przewoźnik będzie obowiązany przedłożyć właściwe dokumenty wewnątrzzakładowe i organ ustali, czy doszło do naruszenia.

Niemniej jednak żaden przepis prawa nie nakazuje, aby kierowca posiadał przy sobie dokumenty wewnątrzzakładowe, z których wynika pora nocna. Czas pokaże, jaki model wypracuje ITD związany z kontrolą pracy w porze nocnej.

Na chwilę obecną od naszych klientów nie mamy informacji że podczas kontroli na drodze, kierowca została ukarany za przekroczenie 10 godzin pracy w porze nocnej, czy wszczęciu postępowania związanego z tym naruszeniem.