Kończy Ci się leasing. Co dalej?

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Leasing jeszcze do niedawna był jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania pojazdów przez przedsiębiorców. Dla wielu właścicieli firm to bardzo komfortowe rozwiązanie – pozwala użytkować samochód w ramach prowadzonego biznesu bez konieczności jednorazowego wydawania wysokiej sumy pieniędzy na zakup auta. Dodatkowo, zakończenie leasingu oznacza dla przedsiębiorcy możliwość wyboru – wykupienie pojazdu, wymiana na nowy model lub po prostu zwrócenie go do podmiotu finansującego. W 2022 roku weszły jednak w życie przepisy, które nieco komplikują kwestie wykupu. Koniec leasingu samochodu, co dalej? Odpowiadamy na to często zadawane pytanie.

Koniec leasingu co dalej – warunki zapisane w umowie

Pierwsze działanie, które warto podjąć, gdy zbliża się zakończenie leasingu, to dokładne przeczytanie Ogólnych Warunków Umowy Leasingu, w których znajdują się informacje o dostępnych opcjach czy przebiegu całej procedury wykupu pojazdu. Trzeba zaznaczyć, że leasingodawcy często wymagają, by do wykupienia samochodu doszło w momencie opłacania ostatniej miesięcznej raty, choć można spotkać się również z bardziej elastycznymi modelami, w których termin płatności dodatkowej faktury to np. dwa tygodnie.

W niektórych przypadkach wymaga się także poinformowania podmiotu finansującego o tym, że na koniec leasingu wykup auta zostanie przeprowadzony przez przedsiębiorcę. Aktualnie firmy leasingowe z reguły same przypominają o zbliżającym się końcu umowy – czy to w systemie online, czy poprzez wiadomość e-mail lub SMS – więc trudno przegapić istotne terminy. Tak jak jednak wspominaliśmy, odpowiadając na pytanie: „koniec leasingu co dalej”?, warto przede wszystkim sięgnąć do zapisów umowy i sprawdzić dostępne rozwiązania oraz wymagane formalności.

Koniec leasingu samochodu co dalej – leasing finansowy

Jak wiadomo, w Polsce mamy dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Jedną z kilku różnic między tymi wariantami jest właśnie kwestia przechodzenia własności pojazdu oraz sposób zakończenia leasingu. W przypadku rzadziej wybieranego w naszym kraju rozwiązania, czyli leasingu finansowego, po wypełnieniu wszelkich formalności i opłaceniu ostatniej raty nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów. Samochód stanowił środek trwały korzystającego już w momencie podpisania umowy, więc na koniec leasingu wykup auta nie był konieczny.

Zakończenie leasingu – leasing operacyjny

Inaczej zakończenie leasingu wygląda w wariancie operacyjnym – tutaj wykup jest konieczny, jeśli przedsiębiorca chce zatrzymać dany pojazd. Ma jednak także dwie inne opcje do wyboru. Jednak gdy zbliża się koniec leasingu samochodu, co dalej jeśli nie chcemy wykupywać pojazdu? W takiej sytuacji można po prostu zwrócić auto firmie finansującej. Samochód powinien oczywiście być w nienaruszonym stanie – za wszelkie uszkodzenia przedsiębiorca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami naprawy. Trzeba pamiętać, by oddać auto z wszystkimi elementami wyposażenia, takimi jak dokumentacja czy kluczyki.

Zwrot na zakończenie leasingu najczęściej jest rozważany wtedy, gdy kwota wykupu okazuje się bardzo wysoka. Alternatywą dla tego rozwiązania może być podpisanie kolejnej umowy i wymiana pojazdu. Przedsiębiorca otrzyma nowy model samochodu, opłacając nadal comiesięczne raty.

Wariant, w którym koniec leasingu oznacza wykup auta, do niedawna był bardzo często wybieranym rozwiązaniem przez szerokie grono przedsiębiorców. Mogli oni za kwotę niższą, niż cena rynkowa, wejść w posiadanie samochodu na cele prywatne lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dlaczego w 2022 roku nie robią tego już tak chętnie, mimo że na koniec leasingu wykup auta nadal przebiega na podobnych zasadach? Wprowadzenie przepisów Polskiego Ładu nieco zmieniło zasady, związane z opodatkowaniem oraz ewentualną sprzedażą takiego pojazdu. Dziś rozwiązanie to nie jest już tak opłacalne, jak wcześniej.

Koniec leasingu wykup auta – jakie zasady się nie zmieniły?

Cała procedura nadal wygląda podobnie do tej znanej z zakupu dowolnego innego środka trwałego – firma leasingowa po otrzymaniu płatności wystawiała fakturę sprzedaży, przenoszącą własność samochodu na leasingobiorcę. Trzeba podkreślić, że zakończenie leasingu wykupem to osobna transakcja, traktowana w tym przypadku jako dostawa towaru, a nie usługa. Do widniejącej na fakturze kwoty zostanie więc doliczony VAT. To z nim wiąże się pierwsza zmiana, którą opiszemy w kolejnym akapicie. Ponadto nadal nic nie stoi na przeszkodzie, by wpisać auto do rejestru środków trwałych i zamortyzować bądź wykupić je po zakończeniu leasingu do celów prywatnych. Zmieniły się natomiast zasady ewentualnej sprzedaży takiego samochodu.

Leasing jakie utrudnienia wprowadził Polski Ład?

Zmiany, które obowiązują od początku 2022 roku, sprawiły, że leasing operacyjny stracił nieco na atrakcyjności, choć warto podkreślić, że wciąż ma sporo zalet. Przyjrzyjmy się jednak dwóm najważniejszym nowym regulacjom. Pierwsza z nich dotyczy wspomnianego VAT-u. Do tej pory na koniec leasingu wykup auta objęty był podatkiem od towarów i usług tylko w odniesieniu do kwoty ostatniej raty leasingu, która zwykle wynosiła tylko kilka procent wartości samochodu.

Po wejściu Polskiego Ładu VAT zostanie naliczony nie na podstawie jednej niskiej raty wykupu, a na bazie realnej wartości rynkowej danego pojazdu. To sprawia, że dla niektórych przedsiębiorców opłacalność wykupu spadnie. Rozwiązaniem takiej sytuacji może być wybór leasingu operacyjnego z opcją wysokiej kwoty wykupu, a niższych miesięcznych rat. Wtedy regularne obciążenia w zamian za użytkowanie pojazdu będą mniej dotkliwe, a dopiero na koniec leasingu zdecydujemy co dalej z umową i czy warto inwestować większą ilość gotówki w konkretne auto.

Drugą ważną zmianą jest kwestia sprzedaży samochodu wykupionego do majątku osobistego po zakończeniu leasingu. Do końca 2021 roku można było zbyć taki pojazd po 6 miesiącach bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Aktualne przepisy Polskiego Ładu znacznie wydłużyły ten czas. Teraz sprzedaż wykupionego samochodu jest traktowana jako przychód z działalności gospodarczej aż przez 6 lat. Pewnym wyjściem z tej problematycznej sytuacji może być przekazanie auta w darowiźnie osobie z tzw. zerowej grupy podatkowej i następnie sprzedaż, ale nie jest to jeszcze rozwiązanie, mające jednoznacznie pozytywną opinię ze strony organów prawnych czy podatkowych.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Ubezpieczenie GAP – co to jest i kiedy będzie Ci potrzebne?

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Ceny samochodów rosną, ale ich wartość w czasie – spada, i to dosyć szybko. Przyjmuje się, że pojazd już w chwili opuszczania salonu traci na wartości ok. 11%. W pierwszym roku eksploatacji auto może stracić nawet 30% wartości. Co to oznacza? 

 

Jeżeli masz autocasco, to w razie wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody. 

Przykład. Jeżeli kupujesz auto za 100 000 zł i wykupujesz autocasco na 100 000 zł, a w dniu szkody pojazd będzie wart 90 000 zł, to tyle wypłaci firma ubezpieczeniowa.

 

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP, czyli Guaranteed Asset Protection, to ubezpieczenie od utraty wartości przedmiotu ubezpieczenia. Jego wykupienie ogranicza ryzyko straty finansowej na wypadek utraty lub znacznego uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie GAP powstało jako jedna z odpowiedzi na spadek wartości przedmiotów ubezpieczenia, który prowadził do swojego rodzaju problemów. W sytuacji szkody całkowitej lub kradzieży samochodu w leasingu w razie znacznego spadku wartości przedmiotu ubezpieczenia, odszkodowanie z autocasco nie wystarczało na pokrycie zobowiązań leasingowych

W efekcie klient musiał dokładać z własnych środków, by spłacić samochód, który stracił. 

Ubezpieczenie GAP skutecznie temu przeciwdziała. 

Czy wszystkie samochody można objąć ochroną ubezpieczenia GAP? Raczej nie. Starsze pojazdy tracą na wartości zdecydowanie wolniej niż nowe. Nie da się też nie zauważyć, że ubezpieczenie GAP idealnie współgra z leasingiem, a przedmiotem leasingu są z reguły pojazdy nowe. 

Jakie są rodzaje ubezpieczenia GAP? 

Rozróżniamy cztery podstawowe rodzaje ubezpieczenia GAP:

 • GAP fakturowy – odszkodowanie z polisy GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu w dniu szkody, a wartością na fakturze. 
 • GAP indeksowy – polisa GAP zagwarantuje dopłatę do odszkodowania z autocasco w określonej wysokości, np. 20 % wartości auta,
 • GAP finansowy – najtańszy i najprostszy rodzaj. Polisa GAP spłaci różnicę między odszkodowaniem z AC, a sumą pozostałych do spłaty rat leasingowych,
 • GAP casco – ubezpieczenie GAP zwróci różnicę pomiędzy odszkodowaniem z AC a sumą ubezpieczenia z polisy autocasco. 

Od rodzaju ubezpieczenia zależeć będzie to, ile wynosi suma ubezpieczenia GAP. 

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia GAP?

Do wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia GAP potrzebne Ci będzie:

 • zaświadczenie potwierdzające wystąpienie szkody – przy wypadku lub kradzieży pomocne będzie zaświadczenie z komendy Policji, która była na miejscu wypadku lub do której zgłoszono kradzież,
 • potwierdzenie wysokości wypłaconego odszkodowania,
 • dowód rejestracyjny, 
 • dokument tożsamości ze zdjęciem, 
 • faktura zakupu auta, 
 • rozliczenie umowy finansowania auta, 
 • decyzja o umorzeniu postępowania ws. kradzieży pojazdu, 
 • zdjęcia uszkodzonego auta w przypadku szkody całkowitej, 
 • decyzja ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody całkowitej, 
 • dokument OWU (Ogólnych warunków Ubezpieczenia) OC lub AC, z którego wypłacone było odszkodowanie.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

W ubezpieczeniu GAP cena polisy zależy przeważnie od wartości pojazdu i rodzaju ubezpieczenia. Roczne, szacunkowe ceny GAP prezentują się następująco:

 

 • GAP finansowy – 0,4-05%,
 • GAP casco – 0,3 – 0,53%,
 • GAP indeksowy – 0,7-0,8%,
 • GAP fakturowy – 0,7 – 1,2%.

 

Dla pojazdu o wartości 100 000 zł roczna cena ubezpieczenia GAP w zależności od rodzajów ubezpieczenia GAP będzie wyglądała tak:

 

 • GAP finansowy – 400-500 zł,
 • GAP casco – 300 – 530 zł,
 • GAP indeksowy – 700 – 800 zł,
 • GAP fakturowy – 700 – 1200 zł.

Chcesz kupić ubezpieczenie GAP? A może potrzebujesz pomocy przy całej procedurze zawierania umowy leasingu?

 

Skontaktuj się z nami. Grupa Aureus działa w branży leasingowej od ponad 15 lat. Znamy temat z obu stron i wybierzemy rozwiązanie najlepsze dla Ciebie.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Leasing: korzyści podatkowe – dlaczego warto mieć auto w leasingu?

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Leasing samochodów w firmie to bardzo popularny sposób obniżenia podatku dochodowego, a w skrajnych przypadkach dzięki umowie leasingu możesz go nie płacić wcale. 

 

Sposób zaliczania leasingu do kosztów uzyskania przychodów zależy od formy finansowania. Omówimy dwie podstawowe – leasing operacyjny i finansowy. 

Leasing operacyjny a podatki

W leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu jest:

 • czynsz inicjalny czyli inaczej opłata wstępna, 
 • cała rata leasingowa, 
 • ubezpieczenie pojazdu, 
 • wydatki eksploatacyjne (limity według ustawy).

 

Jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu osobowego na użytek mieszany, obowiązuje limit 150 000 zł.

Czytaj więcej: Leasing na samochód osobowy o wartości powyżej 150 tys. netto. Kiedy warto?

Skorzystasz także w kontekście podatku VAT. Leasing operacyjny pozwala Ci odliczyć 100% VAT, jeśli bierzesz samochód w 100% na firmę, oraz 50% VAT przy użytku mieszanym.  Dodatkowo jeśli zdecydujesz się zostawić dotychczasowe auto w rozliczeniu, pieniądze ze sprzedaży samochodu u dilera możesz przeznaczyć na czynsz inicjalny do kolejnej umowy leasingu, dzięki czemu wyjdziesz korzystnie z VAT-em. 

Nie wiesz, jak to załatwić? Spokojnie, załatwimy to za Ciebie. Od 2007 r. zajmujemy się pośrednictwem między firmami leasingowymi a klientami. Wiemy, jakie są potrzeby i oczekiwania obu stron. Możesz zaufać naszemu doświadczeniu. 

Sprawdź ofertę leasingu

Leasing finansowy a podatki

W leasingu finansowym wygląda to nieco inaczej. Od leasingu operacyjnego różni się tym, że pojazd zostaje wpisany do rejestru środków trwałych firmy, a do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się odpisy amortyzacyjne. Do kosztów uzyskania przychodu wpisuje się także część odsetkową rat leasingowych. 

Nie ma także wykupu przedmiotu leasingu. Gdy zapłacisz ostatnią ratę leasingową, auto należy do Ciebie. 

Podatkowo z reguły wychodzi to gorzej niż leasing operacyjny, ale z drugiej strony leasing finansowy bardziej będzie się opłacać w sytuacji, gdy firma nie jest płatnikiem podatku VAT. 

Chcesz wiedzieć, czy w Twoim przypadku bardziej opłaca się leasing finansowy od operacyjnego? Zapraszamy do kontaktu.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Sprzedaż auta poleasingowego a podatek dochodowy

Ministerstwo Finansów nie pomaga polskim przedsiębiorcom. Zmiany Nowego Ładu sprawiły, że zmienił się sposób rozliczania podatku dochodowego i podatku VAT w momencie sprzedaży auta wykupionego z leasingu. 

Teraz, żeby nie zapłacić podatku dochodowego, przy prywatnym wykupie auta należy przekazać je w darowiźnie bliskiej osobie i odczekać minimum 6 miesięcy. 

Czy opłaca się brać leasing dla korzyści podatkowych?

Korzyści podatkowe wynikające z leasingu to nie jedyne benefity, jakie daje leasing samochodu osobowego lub ciężarowego, ale z pewnością jedne z istotniejszych. 

Korzyści płynące z leasingu samochodu to:

 • nowe auto praktycznie cały czas, 
 • stałe koszty prowadzenia działalności, 
 • rozłożenie płatności za pojazd w czasie, 
 • przedmiot leasingu nie należy do Ciebie.

Przy załatwianiu leasingu w Aureus zyskujesz dodatkowo:

 • wsparcie doświadczonego doradcy, 
 • minimum formalności, 
 • leasing nawet dla nowych działalności gospodarczych, 
 • brak wpłaty własnej, 
 • pomoc w korzystnym zawarciu ubezpieczenia zewnętrznego. 

Chcesz płacić niższe podatki i cieszyć się z nowego samochodu? Zaufaj specjalistom z Aureus. 

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Ubezpieczenie samochodu w leasingu – jak kupić? Jak rozliczyć?

16 lat doświadczenia w finansowaniu

15 lat doświadczenia w finansowaniu

Główną cechą charakterystyczną umowy leasingu jest to, że pojazd nie jest własnością leasingobiorcy. Przez cały okres umowy auto pozostaje własnością leasingu, niemniej jednak to leasingobiorca opłaca ubezpieczenie samochodu. Często jednak warto wykupić ubezpieczenie samochodu we własnym zakresie. Kiedy opłaca się to zrobić? Kiedy lepiej zostawić ubezpieczenie po stronie leasingu? Sprawdź. 

Umowa leasingu a ubezpieczenie

Niezależnie od tego, czy to leasing operacyjny czy leasing finansowy, ciężar zakupu pakietu ubezpieczeniowego spoczywa na leasingobiorcy. Jednakże w tej sytuacji osoba korzystająca ma z reguły wybór – ubezpieczyć we własnym zakresie lub pozwolić leasingowi zawrzeć ubezpieczenie i wrzucić jego koszt do rat leasingowych. Kiedy warto ubezpieczyć auto w leasingu samemu?

Podstawowym czynnikiem wyboru formy ubezpieczenia samochodu w leasingu będzie opłacalność. Wybierzesz umowę ubezpieczenia tam, gdzie będzie taniej i wygodniej. 

 

Gdy wiesz, że u swojego ubezpieczyciela masz preferencyjne zniżki, pakiet VIP, dodatkowe bonusy za lojalność albo umowę flotową, najprawdopodobniej korzystniej wyjdzie Ci ubezpieczenie auta na własną rękę. 

 

Być może leasing ma w ofercie tylko te firmy ubezpieczeniowe, z którymi masz zaszłości. W takiej sytuacji warto złożyć wniosek o ubezpieczenie we własnym zakresie. 

 

Kwestią często poruszaną przez firmy leasingowe, chcące by leasingobiorca skorzystał właśnie z ich oferty ubezpieczenia, jest dodatkowa opłata, którą trzeba będzie uiścić za skorzystanie z oferty ubezpieczeniowej poza pakietem Finansującego. Czy ta opłata faktycznie powinna zniechęcać?

Dzięki dobrym relacjom firmy Aureus z firmami leasingowymi mamy bardzo niskie opłaty za ubezpieczenia zawierane poza pakietem Finansującego. Nierzadko udaje nam się wynegocjować całkowite zniesienie tejże opłaty.

Poniżej porównujemy kilka firm leasingowych dostępnych w ofercie Aureus Leasing:

 

► Alior Leasing – 299 zł netto (99 zł netto za auto do 3.5t dla klientów Aureus)

► PKO Leasing – 100 zł netto

► Santander Leasing – brak opłaty

► Cofidis Leasing – 200 zł netto

► Noble Finanse Leasing – 299 zł netto

 

Jak widać, przy niekiedy symbolicznej opłacie za tzw. ubezpieczenie zewnętrzne pojazdu, otrzymujemy możliwość ubezpieczenia pojazdu „zewnętrznie”, a koszt takiej polisy często bywa znacząco niższy w stosunku do oferty leasingodawcy.

Możliwość ubezpieczenia pojazdu „zewnętrznie” często przynosi realne oszczędności Leasingobiorcy.

 

Ponadto trzeba mieć na uwadze, że niektóre firmy leasingowe nie dbają o to, by zapewnić klientowi optymalną ochronę ubezpieczeniową, przez co klient za ubezpieczenie płaci więcej niż powinien. My w Aureus wiemy, które parametry ubezpieczenia są wymagane, a za które faktycznie warto dopłacić dlatego dobierzemy ubezpieczenie pod klienta, a nie pod leasing. W końcu leasing samochodu jest dla klienta, a nie dla finansującego.

 

Warunki ubezpieczenia samochodu we własnym zakresie

Firmy leasingowe pozostają właścicielem pojazdu, więc chcą zabezpieczyć przedmiot leasingu. Ubezpieczenie we własnym zakresie będzie musiało spełniać szereg wymagań:

► stała suma ubezpieczenia przez okres trwania umowy, 

► zniesione udziały własne w szkodzie, 

► zniesiona amortyzacja, 

► naprawa samochodu w ASO, 

Do umowy ubezpieczenia trzeba będzie też sporządzić cesję na leasing. Dzięki temu w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, leasing zostaje spłacony. Oczywiście wszystkie wymienione i dodatkowe czynności, w przypadku zakupu polisy w Aureus, bierzemy na siebie szanując czas klienta i angażując go tylko gdy jest to naprawdę konieczne.

Jak księgować ubezpieczenie samochodu w leasingu?

Koszty ubezpieczenia auta firmowego to wydatek firmy i z tego powodu można je wpisać do kosztów uzyskania przychodu. Księgowanie wydatków na samochód używany w firmie zależy od sposobu jego użytkowania. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć:

►1 00% wydatków – gdy właścicielem pojazdu jest firma i używa się go tylko w firmie,  

►7 5% wydatków – przy użytkowaniu mieszanym (właścicielem samochodu jest firma, ale pojazd jest używany także w celach prywatnych),

►2 0% wydatków – gdy właściciel pojazdu to osoba fizyczna, ale pojazd jest używany w firmie.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że według najnowszego orzecznictwa do KUP można

zaliczyć 100% wydatków na OC, AC i NNW (jeśli NNW jest obowiązkowe).

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Leasing, a pożyczka leasingowa. Różnice i podobieństwa.

16 lat doświadczenia w finansowaniu

15 lat doświadczenia w finansowaniu

Przedsiębiorcy, którzy poszukują sposobu sfinansowania maszyn, samochodów i innych środków trwałych dla swojej firmy, stają dziś przed wyborem jednej z kilku opcji, takich jak: kredyt, leasing czy pożyczka leasingowa. Rozwiązania te, choć mają kilka cech wspólnych, pod wieloma aspektami się od siebie różnią. Szczególną popularność w ostatnich latach zdobywa pożyczka leasingowa Co to jest? Wyjaśniamy zasady tej formy finansowania środków trwałych, opisujemy jej najważniejsze zalety i wady, a także odpowiadamy na pytanie: leasing czy pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa co to jest?

Najłatwiej opisać pożyczkę leasingową jako formę finansowania, łączącą poszczególne cechy kredytów i leasingów finansowych lub operacyjnych. Udzielają jej wyspecjalizowane w tego typu produktach firmy leasingowe – strona finansująca. Natomiast stronę korzystającą stanowią w tym przypadku przedsiębiorcy, kupujący za pozyskane pieniądze pojazdy, maszyny, urządzenia i różnego rodzaju wyposażenie, wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.

Na możliwą do zaciągnięcia kwotę pożyczki leasingowej wpływa zdolność kredytowa osoby, która chce ją pozyskać. Umowę finansowania podpisuje się na okres od 6 miesięcy do nawet 10 lat. Jest więc to stosunkowo elastyczne rozwiązanie, coraz chętniej wybierane przez szerokie grono przedsiębiorców z różnych branż. W wielu przypadkach okazuje się korzystniejsze od leasingu. Pożyczka leasingowa na samochód lub inny środek trwały może zostać przyznana szybciej i na podstawie mniejszej ilości dokumentów.

Pożyczka leasingowa a leasing – podstawowe podobieństwa

Znamy już odpowiedź na pytanie: co to jest pożyczka leasingowa? Warto bliżej przyjrzeć się jej cechom wspólnym z podstawowymi formami leasingu – finansowym i operacyjnym. Warunki uzyskania takiej pożyczki są bardzo podobne do wymogów stawianych przy wymienionych leasingach. W obu przypadkach wkład własny, w zależności od oferty danego leasingodawcy, może być na niskim poziomie lub w ogóle zerowy. Tym, co wyraźnie łączy taką formę finansowania, jak pożyczka leasingowa z leasingiem, jest określony przedmiot umowy. Pozyskanych pieniędzy nie można wydać na dowolny cel. Z ich pomocą należy sfinansować środek trwały, wykorzystywany na co dzień w prowadzonej działalności gospodarczej. Popularna może być np. pożyczka leasingowa na samochód, który służyć będzie do przewozu pracowników, materiałów lub sprzedawanych produktów. Istotną cechą wspólną, łączącą leasing a pożyczkę leasingową, są również uproszczone procedury formalne, prowadzące do otrzymania pieniędzy lub bezpośrednio środka trwałego.

Leasing finansowy a pożyczka leasingowa – kto jest właścicielem przedmiotu umowy?

Jedną z podstawowych różnic między pożyczką leasingową a leasingiem jest to, kto i kiedy staje się właścicielem przedmiotu danej umowy, czyli np. samochodu lub specjalistycznej maszyny, wykorzystywanej w działalności firmy. W przypadku leasingu przedmiot pozostaje we własności finansującego, czyli leasingodawcy. Korzystający staje się posiadaczem danej rzeczy dopiero po wpłaceniu ostatniej raty (leasing finansowy) bądź podjęciu decyzji o wykupie (leasing operacyjny). Natomiast pożyczka leasingowa pozwala wejść w posiadanie przedmiotu umowy od początku jej trwania – korzystający może dowolnie modyfikować lub modernizować dany samochód, maszynę czy specjalistyczny sprzęt.

Pożyczka leasingowa a leasing operacyjny – jak długo może trwać umowa?

Kolejną istotną różnicą pomiędzy takimi formami finansowania jak, pożyczka leasingowa a leasing, jest czas, na który podpisuje się umowę. W leasingu operacyjnym musi on wynosić minimum 40% okresu amortyzacji określonego przedmiotu. Natomiast w leasingu finansowym, a także pożyczce leasingowej okres ten ujęty jest w widełkach od 6 do 120 miesięcy – oba rozwiązania są więc dość elastyczne. Rozłożenie płatności na wiele lat pozwala obniżyć wysokość raty, co zwłaszcza na początku rozwijania firmy będzie korzystnym rozwiązaniem dla szerokiego grona przedsiębiorców.

Leasing a pożyczka leasingowa – w jaki sposób liczy się koszty uzyskania przychodów?

Bardzo istotną kwestią dla wielu przedsiębiorców, szukających odpowiedzi na pytanie: leasing czy pożyczka leasingowa, będzie możliwość uwzględniania rat lub ich części w kosztach uzyskania przychodów. Gdy zdecydujemy się na leasing operacyjny, możemy uwzględniać w kosztach zarówno część kapitałową, jak i odsetkową każdej opłaconej raty. W przypadku leasingu finansowego liczy się część odsetkowa comiesięcznych kosztów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by rozliczyć także opłatę wstępną, manipulacyjną i wszelkie prowizje.

Natomiast zaciągnięta pożyczka leasingowa na samochód pozwala przedsiębiorcy uwzględnić w kosztach jedynie naliczane odsetki od spłacanego finansowania. Warto podkreślić, że bez względu na wybraną formę, przedsiębiorca może wrzucić w koszty wszelkie wydatki eksploatacyjne, związane z danym przedmiotem. Jeśli otrzymał pożyczkę leasingową na samochód, będą to np. wydatki na paliwo, przeglądy czy naprawy pojazdu. Trzeba również pamiętać, że auto będzie od początku finansowania własnością korzystającego, więc istnieje możliwość dokonywania bieżących odpisów amortyzacyjnych.

Wskazując różnicę pomiędzy takim rozwiązaniem, jak pożyczka leasingowa a leasing operacyjny lub finansowy, należy także wspomnieć o kwestii VAT. W leasingu operacyjnym 23% VAT doliczane jest do każdej raty. Natomiast pożyczka leasingowa nie jest zwiększana o podatek od towarów i usług, co będzie dużym udogodnieniem dla osób, które nie są czynnymi płatnikami VAT.

Leasing a pożyczka leasingowa – dla kogo pożyczka jest dobrym wyborem?

Opisaliśmy najważniejsze podobieństwa i różnice takich form finansowania jak leasing finansowy a pożyczka leasingowa. Na koniec warto wymienić sytuacje, w których drugie z tych rozwiązań będzie korzystnym wyborem.

Pożyczka leasingowa prawdopodobnie sprawdzi się najlepiej w przypadku wspomnianych wcześniej przedsiębiorców niebędących płatnikami VAT, a także rolników starających się o dotacje zewnętrzne. To korzystna forma finansowania również, gdy potrzebny jest: elastyczny harmonogram spłat, krótki termin otrzymania środków oraz możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. Wreszcie – pożyczka leasingowa sprawdzi się u osób, które chcą od początku być właścicielami danego przedmiotu, aby np. móc go swobodnie modernizować. Warto poświęcić odrobinę czasu na analizę dostępnych form finansowania w działalności gospodarczej, by dokonać najlepszego wyboru dla swojej firmy.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Auto na raty – jakie opcje ma klient indywidualny?

16 lat doświadczenia w finansowaniu

15 lat doświadczenia w finansowaniu

Po polskich drogach jeździ prawie 30 milionów samochodów, a ponad 20 milionów Polaków ma prawo jazdy. Kto wyobraża sobie dzisiaj funkcjonowanie bez auta? W nagłych wypadkach posiadanie samochodu może uratować życie.

Mimo to trzeba dysponować sporą kwotą, aby móc kupić nowe auto. Średnia cena nowego samochodu w Polsce w 2021 r. to 136 700 zł. Jest to cena wyższa aż o 10,6%, niż w 2020 r. To 45 miesięcznych pensji brutto, a po odliczeniu ZUS i podatków (2363,56 zł) – prawie 58 pensji miesięcznych. Wielu Polaków zwyczajnie nie stać na tak duży, jednorazowy wydatek, a w niektórych przypadkach wręcz się to nie opłaca.

Nowy samochód na raty – wady i zalety

Wielu naszych klientów stoi przed tym samym dylematem, gdy planują kupić auto na raty. Wziąć samochód w kredycie samochodowym czy jednak wziąć kredyt gotówkowy? W poniższej tabeli przedstawiamy zalety kredytu samochodowego, który poza licznymi zaletami, ma de facto tylko jedną wadę – środki muszą być przeznaczone wyłącznie na pojazd.

Zalety kredytu samochodowego

Niższe oprocentowanie, a więc niższe raty

Dłuższy okres finansowania

Możliwość zastosowania rat równych, malejących lub raty balonowej

Opcja zakupu nowych i używanych aut

Samochód na raty to słodki ciężar. Z jednej strony otrzymujemy nowe auto, z drugiej jednak wiąże się to z przykrymi obowiązkami.

Części z nich nie sposób uniknąć, jak na przykład terminowe spłacanie rat kredytowych Jednakże w Aureus z niektórymi problemami możemy Ci pomóc.

Ograniczenie formalności do minimum

Kredyt samochodowy to o wiele więcej formalności niż kredyt gotówkowy. W niektórych bankach uzyskanie kredytu gotówkowego to kwestia kilku kliknięć w aplikacji mobilnej, a pieniądze są na koncie w kilkanaście minut.

Przy kredycie samochodowym jest nieco trudniej. Oczywiście również musimy posiadać zdolność kredytową, ale trzeba dodatkowo przedstawić szereg dokumentów, załatwić sprawy w urzędzie związane z zabezpieczeniem itd.

Tutaj też stoimy po stronie klienta. W momencie podpisania z nami umowy o pośrednictwo w kredycie samochodowym, klient przestaje się martwić formalnościami i czeka tylko na samochód. Wystarczy nam pełnomocnictwo.

Szybka decyzja kredytowa

Powszechnie panuje przekonanie, że uzyskanie kredytu samochodowego trwa dłużej, niż zaciągnięcie kredytu gotówkowego. To nieprawda – w Aureus otrzymasz kredyt samochodowy nawet w godzinę.

Uproszczona forma kredytu pozwoli Ci odebrać środki na nowe auto jeszcze przed rejestracją. Jeżeli dodasz do tego czas, jaki Ci zaoszczędzimy, załatwiając wszystkie formalności, zysk będzie znaczący.

Nowe auto na raty bez wkładu własnego

Kiedy bierzesz samochód na raty, wiele banków będzie wymagać wkładu własnego. A przecież całym sensem brania samochodu na raty jest brak większej gotówki. W Aureus wkład własny w kredycie samochodowym nie jest wymagany.

Zakup samochodu na raty, a leasing

Kupno samochodu w kredycie jest bardzo podobne do leasingu. Też masz miesięczne raty. Gdy zaś okres finansowania dobiega końca, możesz wykupić pojazd na własność.

Podstawową różnicą jest to, że w kredycie samochodowym możesz figurować w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu. Bank umożliwia Ci lepsze warunki spłaty zobowiązania przed czasem. Wymogi dotyczące ubezpieczenia samochodu także są niższe niż w przypadku leasingu.

Czytaj więcej: „Polski Ład” a leasing samochodów od 1 stycznia 2022 roku

Leasing dla osoby fizycznej

Czy trzeba mieć firmę, żeby wziąć auto w leasing? Nie!

Być może przerażają Cię formalności związane z leasingowaniem samochodu jako osoba prywatna. Bez obaw! Naszym celem jest uczynienie procedur finansowych możliwie prostymi i przyjemnymi dla klientów.

Kredyt, leasing, a wynajem długoterminowy samochodu

Jeszcze inną opcją wartą rozważenia, jest wynajem długoterminowy samochodu. Wynajem długoterminowy auta przypomina wynajem mieszkania. Podpisujesz umowę najmu, określasz w niej warunki użytkowania mienia, po czym zaczynasz je użytkować.

Ogromną zaletą najmu długoterminowego jest możliwość rezygnacji z wpłaty wstępnej, kosztem wyższej raty miesięcznej. Firma zaproponuje Ci wewnętrzny pakiet ubezpieczenia, wymianę opon i serwis. Ewentualnie możesz wziąć na siebie te obowiązki w zamian za niższą ratę.

Procedura wynajmu długoterminowego jest o wiele prostsza, niż w przypadku leasingu czy kredytu, ale też trzeba mieć wystarczającą zdolność kredytową. Użytkownik sam wybiera długość trwania umowy.

Co ważne? Samochód przez cały okres trwania wynajmu nie będzie Twoją własnością. Auto należy do firmy wynajmującej. Po zakończeniu wynajmu otrzymasz ofertę wykupu auta, którą możesz zaakceptować lub po prostu oddać auto firmie wynajmującej. Oprócz tego jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie dodane do raty wynajmu, nie wypracowujesz zniżek. A jeżeli nie, i tak musisz zapłacić składkę ubezpieczeniową.

Auto używane na raty

Nie jest powiedziane, że samochód na raty musi być prosto z salonu samochodowego. Finansowanie samochodu jest możliwe także przy zakupie auta używanego, a wychodzi dużo taniej niż w salonie samochodowym. Z pomocą Aureus możesz kupić samochód nawet 17-letni.

Samochód na raty w parabanku

Kiedy potrzeba posiadania samochodu jest paląca, ale brakuje Ci zdolności kredytowej, ostatecznym rozwiązaniem będzie zaciągnięcie zobowiązania w innej instytucji, niż bank.

Podmiot finansujący w takiej sytuacji staje się współwłaścicielem pojazdu.

Z naszej strony odradzamy takie rozwiązanie. Kredyt w banku przestrzegającym dużo surowszych zasad, będącym pod nadzorem KNF jest bezpieczniejszy i często bardziej korzystny finansowo. Warto pomyśleć o poprawie zdolności kredytowej, punktacji w BIK i ponownym złożeniu wniosku kredytowego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o nowe auto na raty

Czy mogę wziąć samochód używany na raty?

Tak. W Aureus obsługujemy finansowanie samochodów nawet do 17 lat.

Co się lepiej opłaca – kredyt samochodowy czy leasing?

Dla osoby fizycznej korzystniejszy będzie kredyt samochodowy. Dla firmy – leasing.

Kredyt gotówkowy czy kredyt samochodowy?

Decyzja zależy od użytkownika. Kredyt gotówkowy trudniej dostać a bez zabezpieczenia oprocentowanie będzie wyższe. Jednak bank nie decyduje o tym, na co przeznaczymy środki. Możemy więc kupić samochód, akcesoria do niego i opłacić pakiet za ubezpieczenie.

Przy kredycie samochodowym oprocentowanie i całkowity koszt kredytu będzie niższe, ale pieniądze możemy przeznaczyć tylko na zakup samochodu.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Leasing na samochód osobowy też można wziąć ze stałą stopą procentową. Ale czy warto?

baner-blog-stopy-procentowe

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Oprocentowanie leasingu samochodowego jest jedną z najważniejszych kwestii, decydujących o tym, ile ostatecznie będzie kosztował nas dany pojazd. Dlatego też podczas przeglądania ofert warto dokładnie przyjrzeć się tej wartości. Wiąże się ona z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytanie: jakie oprocentowanie leasingu wybrać? Dostępne są dwa rozwiązania – leasing ze stałym oprocentowaniem lub z oprocentowaniem zmiennym. W związku z dynamicznie zmieniającą się ostatnio sytuacją na rynku coraz częściej pada pytanie o ten pierwszy wariant. Wyjaśniamy, czy warto zdecydować się na stałe oprocentowanie leasingu.

Leasing oprocentowanie – czym różni się stałe od zmiennego?

Stałe i zmienne oprocentowanie to pojęcia znane wśród szerszego grona konsumentów przede wszystkim z rynku kredytów hipotecznych. Nie wszyscy wiedzą, że praktycznie takie same zasady dotyczą leasingu. Oprocentowanie stałe zapewnia niezmienność raty przez cały okres trwania umowy, ale sama rata zwykle jest nieco wyższa, niż w przypadku tej drugiej opcji.

Natomiast zmienne oprocentowanie leasingu zależne jest od aktualnych wskaźników WIBOR 1M (miesięczny cykl rozpatrywania stawki) lub 3M (kwartalny cykl rozpatrywania stawki), na który wpływ ma przede wszystkim poziom referencyjnych stóp procentowych. Gdy stopy są obniżane, rata leasingu zazwyczaj automatycznie maleje, ale gdy rosną – koszt comiesięcznych opłat również wzrasta.

Warto podkreślić, że domyślnym rozwiązaniem, przyjmowanym przez finansujących, jest zmienne oprocentowanie leasingu samochodowego. Jeszcze do niedawna wiele firm nie posiadało w swojej ofercie wariantu ze stałą ratą lub był on bardzo nieopłacalny w odniesieniu do opcji zmiennej. Jednak ze względu na aktualne warunki na rynku, a przede wszystkim wzrost stóp procentowych, coraz więcej podmiotów finansujących proponuje swoim klientom leasing ze stałym oprocentowaniem.

Jakie oprocentowanie leasingu warto wybrać?

Udzielenie uniwersalnej, jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe. Wszystko zależy od oferty firm leasingowych, aktualnego poziomu stóp procentowych oraz perspektyw rynkowych. Oszacowanie tego, jak mogą w przyszłości kształtować się stopy procentowe i związane z nimi wskaźniki WIBOR będzie kluczowe w podjęciu decyzji o tym, które oprocentowanie leasingu samochodowego pozwoli zminimalizować koszty całej operacji.

Eksperci finansowi, pytani o to, jakie oprocentowanie leasingu warto wybrać, zazwyczaj podpowiadają, aby w sytuacji, w której stopy procentowe utrzymują się na wysokich poziomach, a sytuacja ekonomiczna sygnalizuje, że mogą one być wkrótce obniżane, decydować się na zmienne oprocentowanie leasingu. Gdy stopy po kilku tygodniach lub miesiącach spadną – rata się obniży, a leasingobiorca oszczędzi pieniądze.

Jeśli jednak stopy procentowe przed dłuższy czas utrzymują się na niskich poziomach i nic nie wskazuje na to, by taka sytuacja miała ulec zmianie, warto postawić na oferty leasingowe ze stałym oprocentowaniem. Trzeba jednak zwrócić uwagę na różnice w kosztach pomiędzy stałym a zmiennym oprocentowaniem leasingu – może okazać się ona zbyt duża, wtedy „zamrożona” rata będzie nieopłacalna.

Leasing ze stałym oprocentowaniem – kiedy warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem?

To, z jakim oprocentowaniem leasingu podpiszemy umowę, często zależy nie tylko od przewidywań na najbliższą przyszłość, ale także indywidualnych preferencji korzystającego. Można wymienić kilka sytuacji, w których stała rata będzie po prostu wygodniejsza dla leasingobiorcy. Na takie rozwiązanie najczęściej stawiają osoby, kierujące się przede wszystkim ograniczeniem wszelkiego ryzyka – nie chcą lub nie mają czasu na analizowanie sytuacji ekonomicznej czy śledzenia decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Potrzebują psychicznego komfortu, który gwarantuje im właśnie niezmienny leasing Oprocentowanie jest w nim na stałym poziomie, więc nie muszą martwić się nawet gwałtownie wzrastającymi stopami procentowymi. Łatwiej mogą wtedy także planować swój budżet.

Wybór stałych rat będzie również dobrym rozwiązaniem dla osób, które podpisują umowę na długi okres i przewidują, że w tym czasie wskaźniki WIBOR mogą wzrosnąć. Wreszcie – niezmienne oprocentowanie leasingu może być optymalnym wyborem, kiedy różnica między kosztami w obu wariantach nie jest duża lub kwota miesięcznej raty jest wysoka (wtedy nawet delikatne zmiany w przypadku stóp procentowych mogą być bardzo odczuwalne).

Leasing oprocentowanie zmienne – w jakich sytuacjach jest najkorzystniejsze?

Najważniejszymi zaletami zmiennego oprocentowania leasingu samochodowego są: tańsza oferta, niż w przypadku stałych rat oraz możliwość zmniejszenia się raty, gdy stopy procentowe zostaną obniżone. Taki wariant będzie więc bardzo korzystny, gdy przewidujemy, że WIBOR w dłuższym terminie zostanie utrzymany na niezmienionym poziomie lub wręcz spadnie. Na zmienne oprocentowanie decydują się najczęściej osoby, które akceptują ryzyko ewentualnych wzrostów, zawierają umowy na krótki termin lub po prostu w ofercie danej firmy finansowanie o zmiennej stopie ma bardzo atrakcyjne warunki.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Dopłaty dla przedsiębiorców do aut elektrycznych w leasingu. Jakie obowiązują warunki i jak otrzymać dopłatę?

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Rynek samochodów elektrycznych w Europie Zachodniej rozwija się bardzo dynamicznie. W Polsce wzrost liczby aut tego rodzaju nie jest tak duży, ale eksperci przewidują, że dzięki programom dopłat może się to zmienić. Po wielu miesiącach oczekiwania ruszył bowiem rządowy program „Mój elektryk”. Sprawdź, jakie obowiązują w nim warunki i jak można otrzymać dopłaty do elektryków.

Dopłaty do aut elektrycznych – kto i do kiedy może skorzystać z programu?

Program „Mój elektryk” wystartował w listopadzie 2021 roku jako trzeci i ostatni komponent projektu wspierającego rozwój elektromobilności w Polsce, po wcześniejszym zapewnieniu dotacji dla nabywców indywidualnych oraz włączeniu do programu firm leasingowych i banków. W jego ramach przedsiębiorcy i instytucje publiczne mogą otrzymać państwowe dopłaty do aut elektrycznych. Celem uruchomienia programu jest obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie, a tym samym zmniejszenie bądź uniknięcie zanieczyszczeń powietrza. Upowszechnienie aut EV poprawi jakość powietrza w kraju. Szacuje się, że komunikacja, w tym szczególnie transport drogowy, odpowiada za 15% emisji toksycznych związków chemicznych i gazów cieplarnianych w Polsce.

Program jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje do aut elektrycznych i napędzanych wodorem do 30 września 2025 roku, o ile wcześniej budżet programu nie ulegnie wyczerpaniu. NFOŚiGW przeznaczył na dopłaty do aut elektrycznych dla przedsiębiorców, instytucji publicznych, samorządów i innych podmiotów aż 600 milionów złotych. Suma ta dotyczy nie tylko leasingu, ale też wynajmu bądź zakupu pojazdu. Jak zapewniają twórcy programu, w przypadku dużego zainteresowania dopłatami istnieje możliwość zasilenia budżetu dodatkowymi środkami.

Dopłaty do leasingu przysługują: firmom, stowarzyszeniom, instytutom badawczym, jednostkom sektora finansów publicznych, spółdzielniom, fundacjom, rolnikom indywidualnym, a także kościołom i innym związkom wyznaniowym.

Jak działa program dopłat do elektryków?

Dopłatami do leasingu samochodów elektrycznych objęte są pojazdy zeroemisyjne kategorii M1, czyli auta osobowe służące do przewozu maksymalnie 8 osób, a także pojazdy kategorii N1, tj. auta dostawcze o masie do 3,5 tony.

Dopłaty do elektryków „Mój elektryk” to program wymagający minimum formalności. Przedsiębiorca zainteresowany dofinansowaniem składa wniosek w odpowiedniej firmie leasingowej. Jedyną instytucją finansową upoważnioną do realizacji programu jest Bank Ochrony Środowiska, który podpisuje umowy z firmami leasingowymi w ramach programu „Mój elektryk”. Obecnie instytucja podpisała umowy z kilkoma firmami, takimi jak m.in. Volkswagen Financial Services, LeasePlan czy Arval – Aureus współpracuje W szczególności z Arval i LeasePlan. Wniosek o dopłaty do leasingu samochodów elektrycznych należy złożyć w wybranej firmie leasingowej, która podpisała umowę z BOŚ. W Aureus taki wniosek przygotowujemy i składamy za naszych klientów.

Ile wynosi dopłata do leasingu?

Dopłata do leasingu wynosi tyle samo, co w przypadku indywidualnych zakupów. Zamiast jednak progu dotyczącego liczby dzieci w gospodarstwie domowym, ustawodawca wprowadził próg związany z deklarowanym przebiegiem rocznym pojazdu. W przypadku samochodu osobowego z rocznym przebiegiem wynoszącym do 15 000 kilometrów dopłata do leasingu to 18 750 złotych. W przypadku przebiegu powyżej 15 000 km dopłaty do aut elektrycznych wynoszą natomiast 27 000 zł. Maksymalna wartość samochodu, na który można uzyskać dofinansowanie, wynosi 225 000 zł netto lub 225 brutto w przypadku firm nie mających możliwości odliczenia VAT, a więc w przypadku firm odliczających 100% VAT jest to 276 750 brutto lub 250 875 brutto w przypadku firm rozliczających połowę VAT-u.

Wspomniany próg dotyczy także pojazdów dostawczych. I tak w przypadku aut do 3,5 tony o przebiegu rocznym wynoszącym maksymalnie 20 000 kilometrów można zyskać dopłaty do elektryków w wysokości maksymalnej 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 złotych. W przypadku pokonania ponad 20 000 km w ciągu roku można zyskać dopłaty do leasingu samochodów elektrycznych w sumie maksymalnie 70 000 zł, czyli do 30% kosztów kwalifikowanych.

Dopłaty do elektryków w leasingu są przeznaczone w całości na spłatę kapitału. Dofinansowanie pozwala zatem obniżyć miesięczną ratę za pojazd EV w średniej wysokości od 300 do nawet 800 złotych.

Dopłaty do leasingu samochodów elektrycznych dla firm – czy program odniesie sukces?

Zdaniem specjalistów program „Mój elektryk” może znacząco poprawić sytuację na rynku pojazdów EV w Polsce. Aktualnie ponad 70% nowych samochodów kupowanych w naszym kraju to auta nabywane w leasingu albo na wynajem długoterminowy. Popularność tej formy finansowania wynika z różnych przyczyn, w tym zwłaszcza wysokich cen nowych aut – średni koszt samochodu kompaktowego przekroczył już dawno 120 000 zł, a ceny elektryków są jeszcze wyższe. Jak wynika ze statystyk, udział zakupów firmowych w segmencie pojazdów elektrycznych wynosi obecnie ok. 90%. NFOŚiGW szacuje, że przedsiębiorcy wynajmują bądź leasingują średnio cztery na pięć nowych aut w kraju. Biorąc pod uwagę te wskaźniki i szacunki, przyjmuje się, że dzięki dopłatom do aut elektrycznych dla przedsiębiorców liczba takich pojazdów na polskich drogach może się znacząco zwiększyć.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

„Polski Ład” a leasing samochodów od 1 stycznia 2022 roku.

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Leasing operacyjny jest jedną z najczęstszych i najchętniej wybieranych przez Klientów form finansowania zakupu samochodów; popularną zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Nic dziwnego, że rewolucja podatkowa, którą przyniósł nam „Polski Ład”, spowodowała wiele pytań i wątpliwości – czy leasing operacyjny samochodów nadal będzie tak korzystny? W tym artykule odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania, które słyszymy od naszych Klientów.

Leasing samochodów do 31.12.2021 roku

Nowy samochód osobowy możemy zamortyzować w ciągu 5 lat. Jeśli jednak pojazd weźmiemy w leasing, na np. 24 miesiące, wówczas jego zakup będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu już po 2 latach. Jest to znacznie korzystniejsza opcja, która sprawia, że wiele firm właśnie poprzez leasing operacyjny finansuje zakup samochodów służbowych dla swoich pracowników. Do czasu wejścia w życie przepisów „Polskiego Ładu” spółki cywilne i jednoosobowe działalności gospodarcze mogły optymalizować zakup samochodu w leasingu operacyjnym: w momencie spłaty ostatniej raty leasingowej samochód wprowadzany był do ewidencji środków trwałych, a więc stawaliśmy się jego rzeczywistym właścicielem. Jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne mogły wykupić samochód, ale nie musiały wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Pozwalało to na późniejszą – po 6 miesiącach – sprzedaż samochodu. Była to korzystna transakcja, ponieważ nie była ona obciążona żadnymi podatkami – z wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Leasing samochodów od 01.01.2022 roku

Od wejścia w życie przepisów „Polskiego Ładu” taka sprzedaż z majątku prywatnego, jeżeli samochód (lub inny przedmiot) był wcześniej leasingowany w ramach działalności gospodarczej, nie będzie już mogła być tak rozliczana. Nawet jeśli wcześniej leasingowany samochód został przez nas wykupiony, nawet jeśli nie wprowadzimy go do ewidencji środków trwałych, sprzedaż takiego pojazdu będzie traktowana jakby pochodziła z działalności gospodarczej. To oznacza konieczność zapłacenia przez nas podatków, np. VAT (jeśli jesteśmy VATowcem), podatku dochodowego. Należy przy tym pamiętać, ze standardowo wartość wykupu nie jest wysoka, w konsekwencji tak naprawdę zapłacimy podatek od ceny sprzedaży. Takie kwalifikowanie pojazdu jako należącego do działalności gospodarczej będzie obowiązywało przez 6 lat. Przepis ten dotyczy środków trwałych nabytych po 31.12.2021 roku.

Przychód ze sprzedaży pojazdu zakupionego na firmę na drodze umowy leasingowej, po wykupieniu go przez właściciela firmy jako majątek osobisty, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej firmy, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym samochód zostanie wycofany z działalności i dniem jego sprzedaży nie upłynie 6 lat. Wniosek – aby sprzedający nie musiał płacić podatku od dochodu ze sprzedaży w ramach działalności powinien poczekać 6 lat od wycofania samochodu z firmy.

Podatku nie będzie trzeba uiszczać w sytuacji gdy po wykupie samochód będzie użytkowany przez minimum 6 lat lub oddany w tym czasie bliskiej osobie (rodzicom, małżonkom, dzieciom lub wnukom) w przedmiocie darowizny.

Prognozujemy, że od bieżącego roku wzrośnie popularność umów leasingowych z minimalną opłatą wstępną, niskimi ratami oraz wysokim wykupem zbliżonym do wartości rynkowej pojazdu. Leasing nadal pozostaje bardzo korzystnym sposobem zakupu samochodu: nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorcy, nie wymaga dużego kapitału, łatwo jest go uzyskać i nadal pozostaje relatywnie tani.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

WPŁYW PANDEMII NA BRANŻĘ MOTORYZACYJNĄ

16 lat doświadczenia w finansowaniu

W 2020 roku, po wybuchu pandemii, kiedy poszczególne segmenty gospodarki zostały zamknięte, większość osób spodziewała się, że rynek sprzedaży samochodów również się zatrzyma, popyt i ceny dramatycznie spadną, a place dealerów pełne będą aut czekających miesiącami na kupca. Tymczasem, po chwilowym zastoju, sytuacja wygląda diametralnie inaczej.

Dlaczego musimy tak długo czekać na nowy samochód?

Podzespoły do samochodów produkowane są na całym świecie. W sytuacji, w której – szczególnie na obszarze Azji – wielkie fabryki wytwarzające części samochodowe zostały zamknięte, a surowce, które są niezbędne do ich wytworzenia przestały być wydobywane, stanęła także produkcja nowych aut. Ten problem dotyczył przede wszystkim elektroniki, w którą współczesne pojazdy są bogato wyposażane. Wygranymi okazali się ci producenci, którzy zgromadzili spore zapasy potrzebnych do produkcji samochodów podzespołów. Jednak większość producentów ma z tym olbrzymi problem, dlatego wszystkie samochody wyprzedają się na pniu.

„Oczywiście również przed pandemią normą było kilkumiesięczne oczekiwanie na auto z wybraną przez siebie konfiguracją. Jednak obecnie często zdarza się, że po upływie kilku tygodni odbieramy telefon od dealera, który informuje nas, że albo będziemy musieli zrezygnować z wybranego przez nas elementu wyposażenia, ponieważ nie są go w stanie zamontować ze względu na brak części, albo będziemy musieli liczyć się z tym, że czas oczekiwania na wymarzony samochód wydłuży się o kolejnych kilka miesięcy” – zwraca uwagę Robert Minda, specjalista ds. kredytu i leasingu w firmie Aureus.

Wstrzymywane są całe linie produkcyjne, a co za tym idzie – popyt przewyższa podaż. Taką sytuację reguluje się mniejszym rabatem udzielanym od ceny katalogowej. Jednak w obecnej sytuacji nawet takie zabiegi nie wystarczają, a liczba chętnych na zakup 4 kółek nadal przewyższa możliwości dealerów i producentów nowych samochodów.

Co za tym idzie – jeśli nie ma wystarczającej liczby aut prosto z fabryki, część klientów chcących kupić nowy samochód, zainteresowała się pojazdami używanymi. Ogromy popyt obserwujemy również w tym segmencie rynku. Niestety także tutaj pojawiają się problemy: bardzo wysoka podaż idzie w parze z rosnącym kursem Euro, co doprowadza do sytuacji, w której używany samochód stojący na placu dealera – już z doliczoną marżą, jest dużo tańszy, niż dokładnie taki sam pojazd sprowadzony dzisiaj – bez marży i bez doliczenia kosztów jego sprowadzenia z zagranicy.

Z perspektywy dealera, którego problemem jest pozyskanie samochodu, a nie klienta, jest to sytuacja idealna. Są marki, które wycofały nawet możliwość oferowania swoich pojazdów podmiotom zewnętrznym. Ponadto, na finansowanie pozafabryczne niektórych modeli, zgodę musi wydać centrala. „Marki zauważyły, że takie rozwiązanie przynosi im duże korzyści: nie mają w magazynach zalegającej nadprodukcji samochodów – co oczywiście uderzyło w Klienta, ponieważ skończyły się wyprzedaże, nie ma rabatów, a bieżąca sprzedaż odbywa się na warunkach dyktowanych przez dealerów” – podsumowuje Tomasz Rzemieniec, ekspert ds. finansowania w firmie Aureus.

Co zrobić, aby jak najszybciej kupić swój wymarzony samochód?

„Raz podniesioną cenę niechętnie się obniża. Dlatego tak wiele osób chętnie korzysta teraz z doradców, którzy – dzięki wieloletniej współpracy – mają wypracowane dobre relacje z dealerami i dostawcami, dzięki czemu dużo szybciej i łatwiej Klient, dzięki ich pośrednictwu, może kupić samochód na lepszych warunkach niż wtedy, gdyby z usług doradcy nie skorzystał” – mówi Robert Minda. Doświadczony doradca pomoże też w sytuacji, którą od czasu wybuchu pandemii często obserwujemy podczas zawierania transakcji: „Pojawiają się problemy z finansowaniem samochodów, ponieważ wyceny w Euro-Tax, który jest głównym punktem odniesienia w procedurach uproszczonych w leasingu i kredycie, zaczęły się nie spinać. Tu ponownie pojawia się kluczowa rola doświadczonego opiekuna leasingowego, który pracuje od lat w branży i wie, jak w takiej sytuacji działać. Może on np. zasugerować klientowi, żeby zapłacił 400 zł za wycenę rzeczoznawcy, który weźmie pod uwagę także czynniki rynkowe, których automat nam nie zweryfikuje” – radzi Rzemieniec. Skoro jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze? W mediach wiele czasu poświęca się na omawianie bardzo złej sytuacji w branży gastronomicznej, turystycznej czy eventowej. Analizując tylko te, bardzo dotknięte przez recesję gałęzie gospodarki, możemy mieć złudny obraz, który nie przekłada się na branżę motoryzacyjną. Dlaczego? Ponieważ w restauracjach czy hotelach pracują zazwyczaj studenci i ludzie młodzi, którzy nie są głównymi nabywcami samochodów. „Polacy odczuli w swoich portfelach rosnącą inflację. Wiedzą, że ich pieniądze tracą na wartości i za rok będą miały mniejszą wartość niż dzisiaj. Dlatego nie trzymają już swoich oszczędności tak chętnie na koncie, tylko kupują dobra materialne” – dodaje Robert Minda. Nie bez znaczenie jest też fakt, że dla ludzi zamkniętych w domach, którzy nie mogli jechać na zorganizowane wakacje, ani spotykać się ze znajomymi, samochód stał się synonimem wolności i bezpieczeństwa w tych trudnych czasach.

Samochód nowy czy używany?

Odpowiedź często zależy od budżetu, jakim dysponujemy. Klient korporacyjny, przedsiębiorca często musi przy swoim wyborze uwzględnić aspekty podatkowe. Wtedy można polecić mu młody samochód używany, bezpośrednio z sieci dealerskiej – takie również znajdują się w ofercie Aureus, bądź samochód używany oferowany przez nieautoryzowanego dostawcę w komisie. Jeżeli ktoś ma czas i nie jest bardzo przywiązany do konkretnej marki, modelu i tego, co konkretnie chciałby mieć w swoim samochodzie, to warto wybrać samochód nowy, zbliżony do swojej wymarzonej specyfikacji. W takim przypadku kupujemy sobie spokój w postaci gwarancji producenta. „Nawet jeśli nie uzyskamy większego rabatu, doświadczony doradca może negocjować z dealerem: np. aby dołożył dłuższą gwarancję lub inne dodatkowe usługi, których klient „z ulicy” by nie uzyskał” – zdradza Robert Minda. Jeśli kupujemy używane samochody, zwracajmy uwagę na to, żeby kupować je u zaufanych dostawców przy współpracy z doradcą, który zna dostawcę od wielu lat, wie jakim asortymentem dysponuje i może wynegocjować lepsze warunki.

A może kamper?

Infrastruktura hotelowa była przez długi czas całkowicie zamknięta, teraz musi działać w rygorystycznym reżimie sanitarnym. W związku z tym ogromną popularnością zaczęły cieszyć się kampery i przyczepy campingowe – co z kolei wiąże się ze zwiększonym popytem na samochody typu suv, które miały wielu zwolenników jeszcze przed pandemią. „Znam kilku dealerów, którzy do tej pory handlowali wyłącznie samochodami osobowymi, ale w związku ze zmianą sytuacji wywołanej pandemią, coraz więcej miejsca na ich placach zajmują kampery i przyczepy campingowe” – mówi Minda. Tutaj także możemy zaobserwować duże różnice w cenach tego samego modelu i rocznika pojazdu: wszystko zależy od tego, kiedy został on sprowadzony z zagranicy. Można kupić dwie identyczne przyczepy kampingowe w dwóch różnych cenach, które wynikają m.in. z tego, że jedna z nich została sprowadzona pół roku temu, a druga niedawno.

Co z samochodami elektrycznymi?

Również na ten rodzaj samochodów rośnie popyt, co związane jest m.in. z licznymi ulgami i przywilejami dla ich posiadaczy. Niestety, ze względu na jeszcze większą, niż w klasycznych autach, ilość elektroniki, której produkcja została czasowo wstrzymana lub ograniczona, obserwujemy problemy z zaspokojeniem potrzeb konsumentów również w tym segmencie rynku.

Co nas czeka po pandemii?

Robert Minda z Aureus nie ma dla nas zbyt dobrych wiadomości: „Prognozujemy, że ceny samochodów wzrosną w 2021 roku nawet o 10%, a sytuacja, w której popyt będzie przewyższał podaż może potrwać nawet 2 lata”.

Dlaczego tak się dzieje? M.in. dlatego, że Unia Europejska chce wymóc na producentach samochodów coraz bardziej rygorystyczne normy dla nowych samochodów spalinowych. Nadrabiając podwyżkami inflacyjnymi, producenci będą chcieli powoli normować ceny aut spalinowych do elektrycznych lub hybryd, które obecnie są znacznie droższe. Dzięki temu będą oni mogli w części zrekompensować wydatki, które ponoszą na doinwestowanie infrastruktury niezbędnej do doładowywania takich samochodów. Swobodny car flow dostępnych od ręki pojazdów będzie zmniejszany, ponieważ obecna sytuacja jest dla producentów i dealerów bardzo komfortowa: mogą zaplanować całą produkcję na rok, półtora do przodu i regularnie wydawać samochody; klient z kolei będzie wiedział, że gdy spłata leasingu (zobacz: leasing samochodu) lub kredytu będzie zbliżała się do końca, zawczasu będzie kontaktował się ze swoim doradcą, który pomoże mu w wyborze i zamówieniu nowego samochodu z wielomiesięcznym wyprzedzeniem.

Rynek zmienił się przez pandemię i te trendy prawdopodobnie już z nami zostaną. To nowa rzeczywistość, w której zarówno użytkownicy samochodów, ich producenci, dealerzy i doradcy muszą nauczyć się żyć. Tomasz Rzemieniec prognozuje: „Skończyły się czasy, w których mogliśmy z dealerem negocjować dodatkowe bonifikaty, obniżki cen itp. W dużej mierze nastąpi robotyka sprzedaży, pojawią się car eksperci pracujący w showroomach. Ostatecznie może się to wszystko skończyć tak, jak w przypadku Tesli – ten samochód możemy kupić wyłącznie za pośrednictwem aplikacji webowej.”

Obaj eksperci z Aureus zwracają uwagę na to, że sytuacja pandemiczna jeszcze bardziej udowodniła, że warto korzystać z pomocy doradców, którzy wszystkie kwestie załatwią kompleksowo i powalczą o pakiet usług dodatkowych. Rada dla Klientów – nie czekać. Jeśli chcemy mieć swój wymarzony samochód, należy zainteresować się jego kupnem już dzisiaj. Docierające do nas informacje od niektórych producentów i importerów potwierdzają, że zamówienia na samochody z rocznika 2021 będą zbierane do końca drugiego kwartału. Od lipca każdy zamówiony samochód zostanie wyprodukowany i dostarczony już w nowym, 2022 roku.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356