Nowe przepisy ustawy o ruchu drogowym. Co konkretnie się zmieni 4 grudnia?

Prawo jazdy, wymiana dowodu rejestracyjnego, rejestracja pojazdu – to tylko niektóre aspekty, w stosunku do których od 4. grudnia 2020 zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o ruchu drogowym.
Co konkretnie się zmieni?

4 grudnia 2020 roku zacznie obowiązywać większość przepisów ustawy zwanej pakietem deregulacyjnym, przygotowanej wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji. W życie wejdzie sporo przepisów, które w założeniu mają stanowić ułatwienie dla kierowców i właścicieli pojazdów. Obowiązywanie wszystkich zawartych w nim regulacji będzie jednak rozciągnięte w czasie i na niektóre zmiany przyjdzie nam poczekać nawet 2 lata. Co zmieni się już teraz?


PRAWO JAZDY
Dobra informacja dla wszystkich zapominalskich jest taka, że – od 5. Grudnia 2020 roku – nie będzie obowiązku posiadania tego dokumentu przy sobie. Dotyczy to jednak tylko tych kierowców, którzy poruszają się po terytorium Polski i posiadają polskie prawo jazdy. W przypadku kontroli drogowej policjant sprawdzi wszelkie niezbędne dane w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Przypominamy, że w 2018 roku zniesiono obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego, o ile nasz samochód został zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO
Wielu kierowców zna to uczucie, kiedy w dowodzie rejestracyjnym kończyło się miejsce na pieczątki każdorazowo przystawiane po przeglądzie technicznym. Dotychczas wiązało się to z wymianą dowodu rejestracyjnego. W praktyce oznaczało to, że dowód musieliśmy wymienić maksymalnie po 6 latach, ponieważ w dokumencie przewidziano tylko 6 miejsc na pieczątki (przegląd robimy co najmniej raz na 12 miesięcy). Wymagało to dwukrotnej wizyty w urzędzie oraz uiszczenia opłaty w wysokości 71,50 gr. Na szczęście pakiet deregulacyjny znosi ten uciążliwy obowiązek. Informacje o przeglądach technicznych, podobnie jak te o posiadanym prawo jazdy, znajdą się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Gdyby jednak właściciel pojazdu chciał w takiej sytuacji dowód wymienić, będzie to oczywiście możliwe. W pozostałych przypadkach diagnosta wystawi nam zaświadczenie o przeprowadzeniu przeglądu, w którym wpisze także datę kolejne wizyty. Zaświadczenie dobrze jest przechować i go nie zgubić, ponieważ będzie ono niezbędne np. przy sprzedaży samochodu i przekazaniu go nowemu właścicielowi. Gdyby jednak potwierdzenie takie nam się zapodziało, wystarczy udać się do naszej stacji diagnostycznej i poprosić o wystawienie jego duplikatu.

REJESTRACJA POJAZDU W MIEJSCU CZASOWEGO ZAMIESZKANIA
To duże udogodnienie, zwłaszcza dla osób, które mieszkają poza miejscem zameldowania. Nowelizacja ustawy pozwoli na rejestrację pojazdu także w miejscu czasowego zamieszkania jego właściciela. Ważna zmiana dotyczy także wprowadzenia możliwości czasowej rejestracji, pozwolenia czasowego oraz wydania tablic rejestracyjnych również w starostwie właściwym dla miejsca zakupu, a nawet odbioru pojazdu – oczywiście, jeżeli znajduje się ono na terenie Polski.

TABLICE REJESTRACYJNE O ZMNIEJSZONYCH WYMIARACH
Auto, w którym nie ma konieczności posiadania mniejszych tablic rejestracyjnych, jak to często ma miejsce w przypadku samochodów sprowadzanych z USA czy Japonii, nie przejdzie pozytywnie badania technicznego. Podobnym wynikiem zakończy się przegląd gdy nasze tablice nie będą umieszczone w miejscu, które jest do tego konstrukcyjnie przeznaczone.

WYREJESTROWANIE POJAZDU WYWOŻONEGO ZA GRANICĘ
Niezwłocznie po wydaniu pozwolenia czasowego na wywóz pojazdu za granicę, właściwy urząd wyrejestruje samochód za nas. Do tej pory obowiązek ten spoczywał na właścicielu takiego auta.

ZMIANY, KTÓRE JESZCZE NIE WESZŁY W ŻYCIE

REJESTRACJA SAMOCHODU PRZEZ DEALERA SAMOCHODOWEGO (za 9 miesięcy)
ZNIESIENIE OBOWIĄZKU WYDAWNIA KARTY POJAZDU, NALEPKI KONTROLNEJ I JEJ WTÓRNIKA (za 24 miesiące)
BRAK OBOWIĄZKU ZMIANY TABLIC REJSTRACYJNYCH (nie określono czasu wprowadzenia, potrzebna jest modyfikacja systemów informatycznych)
CZASOWE WYCOFANIE SAMOCHODU Z RUCHU (nie określono czasu wprowadzenia, potrzebna jest modyfikacja systemów informatycznych)

Jak zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Cyfryzacji, wszystkie zmiany zawarte w pakiecie deregulacyjnym są początkiem drogi do pełnej cyfryzacji wielu procesów związanych z zakupem, rejestracją i użytkowaniem samochodu.