Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie – rodzaje i objaśnienie istotnych kwestii

Co to właściwie jest ?

Celem ubezpieczenia na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a co za tym idzie zapewnienie komfortu psychicznego sobie i najbliższym. Ubezpieczenie możemy podzielić na ochronne, ochronno-oszczędnościowe oraz ochronno-inwestycyjne.

OCHRONNE

Jak sama nazwa wskazuje, chronią życie. Wypłata świadczenia następuje w przypadku śmierci i jest wypłacana osobom uposażonym. Może być to małżonek, rodzice lub inna osoba, której nie chcemy zostawić bez środków finansowych. Umowę podstawową możemy rozszerzyć o umowy dodatkowe, m.in. śmierć w nieszczęśliwym wypadku, wystąpienie poważnego zachorowania, trwałe inwalidztwo, operacje, pobyt ubezpieczonego w szpitalu itd.

OCHRONNO-OSZCZĘDNOŚCIOWE

To np. polisa posagowa. Rodzice, dziadkowie lub inne osoby wpłacają co miesiąc składkę określoną w polisie, po czym na koniec umowy, czyli w wieku osiągnięcia pełnoletności przez dziecko, suma ubezpieczenia z polisy zostaje mu wypłacona.

OCHRONNO-INWESTYCYJNE

Chronią życie i zdrowie, ale również pozwalają część pieniędzy zainwestować w ramach specjalnych funduszy.

Ubezpieczenia możemy zawrzeć w formie indywidualnej jak i grupowej. Najbardziej popularnymi polisami grupowymi są te w zakładach pracy. Na podstawie najczęściej zadawanych pytań ze strony moich klientów, przygotowałam krótki poradnik ubezpieczenia na życie.

Czy osoba, która nie pracuje lub nie ma ubezpieczenia grupowego w miejscu pracy, może ubezpieczyć się na własną rękę?

Na rynku jest wiele towarzystw ubezpieczeniowych, które proponują ubezpieczenia w tzw. grupach otwartych. Polegają one na wyborze jednego z kilku dostępnych wariantów ubezpieczenia. Agent przekazuje nam certyfikat imienny. Mamy swój indywidualny numer konta i nr polisy. Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie działa od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa, oczywiście po opłaceniu składki. Obowiązują również karencje, czyli okres w którym ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia. Szerzej o karencjach napiszemy w następnym numerze #Aureus.

Co w przypadku, gdy warianty ubezpieczeń grupowych nam nie odpowiadają?

Towarzystwa mają również w swojej ofercie indywidualne ubezpieczenia na życie. Nie trzeba wybierać gotowego pakietu z grup otwartych, można indywidualnie dobrać zakres i sumy ubezpieczenia dla danej osoby. Zaletą ubezpieczeń indywidualnych jest to, że można ubezpieczyć się na wysokie sumy oraz wybrać zakres ochrony.

Moje zdrowie wymaga częstych wizyt u lekarzy specjalistów, ale terminy wizyt w NFZ są bardzo odległe. Czy jest ubezpieczenie, które obejmie takie wizyty?

Na rynku jest wiele towarzystw, które oferują w swoim zakresie prywatną opiekę medyczną. Mamy do wyboru kilka wariantów. Różnią się między sobą różnorodnością specjalistów oraz zakresem badań. Gdy potrzebujemy umówić się do lekarza, dzwonimy na infolinię i informujemy jakiego specjalisty poszukujemy. W ciągu maksymalnie kilkunastu minut, dostajemy informację zwrotną w jakiej placówce i kiedy mamy się pojawić.

Moje dziecko chodzi na treningi po zajęciach szkolnych. Czy jeżeli zrobi sobie krzywdę na treningu lub poza szkołą, czy otrzyma odszkodowanie?

Ubezpieczeniem NNW można objąć dzieci w żłobku, przedszkolu oraz szkole. Polisa chroni dziecko 24 godziny na dobę. Może obejmować wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, wystąpienie poważnego zachorowania, śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, pobyt dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Dostępne na rynku są również ubezpieczenia, które wypłacają świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu w związku z chorobą.

Coraz więcej ludzi choruje na nowotwory. Mój znajomy leczył się w Szwajcarii, udało mu się wyleczyć, ale kosztowało to mnóstwo pieniędzy. Czy jest ubezpieczenie, które w razie potrzeby pokryje koszty mojego leczenia za granicą?

Takie ubezpieczenie pokrywa organizację i koszty leczenia za granicą, m.in. w przypadku nowotworu złośliwego lub raka in-situ. W razie wystąpienia stanu chorobowego, zapewnia drugą opinię medyczną, czyli analizę historii choroby przez zagranicznego specjalistę i zaproponowanie przez niego alternatywnej metody leczenia. Klient decyduje czy chce leczyć się w Polsce, czy wyjeżdża na leczenie do innego kraju.

Pan Marek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, pomaga mu żona i zatrudniają jednego pracownika. Czy jest na rynku dla nich ubezpieczenie?

Tak. Polisa jest zakładana na regon właściciela firmy, a do wyboru mają kilka gotowych wariantów ubezpieczenia. Każda z osób może wybrać inny wariant. Każdy ma indywidualny numer konta do opłacania składek, więc w przypadku gdy jedna osoba zrezygnuje z ubezpieczenia, ubezpieczenie grupowe nie rozwiązuje się i pozostałe dwie osoby nadal mogą z niego korzystać.

Mam 3 dzieci i chciałabym odkładać pieniądze, żeby w przyszłości dzieci miały je na start. Czy jest takie ubezpieczenie?

Ubezpieczenie może zawrzeć rodzic, wujek, dziadek, babcia lub inna osoba, która co miesiąc wpłaca zadeklarowaną składkę. Uprawnione do świadczenia jest dziecko. Polisa zostaje zawarta minimalnie do osiągnięcia 18 roku życia przez dziecko. W przypadku śmierci ubezpieczającego, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje opłacanie składek do końca trwania polisy, a dziecko w wieku 18 lat otrzymuje świadczenie pieniężne. Można dodatkowo rozszerzyć polisę o rentę miesięczną dla dziecka w przypadku śmierci rodziców lub opiekunów prawnych.

Mój brat chciałby ubezpieczenie na życie z możliwością odkładania kapitału, żeby mógł je zainwestować.

Na rynku ubezpieczeniowym można znaleźć oferty ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe. Polegają one na tym, że część składki przeznaczana jest na ochronę, a część składki zasila fundusz kapitałowy.

Więcej dokładnych informacji o rodzajach ubezpieczenia na życie, znajdziecie w kolejnych numerach magazynu #Aureus.