aureus_logo-new

Accordion 1

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.

Co dzieje się po zakończeniu okresu leasingu samochodu ?

Po zakończeniu okresu leasingu samochodu klient jest zobligowany do zakupu samochodu za ustaloną cenę końcową (tzw. opcja wykupu). Odbywa się to poprzez opłacenie tzw. faktury wykupowej, która kończy umowę leasingu. Wysokość faktury wykupowej jest zawarta w umowie leasingowej. Jeżeli leasingodawca wyrazi zgodę, klient może też kontynuować leasing na nowych warunkach. W każdym przypadku, klient jest odpowiedzialny za utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym i ubezpieczenie go przez cały okres trwania umowy leasingowej.