Kto może otrzymać leasing samochodowy?

Leasing Samochodowy może uzyskać każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osiąga stały dochód z tytułu: