„Pan Tomasz Rzemieniec wzorowo wypełnił wszystkie powierzone mu zadania, związane
z przeprowadzeniem nas przez proces uzyskania leasingu na firmowy samochód. Charakteryzuje się obowiązkowością i sumiennością oraz elastycznym podejściem do klienta. W wykonywanej przez niego pracy znaczącą rolę odegrała komunikatywność”.