Ubezpieczenie transportu ciężkiego (OCPD)

Ochrona z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania umowy

Zabezpieczenie w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru oraz opóźnienia dostawy

Pokrycie kosztów związanych z przechowaniem ładunku oraz obrony sądowej w przypadku wystąpienia zdarzenia

BLOG

Aureus Leasing Sp. z o.o. ul. Pionierów 8, 44-117 Gliwice | NIP 657 567 5675 | REGON 657 567 5675