aureus_logo-new

Ubezpieczenie wakacji

Ubezpieczenie wakacji – na co zwrócić uwagę i jak działa EKUZ?

Biuro podróży, sprzedając wycieczkę zagraniczną, ma obowiązek zapewnić klientom polisę turystyczną. Jednak bardzo często okazuje się, że jej wysokość w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, nie pokrywa opłat za leczenie poza granicami kraju. Proponowana przez touroperatorów wysokość sumy kosztów leczenia wynosi zwykle od 10 do 20 tys. euro.

SZEROKI WYBÓR

Na ubezpieczenie turystyczne mogą składać się koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie bagażu czy sprzętu sportowego. Dodatkowo towarzystwa oferują rozszerzenie ochrony o zdarzenia związane m.in. z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, zawodami sportowymi, z następstwami chorób przewlekłych, wyjazdem w celach służbowych, czy również aktami terroru, zamieszkami i działaniami wojennymi. Kilku ubezpieczycieli w swojej ofercie umieściło nawet rozszerzenie zapewniające pokrycie kosztów leczenia czy wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu. Ponadto ważnym elementem każdego ubezpieczenia turystycznego jest assistance, którego zakres również możemy dostosować do naszych potrzeb, np. rozszerzając o opiekę nad dziećmi w przypadku hospitalizacji rodzica. To właśnie dzięki assistance, w ramach polisy mamy zapewniony i sfinansowany transport między placówkami medycznymi, zorganizowaną akcję poszukiwawczą i ratowniczą, czy w tragicznym przypadku sprowadzenie zwłok do kraju.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Kiedy wybieramy się na wyjazd zorganizowany przez biuro podróży to w cenie mamy już zapewnione ubezpieczenie, tego wymagają od touroperatorów przepisy. W przypadku wyjazdu zagranicznego standardowe ubezpieczenie będzie składało się z kosztów leczenia, assistance oraz NNW, opcjonalnie również z ubezpieczenia bagażu czy OC. Podczas zorganizowanych wycieczek krajowych polisa zawiera zwykle tylko NNW. Musimy pamiętać, że ubezpieczenie oferowane wraz z wczasami obejmuje przeważnie niezbędne minimum. Dlatego warto zawsze sprawdzić co zawiera ubezpieczenie gwarantowane w cenie wyjazdu oraz na jakie sumy zostałoło zawarte. Zawsze możemy rozważyć rozszerzenie zakresu ubezpieczenia lub dokupić dodatkowe we własnym zakresie. Co więcej, posiadanie dodatkowej polisy turystycznej nie wyklucza tej pierwszej. Możemy jednocześnie korzystać z obu polis, lub uruchomić dodatkową w przypadku gdy np. limit kwotowy na koszty leczenia z pierwszej zostanie osiągnięty.

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Dobrym rozwiązaniem jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą nieodpłatnie możemy wyrobić w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze NFZ. Uprawnia ona do darmowego korzystania z publicznej służby zdrowia podczas pobytu w państwach należących do Unii Europejskiej oraz EFT-y. Jeśli jednak, w danym państwie jakieś świadczenie jest odpłatne dla obywateli, to również i my będziemy musieli za nie zapłacić. Mimo, że w wielu sytuacjach karta jest bardzo przydatna, jej zakres jest ograniczony. Dlatego decydując się na podróżowanie z kartą EKUZ, pamiętajmy mimo wszystko o dokupieniu polisy turystycznej przynajmniej w podstawowym zakresie, aby zapewnić sobie chociażby świadczenia assistance.

Zobacz też: leasing samochodu używanego