Możliwość użytkowania nowego samochodu bez wkładu własnego

Możliwość użytkowania nowego samochodu bez wkładu własnego. Dzięki temu nie angażujemy kapitału, który możemy wykorzystać przy innych inwestycjach.