aureus_logo-new
Finansowanie maszyn rolniczych z perspektywy firmy finansującej

Kondycja rynku finansowania maszyn rolniczych uzależniona jest od wielu zmiennych makro – i mikroekonomicznych, a także sytuacji geopolitycznej. W ostatnim czasie największy wpływ na tę gałąź rynku miały: dostępność maszyn rolniczych oraz aktualne programy związane z rozwojem obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Po dużym wzroście sprzedaży - stabilizacja

W okresie od 2020 do 2021 roku obserwowaliśmy duży wzrost sprzedaży maszyn rolniczych. „W ubiegłym roku zanotowaliśmy około 40% wzrost sprzedaży ciągników rolniczych w stosunku do roku 2020 i około 25 – 30 % wzrost sprzedaży maszyn towarzyszących w relacji rok do roku” – mówi Kamil Kopka, dyrektor ds. finansowania linii Agro w firmie Aureus Leasing. Taki stan rzeczy spowodowany był przede wszystkim tym, że w ostatnich latach Polski masowo nie dotknęły klęski żywiołowe związane z suszami, powodziami czy przymrozkami. Dodatkowo ogłaszane były nowe nabory dotacyjne na zakup maszyn. Jednak czas najlepszej koniunktury mamy już raczej za sobą. Potwierdza to ekspert z firmy Aureus Leasing: „Spodziewamy się lekkiego osłabienia trendu. W lipcu zanotowaliśmy spadek sprzedaży nowych ciągników w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek jest zauważalny, ale według nas jak najbardziej akceptowalny. Doświadczyliśmy na tyle dużych wzrostów w latach 2020 – 2021, że takie osłabienie trendu musiało nastąpić” – uspokaja Kopka. Taka tendencja ma oczywiście swoje przyczyny, którymi są: okres pandemii, podwyżki stóp procentowych, wzrastająca inflacja, wzrost wartości cen energii i gazu, cen surowców, wzrastające koszty pożyczek. „Jeśli chodzi o nas, jako o firmę finansową, zauważamy – zwłaszcza w tym roku - że duża część inwestycji w maszyny rolnicze była finansowana ze środków własnych klienta. Rolnicy woleli wydać pieniądze, zanim ich oszczędności stracą na wartości” – zauważa Kamil Kopka.

Silny trend – ładowarki przegubowe

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z ogłaszaniem wielu dużych i stałych naborów z PROW. To z kolei spowodowało spore zainteresowanie maszynami rolniczymi. Wzrost popytu nałożył się jednocześnie na okres, w którym mocno ograniczone zostały moce produkcyjne w zakładach. Rezultatem był wydłużony czas oczekiwania na maszyny, generując jednocześnie równomierny rozkład sprzedaży w czasie. Wcześniej, gdy maszyny były dostępne od ręki, rolnik kupował maszyny najczęściej przed żniwami. Tym razem w programach dotacyjnych na niektóre urządzenia trzeba było czekać. To spowodowało rozłożenie sprzedaży na dłuższy okres. To z kolei powodowało, że rynek był stabilny. Z programami PROWskimi związana jest także inna tendencja: „W perspektywie kolejnych miesięcy i w roku 2023 spodziewamy się spadku sprzedaży ciągników rolniczych, za to wzrostu sprzedaży maszyn towarzyszących” – prognozuje dyrektor ds. finansowania linii Agro w Aureus Leasing. Zgodnie z wymogami dotacyjnymi, gospodarstwo rolne nie może powtórzyć tego samego zakupu: jeśli otrzymano środki na zakup ciągnika rolniczego, nie można składać następnego wniosku na taką maszynę w kolejnych naborach. „To determinuje, że spora część gospodarstw rolnych będzie zainteresowana zakupem maszyn towarzyszących, np. ładowarek przegubowych, które mamy w swojej ofercie. W tym segmencie spodziewamy się największej sprzedaży w kolejnym roku. Poza tym, zakup takiego sprzętu będzie cały czas wspierany przez programy dotacyjne i odpowiednią ofertę produktową dotyczącą finansowania.” – przewiduje dyrektor Kopka i dodaje „Jako firma finansująca zwracamy dużą uwagę na to, aby oferować gospodarstwom rolnym produkty finansowe, które są dla nich bezpieczne, tzn. gwarantują pewność realizacji inwestycji poprzez dopasowanie harmonogramu spłat do charakterystyki gospodarstwa. Mamy świadomość, że różne podmioty rolne w różnych okresach realizują swoje przychody. Ważne jest więc, aby oferowane przez nas produkty finansowe prezentowały elastyczność w stosunku do harmonogramu spłat, nawet w trakcie trwania danej pożyczki, która będzie uwzględniała zmieniające się czynniki zewnętrzne i dawała rolnikowi bezpieczeństwo polegające na tym, że zawsze może on porozmawiać z naszym wykwalifikowanym doradcą i dostosować harmonogram do swojej bieżącej sytuacji” – zachęca Kami Kopka z Aureus Leasing.

Bezpieczne oferty finansowania i doradztwo

Rolnicy powinni więc szukać bezpiecznych ofert finansowania szytych na miarę ich przepływów pieniężnych; takich, które będą szybko reagowały na zmiany sytuacji rynkowej i elastycznie podchodziły od oceny zmiany ryzyka. Dyrektor Kopka dodaje: „Cały czas współpracujemy z naszymi dostawcami i we współpracy z nimi przedstawiamy naszym klientom szczegóły nadchodzących naborów na programy dotacyjne. Wskazujemy naszym klientom, z których programów może jeszcze skorzystać, aby zmodernizować swoje gospodarstwo poprzez zakup odpowiednich maszyn rolniczych połączonych z najkorzystniejszym finansowaniem”. Ekspert rynku Argo z Aureus Leasing jest optymistą: „Rynek agro jest bardziej odporny na czynniki zewnętrzne niż pozostałe branże. Oferowane przez nas pożyczki mogą być spłacane nawet przez 10 lat, a na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia zakładamy, że największy wzrost stóp procentowych mamy już za sobą”.

Aureus  Sp. z o.o.

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice


Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg


Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów


Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356