Ubezpieczenie nieruchomości

Możliwość ubezpieczenia nie tylko budynków i mieszkań, ale także domów letniskowych, basenów, ogrodzeń, nagrobków cmentarnych czy budynków w trakcie budowy

Ubezpieczenie mienia ruchomego i szklanych elementów

Możliwość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o NNW, ochronę prawną czy assistance

BLOG

Aureus Leasing Sp. z o.o. ul. Pionierów 8, 44-117 Gliwice | NIP 657 567 5675 | REGON 657 567 5675