Ubezpieczenie mienia ruchomego

Ubezpieczenie wszelkich ruchomości domowych, elementów stałych,

a także sprzętu rolniczego, ziemiopłodów, materiałów, zapasów i zwierząt gospodarskich

Możliwość rozszerzenia o kradzież z włamaniem i szkody wodno-kanalizacyjne

BLOG

Aureus Leasing Sp. z o.o. ul. Pionierów 8, 44-117 Gliwice | NIP 657 567 5675 | REGON 657 567 5675