Ubezpieczenie OC/AC Pojazdu

Autocasco dopasowane do potrzeb Klienta na wypadek kradzieży i szkód losowych

Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy

i pasażera, obejmujące również wypadki w trakcie wsiadania i wysiadania

Assistance obejmujący pomoc w trakcie awarii, kolizji, kradzieży samochodu

Ochrona zniżek w OC i AC

BLOG

Aureus Leasing Sp. z o.o. ul. Pionierów 8, 44-117 Gliwice | NIP 657 567 5675 | REGON 657 567 5675