Ubezpieczenie OC rolnika

Ubezpieczenie od szkód spowodowanych przez pojazdy wolnobieżne, które są własnością rolnika

Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym lub wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa


Ubezpieczenie maszyn rolniczych


Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Jako rolnik pewnie doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że praca w gospodarstwie związana jest z licznymi zagrożeniami. Gwarancją spokoju i skutecznym zabezpieczeniem osobistych finansów jest dobre OC rolnika, obejmujące także ubezpieczenie maszyn rolniczych. Rozwiązanie to ma na celu ochronę nie tylko Twoich interesów, ale także członków rodziny oraz osób, które pracują w gospodarstwie. OC rolnika muszą wykupić wszyscy, którzy zajmują się działalnością rolniczą, posiadają użytki rolne o powierzchni większej niż 1 ha oraz opłacają przynajmniej w części podatek rolny. W naszej ofercie znajdziesz propozycję atrakcyjnego ubezpieczenia, które obejmuje także OC na ciągnik.

Dobre OC rolnika – jaki jest jego zakres ochrony?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarstwa będzie skutecznie chronić Ciebie oraz Twój majątek przed procesami sądowymi i związanymi z nimi konsekwencjami finansowymi, gdy dojdzie do wypadków. Choć możesz wybierać spośród wielu różnych rodzajów polis, głównym zadaniem OC rolników jest zabezpieczenie przed skutkami szkody wyrządzonej osobie trzeciej, do których doszło w wyniku prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Jeśli Ty, Twój członek rodziny bądź pracownik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie zniszczenie mienia osoby trzeciej, utrata lub rozstrój zdrowia czy w najgorszym przypadku śmierć – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z wykupionego OC rolnika. Do takiej sytuacji może dojść w wyniku niewłaściwego użytkowania pojazdów wolnobieżnych, podejmowanie czynów niedozwolonych oraz rażącego niedbalstwa. W naszej ofercie zyskujesz nie tylko skuteczną ochronę w ramach OC, ale także niezwykle przydatne ubezpieczenie maszyn rolniczych.

Kompleksowe OC rolników – co jeszcze warto wiedzieć?

Gdy nie wykupisz niezbędnego OC, narażasz się nie tylko na szkody finansowe związane z wypadkami, ale także wysokie kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie warto więc ociągać się z opłaceniem polisy. Wykupione ubezpieczenie jest ważne przez dwanaście miesięcy. Zazwyczaj przedłuża się je automatycznie, więc nie musisz co roku zajmować się czasochłonnymi formalnościami. Wystarczy, że opłacisz kolejny okres. Jak wspominaliśmy, w pakiecie masz zapewnione także OC na ciągnik. Nie ma więc konieczności poszukiwania dodatkowego ubezpieczenia maszyn rolniczych. Polisa obejmuje wszystkie pojazdy wolnobieżne, zarówno podczas pracy na polu, jak i w trakcie dojazdu do niego.

Korzystając z naszej oferty rolniczego ubezpieczenia OC dysponujesz polisą, którą wyróżniają wysokie sumy gwarancyjne i jasne zasady wypłaty pieniędzy w razie wypadku. Możesz spokojnie prowadzić swoje gospodarstwo, a gdy dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia, masz pewność, że Twoje finanse są dobrze zabezpieczone. Jeśli masz pytania związane z rolniczym OC – zapraszamy do kontaktu. Chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, omawiając zakres ubezpieczenia, zasady jego zawierania oraz koszty związane z podpisaniem umowy. To polisa dopasowana do Twoich potrzeb, gwarantująca kompleksową ochronę.

BLOG

Aureus Leasing Sp. z o.o. ul. Pionierów 8, 44-117 Gliwice | NIP 631 264 4058 | REGON 242 799 493