aureus_logo-new

Ile trwa załatwianie leasingu?

Ile trwa załatwianie leasingu?

Leasing samochodu osobowego stanowi narzędzie pośrednie między kredytem a wynajmem. Samochód nie staje się własnością wnioskującego o leasing, lecz może on z niego korzystać na czas określony w umowie, odprowadzając z tego tytułu miesięczne opłaty. Dlatego procedura uzyskania leasingu samochodu osobowego wygląda nieco inaczej niż dla tradycyjnego kredytu samochodowego. Odpowiemy sobie zatem na pytania, jak długo trzeba czekać na załatwienie wszystkich formalności dla leasingu na samochód osobowy oraz jakie dokumenty należy przedłożyć. Zastanowimy się również, czy są jakieś sposoby na przyśpieszenie całej procedury leasingu samochodu osobowego.

Leasing samochodu osobowego– jakie dokumenty są wymagane?

Leasing różni się od kredytu m.in. tym, że wymaga dużo mniejszej liczby dokumentów do przedstawienia. Dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, lista niezbędnych dokumentów ogranicza się zwykle do ksera dowodu osobistego i podpisania kilku oświadczeń. W przypadku małżeństwa konieczne będzie także przedstawienie dowodu osobistego współmałżonka. Mowa tutaj o tzw. procedurze uproszczonej, która upoważnia do wzięcia w leasing

samochodu osobowego, pod warunkiem posiadania minimum 10% początkowej wpłaty własnej. W ramach procedury uproszczonej na leasing samochodu osobowego, można wziąć pojazd o wartości maksymalnej określanej indywidualnie w poszczególnych firmach leasingowych. Procedura uproszczona

leasingu samochodów osobowych obowiązuje również dla przedsiębiorców. W tym przypadku, poza dowodem osobistym, właściciel firmy będzie musiał dodatkowo przedłożyć wpis do ewidencji gospodarczej, zaświadczenie posiadania numeru NIP i REGON, oraz umowę spółki w przypadku firm działających w takiej formie. W obu przypadkach dokumenty dla leasingu samochodu osobowego nie powinny stanowić problemu w ich zebraniu ani wpływać na wydłużenie procedury. H2: Jak długo trwa uproszczona procedura na leasing samochodowy? Odebranie samochodu na leasing zazwyczaj następuje w przeciągu 3-5 dni od złożenia wniosku. Te widełki czasowe obowiązują dla nowych samochodów osobowych. W przypadku większych pojazdów oraz samochodów osobowych używanych, formalności zajmują dodatkowe kilka dni. Pierwszym etapem uruchamiającym cały proces na leasing samochodu osobowego staje się złożenie wniosku. Instytucje leasingowe udostępniają wnioski online, które należy przesłać, podając podstawowe dane osobowe oraz dane odnośnie do formy zatrudnienia, zarobkach/majątku oraz innych zaciągniętych już zobowiązaniach kredytowych. I to w zasadzie wszystko. Decyzję firmy leasingowej otrzymujemy najczęściej w ciągu 2 dni, po czym można już przystąpić do podpisywania umowy i odbioru samochodu na leasing. Należy jednak pamiętać o wymaganej wpłacie własnej na początek, która oscyluje najczęściej w granicach 10% wartości pojazdu. Leasing samochodów osobowych w procedurze uproszczonej (zwanej inaczej lombardową) nie jest możliwy dla pojazdów typu premium czy ściśle wyspecjalizowanych. Podstawowym ograniczeniem staje się tutaj limit kwotowy narzucany przez leasingodawcę.

Jak długo trwa pełna procedura na leasing samochodowy?

Procedura pełna umożliwia leasing samochodów osobowych klasy premium, jednak wymaga potwierdzenia zdolności kredytowej. Leasing na samochód osobowy wymaga tutaj przedłożenia dużo większej liczby dokumentów. Oprócz standardowych, które są wymagane w procedurze uproszczonej, konieczne jest oświadczenie o przychodzie za poprzedni miesiąc rachunkowy, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym, a nawet pisemne opinie banków odnośnie do regulowanych zobowiązaniach, jeśli takie istnieją. Lista niezbędnych dokumentów może być dodatkowo poszerzona w zależności od rodzaju działalności przedsiębiorstwa. Leasing na samochód osobowy w wersji pełnej opiewa na bardzo duże kwoty. Dlatego firmy leasingowe muszą się dobrze zabezpieczyć przed niewypłacalnością leasingobiorcy. W związku z tym, aby otrzymać samochód na leasing w pełnej procedurze, należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż finalizacja transakcji często zajmuje ponad 2 tygodnie.

Jak można przyśpieszyć procedurę na leasing samochodów osobowych?

Leasing na samochód osobowy wymaga niezbędnego czasu na dopełnienie wszystkich formalności, wobec czego nie znajdziemy tutaj jednej cudownej metody

pozwalającej otrzymać pojazd w kilka minut. Są jednak firmy leasingowe, które gwarantują otrzymanie świadczenia w czasie dużo krótszym od innych. Krótki czas realizacji umowy nie wynika ze sztuczek prawnych i proceduralnych uników, ale rzetelności i efektywnego systemu rozpatrywania wniosków. W Aureus wszelkie formalności można załatwić w jeden dzień, i w tym też czasie przyznawany jest samochód na leasing. Tak szybki czas realizacji procedury leasingowej pozwala leasingobiorcom na znaczne oszczędności sił i środków, a także podjęcie działania niemal natychmiastowo. Warto natomiast podczas wysyłania wniosku przygotować sobie komplet dokumentów, aby całą paczkę przesłać za jednym razem. Resztę formalności Aureus dopełnia samodzielnie, a klient otrzymuje decyzję w bardzo krótkim terminie.

Aureus  Sp. z o.o.

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice


Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg


Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów


Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356