Starszy Specjalista ds. Ubezpieczeń, Koordynator ds. Wdrożeń i Administracji Systemów