Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika