aureus_logo-new
Ubezpieczenie domu – na co zwracać uwagę?

Ubezpieczenie domu – na co zwracać uwagę?

Interesuje Cię ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie domu? Na co zwracać uwagę? Jakie ryzyka warto wykupić, a które nie będą Ci potrzebne? Na te i inne pytania odpowiadamy w tym artykule.


Na co zwracać uwagę w ubezpieczeniu domu?


Przed zawarciem ubezpieczenia polisy na dom lub mieszkanie trzeba sprawdzić kilka rzeczy. W przeciwnym razie odszkodowanie może zostać zaniżone lub firma ubezpieczeniowa całkiem odmówi jego wypłaty. Jeśli będzie mieć ku temu podstawy, zostanie Ci tylko droga sądowa.

Podaj dane zgodne z prawdą

Niekiedy ubezpieczającego może kusić nagięcie prawdy, np. podanie do ubezpieczenia innego roku budowy domu, innego materiału lub niższej wartości. Po pierwsze, w umowie ubezpieczenia będziesz mieć zapis brzmiący mniej więcej: "Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe". Podanie nieprawdziwych danych skutkuje błędami formalnymi w umowie ubezpieczenia i może powodować nieprzyjemne konsekwencje.

Po drugie, jeśli w domu zdarza się szkoda i wezwany na miejsce rzeczoznawca zauważy różnicę pomiędzy danymi w polisie a stanem faktycznym, firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania lub je obniżyć. Będzie to prawdziwe zwłaszcza w przypadku materiałów użytych do budowy domu oraz dachu. Palna konstrukcja z reguły oznacza wyższą składkę, niż niepalna.

Sprawdź ogólne warunki ubezpieczenia mieszkania lub domu

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat polisy ubezpieczeniowej, którą zawierasz. Agent ubezpieczeniowy ma obowiązek udostępnić Ci ten dokument.

Sprawdź zakres ochrony

Ubezpieczenie nieruchomości powinno się składać przede wszystkim z ubezpieczenia elementów stałych budynku, czyli ścian i dachu.

Niemniej takie ubezpieczenie może okazać się niewystarczające. Dość często klienci zawierają umowę ubezpieczenia domu na potrzeby kredytu hipotecznego. Wówczas dla oszczędności wybierają polisę chroniącą tylko ściany. Niestety, w razie szkody ucierpią także np. ruchomości domowe – meble, ubrania, sprzęty.

Podobnie w przypadku OC w życiu prywatnym, które kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, a może Ci zaoszczędzić wiele tysięcy.

Nawet jeżeli chcesz ubezpieczyć mieszkanie tylko pod kredyt, warto ubezpieczyć coś więcej niż mury.

Definicje

Definicje określają to, co jest przedmiotem ubezpieczenia. Będzie to szczególnie ważne w przypadku budynków gospodarczych i obiektów małej architektury. Przykładowo w niektórych firmach to, czy dany obiekt jest budowlą, czy małą architekturą, będzie zależało od tego, czy obiekt ma fundamenty, czy nie. To istotne z perspektywy polisy mieszkaniowej.

Suma ubezpieczenia

Przy sumie ubezpieczenia musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy.

Po pierwsze – czy suma jest odtworzeniowa czy rzeczywista. Rzeczywista suma ubezpieczeniowa to wartość nieruchomości na ten moment, najczęściej pomniejszona o amortyzację (zużycie w czasie). 

Odtworzeniowa suma ubezpieczenia to wartość, która pozwoli odbudować dom do stanu sprzed szkody. Te dwie sumy mogą się różnić, niekiedy znacznie.

Po drugie, czy suma ubezpieczenia odpowiada realnej wartości nieruchomości. W przeciwnym razie może powstać:

 • niedoubezpieczenie – suma ubezpieczeniowa jest znacząco niższa niż wartość nieruchomości. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić odszkodowanie proporcjonalnie (czyli mniej),
 • nadubezpieczenie – suma ubezpieczenia jest znacząco wyższa niż wartość nieruchomości. W razie szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie do maksimum wartości nieruchomości.


Wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo obniżyć odszkodowanie lub odmówić jego wypłaty.

Jeśli masz przeczytać tylko jedną rzecz z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, niech to będą wyłączenia.

All risk czy ubezpieczenie od ryzyk nazwanych

Część ubezpieczeń domów pokrywa szkody spowodowane przez konkretne zdarzenia losowe. Przykładowy katalog zdarzeń losowych firmy Warta w ubezpieczeniu Warta Dom + obejmuje:

 • deszcz nawalny, 
 • dym i sadza, 
 • grad,
 • huragan, 
 • lawina, 
 • napór śniegu,
 • osuwanie się ziemi, 
 • powódź,
 • pożar, 
 • przepięcie, 
 • stłuczenie,
 • trzęsienie ziemi, 
 • uderzenie pioruna, 
 • uderzenie pojazdu mechanicznego, 
 • upadek drzew lub masztów, 
 • upadek pojazdu powietrznego, 
 • wybuch,
 • zalanie, 
 • zapadanie się ziemi,
 • zniszczenia w związku z akcją ratowniczą związaną z tymi zdarzeniami, a także koszty poszukiwania przyczyny szkody
 • (za wyjątkiem ruchomości domowych).

Z kolei w formule all risk, czyli od wszystkich ryzyk, firma odpowie za każdą szkodę wyrządzoną przedmiotowi ubezpieczenia, jeśli nie ma jej w katalogu wyłączeń, czyli powstały np. w wyniku:

 • kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji we wszystkich przedmiotach ubezpieczenia w trakcie budowy,
 • kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji w odniesieniu do materiałów opałowych,
 • kradzieży zwykłej (bez włamania),
 • kradzieży w domku letniskowym w okresie od 1 listopada do 31 marca,
 • umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Dodatkowe ryzyka w ubezpieczeniu domu, które warto mieć

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to nie tylko ściany i dach. Firmy ubezpieczeniowe oferują także dodatkowe ubezpieczenia. Przy zawieraniu polisy ubezpieczenia na dom warto na nie zwrócić uwagę.

Ruchomości domowe od zdarzeń losowych

Ubezpieczenie "Ruchomości domowe od zdarzeń losowych" to forma ochrony majątkowej, która zabezpiecza przedmioty znajdujące się w domu lub mieszkaniu przed różnymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. Obejmuje to m.in. meble, sprzęt RTV i AGD, osobiste przedmioty wartościowe oraz inne elementy wyposażenia. 

Polisa zwykle chroni przed takimi ryzykami jak pożar, zalanie, włamanie, czy uszkodzenia spowodowane przez żywioły jak burze czy gradobicie. W przypadku wystąpienia któregoś z tych zdarzeń ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych ruchomości. Dzięki temu właściciel nieruchomości może liczyć na szybką rekompensatę i minimalizację strat finansowych.

Ruchomości domowe – kradzież z włamaniem

Ważne! Ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży może wymagać odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomości w postaci dwóch zamków w drzwiach lub drzwi antywłamaniowych.

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w kontekście domu lub mieszkania to forma zabezpieczenia finansowego, która chroni właściciela nieruchomości przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z różnych zdarzeń losowych. OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, pokrywa koszty związane z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, które mogą wyniknąć na przykład z powodu zalania sąsiedniego mieszkania, pożaru czy innych zdarzeń, za które właściciel może być uznany za odpowiedzialnego.

W praktyce oznacza to, że jeżeli na skutek awarii instalacji wodnej w Twoim mieszkaniu dojdzie do zalania i uszkodzenia mienia sąsiada, ubezpieczenie OC pokryje koszty naprawy czy wymiany zniszczonego mienia. To również zabezpieczenie w sytuacjach, gdy np. zwierzę domowe spowoduje szkody u sąsiadów.

Przydaje się także w takich sytuacjach, jak spowodowanie stłuczki rowerem lub hulajnogą elektryczną.

NNW

Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmuje uszczerbek na zdrowiu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem w domu. Nieprzypadkowo mówi się, że 9 na 10 wypadków ma miejsce w domu. 

W razie wypadku w domu lub w mieszkaniu osoba ubezpieczona otrzyma odszkodowanie w wysokości % sumy ubezpieczenia NNW, który określa polisa mieszkaniowa.

Przykład. NNW opiewa na 20 000 zł. Ubezpieczony ulega wypadkowi – łamie rękę. To jest np. 10% uszczerbku na zdrowiu, czyli 2 000 zł.

Dodatkowo NNW może pokrywać koszt zakupu sprzętu oraz rehabilitacji.

Assistance do ubezpieczenia domu i mieszkania

Assistance to usługi pomocowe. W swojej konstrukcji przypomina assistance na samochód. Może obejmować:

 • assistance medyczny – obejmuje koszt dojazdu i pokrycie kosztu wizyty lekarza w domu,
 • assistance katastroficzny – jeśli dom lub mieszkanie po szkodzie nie nadaje się do zamieszkania, ubezpieczenie pokrywa organizację noclegu i transport do hotelu lub do osoby wyznaczonej, a także powrotu. 
 • assistance domowy – najczęściej polega na wezwaniu specjalisty, tj. ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza.

Składka za assistance z reguły jest na tyle niska, że nie opłaca się go nie wziąć.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu?


Specjalnie na potrzeby tego artykułu przygotowaliśmy dwie przykładowe kalkulacje ubezpieczenia nieruchomości.


Podsumowanie – O czym pamiętać przy ubezpieczaniu mieszkania lub domu

 • Nieprawdziwe informacje w umowie mogą skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
 • Sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dokument ten zawiera wszystkie kluczowe informacje o polisie i jest obowiązkowy do zapoznania się przed zawarciem umowy.
 • Ubezpieczenie powinno obejmować nie tylko elementy stałe budynku, ale również ruchomości domowe i inne potencjalne ryzyka.
 • Zwróć uwagę, czy suma jest odtworzeniowa czy rzeczywista, oraz czy odpowiada rzeczywistej wartości nieruchomości.
 • Wyłączenia odpowiedzialności to kluczowe informacje, które określają, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 • Opcje takie jak ubezpieczenie ruchomości domowych, OC w życiu prywatnym, NNW i różne formy assistance mogą znacząco zwiększyć zakres ochrony.
 • Najtańsze ubezpieczenie może kusić, ale bardzo często się nie opłaca,
 • Suma ubezpieczenia oraz liczba ryzyk wpływa na wysokość składki i zależy od wartości nieruchomości.


Masz pytania?

+48 669 807 306