aureus_logo-new
aureus_logo-new

15 lat doświadczenia w finansowaniu

Leasing, a pożyczka leasingowa. Różnice i podobieństwa.

Przedsiębiorcy, którzy poszukują sposobu sfinansowania maszyn, samochodów i innych środków trwałych dla swojej firmy, stają dziś przed wyborem jednej z kilku opcji, takich jak: kredyt, leasing czy pożyczka leasingowa. Rozwiązania te, choć mają kilka cech wspólnych, pod wieloma aspektami się od siebie różnią. Szczególną popularność w ostatnich latach zdobywa pożyczka leasingowa Co to jest? Wyjaśniamy zasady tej formy finansowania środków trwałych, opisujemy jej najważniejsze zalety i wady, a także odpowiadamy na pytanie: leasing czy pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa co to jest?

Najłatwiej opisać pożyczkę leasingową jako formę finansowania, łączącą poszczególne cechy kredytów i leasingów finansowych lub operacyjnych. Udzielają jej wyspecjalizowane w tego typu produktach firmy leasingowe – strona finansująca. Natomiast stronę korzystającą stanowią w tym przypadku przedsiębiorcy, kupujący za pozyskane pieniądze pojazdy, maszyny, urządzenia i różnego rodzaju wyposażenie, wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.

Na możliwą do zaciągnięcia kwotę pożyczki leasingowej wpływa zdolność kredytowa osoby, która chce ją pozyskać. Umowę finansowania podpisuje się na okres od 6 miesięcy do nawet 10 lat. Jest więc to stosunkowo elastyczne rozwiązanie, coraz chętniej wybierane przez szerokie grono przedsiębiorców z różnych branż. W wielu przypadkach okazuje się korzystniejsze od leasingu. Pożyczka leasingowa na samochód lub inny środek trwały może zostać przyznana szybciej i na podstawie mniejszej ilości dokumentów.

Pożyczka leasingowa a leasing – podstawowe podobieństwa

Znamy już odpowiedź na pytanie: co to jest pożyczka leasingowa? Warto bliżej przyjrzeć się jej cechom wspólnym z podstawowymi formami leasingu – finansowym i operacyjnym. Warunki uzyskania takiej pożyczki są bardzo podobne do wymogów stawianych przy wymienionych leasingach. W obu przypadkach wkład własny, w zależności od oferty danego leasingodawcy, może być na niskim poziomie lub w ogóle zerowy. Tym, co wyraźnie łączy taką formę finansowania, jak pożyczka leasingowa z leasingiem, jest określony przedmiot umowy. Pozyskanych pieniędzy nie można wydać na dowolny cel. Z ich pomocą należy sfinansować środek trwały, wykorzystywany na co dzień w prowadzonej działalności gospodarczej. Popularna może być np. pożyczka leasingowa na samochód, który służyć będzie do przewozu pracowników, materiałów lub sprzedawanych produktów. Istotną cechą wspólną, łączącą leasing a pożyczkę leasingową, są również uproszczone procedury formalne, prowadzące do otrzymania pieniędzy lub bezpośrednio środka trwałego.

Leasing finansowy a pożyczka leasingowa – kto jest właścicielem przedmiotu umowy?

Jedną z podstawowych różnic między pożyczką leasingową a leasingiem jest to, kto i kiedy staje się właścicielem przedmiotu danej umowy, czyli np. samochodu lub specjalistycznej maszyny, wykorzystywanej w działalności firmy. W przypadku leasingu przedmiot pozostaje we własności finansującego, czyli leasingodawcy. Korzystający staje się posiadaczem danej rzeczy dopiero po wpłaceniu ostatniej raty (leasing finansowy) bądź podjęciu decyzji o wykupie (leasing operacyjny). Natomiast pożyczka leasingowa pozwala wejść w posiadanie przedmiotu umowy od początku jej trwania – korzystający może dowolnie modyfikować lub modernizować dany samochód, maszynę czy specjalistyczny sprzęt.

Pożyczka leasingowa a leasing operacyjny – jak długo może trwać umowa?

Kolejną istotną różnicą pomiędzy takimi formami finansowania jak, pożyczka leasingowa a leasing, jest czas, na który podpisuje się umowę. W leasingu operacyjnym musi on wynosić minimum 40% okresu amortyzacji określonego przedmiotu. Natomiast w leasingu finansowym, a także pożyczce leasingowej okres ten ujęty jest w widełkach od 6 do 120 miesięcy – oba rozwiązania są więc dość elastyczne. Rozłożenie płatności na wiele lat pozwala obniżyć wysokość raty, co zwłaszcza na początku rozwijania firmy będzie korzystnym rozwiązaniem dla szerokiego grona przedsiębiorców.

Leasing a pożyczka leasingowa – w jaki sposób liczy się koszty uzyskania przychodów?

Bardzo istotną kwestią dla wielu przedsiębiorców, szukających odpowiedzi na pytanie: leasing czy pożyczka leasingowa, będzie możliwość uwzględniania rat lub ich części w kosztach uzyskania przychodów. Gdy zdecydujemy się na leasing operacyjny, możemy uwzględniać w kosztach zarówno część kapitałową, jak i odsetkową każdej opłaconej raty. W przypadku leasingu finansowego liczy się część odsetkowa comiesięcznych kosztów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by rozliczyć także opłatę wstępną, manipulacyjną i wszelkie prowizje.

Natomiast zaciągnięta pożyczka leasingowa na samochód pozwala przedsiębiorcy uwzględnić w kosztach jedynie naliczane odsetki od spłacanego finansowania. Warto podkreślić, że bez względu na wybraną formę, przedsiębiorca może wrzucić w koszty wszelkie wydatki eksploatacyjne, związane z danym przedmiotem. Jeśli otrzymał pożyczkę leasingową na samochód, będą to np. wydatki na paliwo, przeglądy czy naprawy pojazdu. Trzeba również pamiętać, że auto będzie od początku finansowania własnością korzystającego, więc istnieje możliwość dokonywania bieżących odpisów amortyzacyjnych.

Wskazując różnicę pomiędzy takim rozwiązaniem, jak pożyczka leasingowa a leasing operacyjny lub finansowy, należy także wspomnieć o kwestii VAT. W leasingu operacyjnym 23% VAT doliczane jest do każdej raty. Natomiast pożyczka leasingowa nie jest zwiększana o podatek od towarów i usług, co będzie dużym udogodnieniem dla osób, które nie są czynnymi płatnikami VAT.

Leasing a pożyczka leasingowa – dla kogo pożyczka jest dobrym wyborem?

Opisaliśmy najważniejsze podobieństwa i różnice takich form finansowania jak leasing finansowy a pożyczka leasingowa. Na koniec warto wymienić sytuacje, w których drugie z tych rozwiązań będzie korzystnym wyborem.

Pożyczka leasingowa prawdopodobnie sprawdzi się najlepiej w przypadku wspomnianych wcześniej przedsiębiorców niebędących płatnikami VAT, a także rolników starających się o dotacje zewnętrzne. To korzystna forma finansowania również, gdy potrzebny jest: elastyczny harmonogram spłat, krótki termin otrzymania środków oraz możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. Wreszcie – pożyczka leasingowa sprawdzi się u osób, które chcą od początku być właścicielami danego przedmiotu, aby np. móc go swobodnie modernizować. Warto poświęcić odrobinę czasu na analizę dostępnych form finansowania w działalności gospodarczej, by dokonać najlepszego wyboru dla swojej firmy.


Aureus  Sp. z o.o.

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice


Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg


Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów


Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356