aureus_logo-new
Jaki leasing dla nievatowca? Sprawdź, jak skorzystać

Leasing przeznaczony jest również dla nievatowców, czyli przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT. Korzyścią dla nich jest wrzucenie w koszty raty leasingowej np. za nowy samochód osobowy. Nievatowcy z reguły nie wiedzą o oszczędnościach podatkowych wynikających np. z leasingu operacyjnego.

Jakie są rodzaje leasingu?

Dostępnych jest kilka rodzajów leasingu: finansowy, operacyjny, konsumencki, zwrotny i pożyczka leasingowa. W Polsce najbardziej popularny jest leasing finansowy, operacyjny i pożyczka leasingowa.

Przy leasingu finansowym zawierana jest umowa długoterminowa, pomiędzy leasingodawcą, a leasingobiorcą. Umowa ta traktowana jest jako dostawa towarów. Co to znaczy? Przedsiębiorca zobowiązany jest, by (w większości przypadków) z góry dokonać płatności podatku VAT uzależnionego od środków trwałych leasingu. W tym wypadku stawka podatku VAT nie jest stała i może być inna niż 23%.

Leasing operacyjny w polskim prawie uchodzi za usługę. Przy leasingu operacyjnym, zaraz po podpisaniu umowy leasingobiorca nie ponosi opłat związanych z VAT wynikających od łącznej sumy wszystkich rat leasingowych. Dodatkowo przedsiębiorca ma możliwość, by raty leasingowe w całości wliczyć w koszty podatkowe. Dzięki temu, podatek VAT zostanie częściowo lub całkowicie odliczony w comiesięcznych ratach. Podatnicy bez VAT zobowiązani są, by do kosztów uzyskania przychodu wliczać wartość brutto faktury.

Leasing konsumencki skierowany jest do osób fizycznych, bez działalności gospodarczej. Wykorzystywany jest głównie przy zakupie nowych samochodów osobowych.

Kiedy firma leasingowa dokonuje wykupu środka trwałego, użytkowanego do tej pory przez leasingobiorcę mowa jest wtedy o leasingu zwrotnym. Dotychczasowy użytkownik przedmiotu pozostaje nadal jego użytkownikiem. Po jego sprzedaży dochodzi do podpisania umowy leasingowej na zasadach leasingu finansowego lub operacyjnego, co w efekcie powoduje dalsze spłacanie rat leasingowych. Finansowanie tego typu umożliwia odmrożenie środków finansowych. Korzystają z niego przedsiębiorcy, którym grozi utrata płynności finansowej.

Pożyczka leasingowa przypomina kredyt. Pożyczkę leasingową udziela się jedynie przedsiębiorcom, którzy chcą nabyć określony przedmiot na potrzeby działalności gospodarczej.

Leasing a VAT - o czym trzeba wiedzieć?

Leasing finansowy i leasing operacyjny podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Między jednym, a drugim finansowaniem różnica wynika z umowy.

Leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru. W związku z tym, w większości przypadków, przedsiębiorca decydujący się na tego typu finansowanie zobowiązany jest zapłacić jednorazowo fakturę VAT od leasingowanego przedmiotu.

Podczas leasingu operacyjnego mamy do czynienia z umową jako świadczenie usług. W praktyce oznacza to, że do comiesięcznych rat zostanie naliczany proporcjonalnie podatek VAT. Przy tego typu finansowaniu należy mieć na uwadze, że podlega on opodatkowaniu 23%.

Najlepszy rodzaj leasingu dla nievatowca

Nievatowcy korzystają głównie z leasingu operacyjnego, który charakteryzuje się niezmiennością stawki VAT (23%). Przedsiębiorcy, którzy nie są płatnikami VAT do kosztów uzyskania przychodu muszą doliczyć podatek. Leasing operacyjny dla nievatowca daje możliwość wykupienia przedmiotu leasingu na koniec umowy leasingowej.

Zakup samochodu używanego, a VAT marża

Zdarza się jednak, że przedsiębiorca zwolniony od podatku dochodowego dokonuje finansowania samochodu używanego, na który wystawia się fakturę VAT marża. W związku z tym, zaleca się, by skorzystać z leasingu finansowego lub z pożyczki leasingowej, gdzie będzie niższy VAT.

Co jeśli w ciągu roku przekroczysz próg VAT?

Jeśli dojdzie do przekroczenia progu VAT bez świadomości przedsiębiorcy, urząd skarbowy po otrzymaniu rocznego zeznania podatkowego poinformuje listownie właściciela firmy, który zobligowany będzie do dopłaty podatkowej.

Korzyści leasingu dla nievatowca.

Leasing dla nievatowca to przede wszystkim oszczędności podatkowe.

Teoretyzując - zdecydowano się na leasing samochodu. Cena samochodu brutto jest do 150 000 złotych. Rata brutto wynosi 2500 zł. Stawka podatku dochodowego to 19%. Mnożąc ratę brutto przez podatek dochodowy wychodzi korzyść podatkowa. W tym przypadku - 475 zł. Do spłaty miesięcznej będzie 2025 zł.

Warto też być świadomym, że nievatowiec podpisując umowę leasingową nie musi dysponować wkładem własnym, a po jej zakończeniu w korzystnej cenie może wykupić leasingowany przedmiot.


Aureus  Sp. z o.o.

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice


Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg


Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów


Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356