Jak sprawdzić czy dostanę leasing?

Leasing – słowo, które dla wielu przynosi ulgę, otwierając drzwi do nowych możliwości, a dla innych jest otoczone mgłą niepewności i niewiadomych. Bez względu na to, czy jesteś przedsiębiorcą szukającym finansowania dla swojego nowego projektu, czy indywidualnym konsumentem marzącym o nowym samochodzie, leasing jest rozwiązaniem, które może przekształcić Twoje marzenia w rzeczywistość. Ale jak sprawdzić, czy dostaniesz leasing? Czy istnieją konkretne kryteria, które musisz spełnić? Jakie elementy są brane pod uwagę przez firmy leasingowe?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie są kryteria, które muszę spełnić, aby uzyskać leasing?
 • Jakie elementy są brane pod uwagę przez firmy leasingowe przy udzielaniu finansowania?
 • Jak moja historia kredytowa wpływa na decyzję o leasingu?
 • Czy istnieją procedury uproszczone w procesie leasingowym? Kiedy są one stosowane?
 • Czym jest „trudny leasing” i jakie ma zastosowanie?
 • Jak mogę zwiększyć swoje szanse na pozytywną decyzję o leasingu?

O jakie dokumenty może poprosić firma leasingowa?

Dokumenty, które może poprosić firma leasingowa w momencie kiedy klient stara się o uzyskanie leasingu, to:

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Zaświadczenie o dochodach
 • Wyciąg z konta bankowego
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
 • Oświadczenie o braku zadłużeń
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Umowa leasingowa

W niektórych przypadkach firma leasingowa może poprosić również o inne dokumenty, takie jak:

 • Dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą (np. wyciąg z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG),
 • Dokumenty potwierdzające wysokość obrotów,
 • Dokumenty potwierdzające wysokość zysków,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie majątku (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku o leasing dokładnie zapoznać się z wymaganiami firmy leasingowej.

Leasing a rejestry dłużników

Kiedy myślimy o leasingu, często koncentrujemy się na wyborze odpowiedniego przedmiotu leasingu czy negocjowaniu warunków umowy. Rzadziej zastanawiamy się nad tym, co tak naprawdę decyduje o tym, czy nasze starania o leasing zakończą się sukcesem. Jednym z istotnych czynników, które mają wpływ na decyzję firmy leasingowej, jest nasza sytuacja w rejestrach dłużników.

Bazy dłużników, takie jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK), Krajowy Rejestr Długów (KRD) czy ERIF Big, są bazami danych gromadzącymi informacje o zobowiązaniach finansowych osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Firmy leasingowe przed zawarciem umowy korzystają z rejestrów dłużników, aby ocenić wiarygodność finansową.

Jeśli starasz się o udzielenie leasingu, sprawdzenie wpisów na swój temat w rejestrach dłużników powinno być pierwszym krokiem. To pozwoli na uprzednie zidentyfikowanie ewentualnych barier, które mogą wpływać na decyzję firmy leasingowej.

Niezależnie od tego, czy jest to leasing operacyjny, czy konsumencki, firma leasingowa musi zminimalizować ryzyko związane z udzieleniem finansowania. Negatywne wpisy mogą świadczyć o problemach z terminowym regulowaniem zobowiązań, co jest sygnałem alarmowym dla firm leasingowych.

Jeśli zadajesz sobie pytanie: „Czy dostanę leasing?”, warto zweryfikować bazy dłużników. Jeżeli Twoje dane są w tych rejestrach, warto wiedzieć, jakie mają one wpisy. Pamiętaj, że negatywne wpisy nie muszą z automatu oznaczać odmowy leasingu. Wiele zależy od indywidualnej polityki firmy leasingowej. Niektóre firmy mogą mieć bardziej elastyczne podejście, szczególnie jeżeli masz już pewną historię współpracy z nimi lub jesteś w stanie wykazać stabilne źródło dochodów.

Jak jest liczona zdolność do leasingu w przypadku przedsiębiorców?

W kontekście przedsiębiorstw, zdolność do leasingu określa zdolność firmy do pokrycia kosztów leasingu z bieżących dochodów. W jej obliczaniu bierze się pod uwagę kilka aspektów.

Przede wszystkim, firmy leasingowe analizują finanse przedsiębiorstwa, które chce zaciągnąć leasing. Sprawdzana jest rentowność, płynność finansowa, a także struktura źródeł finansowania. Dokładna analiza finansów firmy pozwala ocenić, czy przedsiębiorstwo będzie w stanie regularnie płacić raty leasingowe.

Kolejnym istotnym elementem jest analiza rynku i sektora, w którym działa przedsiębiorstwo, oraz rodzaj działalności. Stabilność sektora, perspektywy rozwoju, a także pozycja firmy na rynku – wszystko to ma wpływ na decyzję o udzieleniu leasingu.

Następnie firmy finansujące leasing patrzą na czas działalności firmy na rynku. Firmy, które działają krócej niż rok, najczęściej mają trudniej w staraniu się o leasing, niż firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Nowo powstałe firmy, zwane też start-upami, mogą napotkać trudności w uzyskaniu leasingu ze względu na brak historii finansowej, co utrudnia ocenę ich zdolności kredytowej. Firmy leasingowe mogą wymagać dodatkowych gwarancji lub wyższego wkładu własnego od młodych firm, aby zminimalizować ryzyko związane z udzieleniem leasingu.

Równie ważna jest historia kredytowa przedsiębiorstwa. Jeżeli firma ma na swoim koncie opóźnienia w spłacie zobowiązań, może to negatywnie wpłynąć na ocenę zdolności leasingowej.

Wreszcie, firma leasingowa może wziąć pod uwagę doświadczenie i kwalifikacje zarządzających firmą. Kompetencje zarządu mogą wpływać na zdolność firmy do generowania dochodów, a tym samym na zdolność do obsługi zobowiązań leasingowych.

Leasing a zdolność kredytowa. Czy firmy leasingowe ją sprawdzają?

Zdolność kredytowa to decydujący czynnik brany pod uwagę przez firmy leasingowe podczas oceny wniosku o leasing. Znajomość tego pojęcia i zrozumienie, jak jest ono oceniane, może pomóc Ci lepiej przygotować się do procesu ubiegania się o leasing.

Zdolność kredytowa to po prostu twoja zdolność do terminowego spłacania zobowiązań finansowych. Firmy leasingowe sprawdzają zdolność kredytową, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem leasingu. Weryfikują to na podstawie historii kredytowej potencjalnego klienta, która obejmuje dotychczasowe zobowiązania i terminowość ich spłat.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną ubiegającą się o leasing, firma leasingowa może poprosić Cię o dostarczenie informacji na temat Twoich dochodów i wydatków, a także sprawdzić Twoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, firma leasingowa może poprosić o dostęp do Twojego rachunku bankowego, a także sprawdzić historię kredytową Twojej firmy.

Nawet jeśli Twoja zdolność kredytowa nie jest idealna, nie oznacza to, że nie dostaniesz leasingu. Wiele firm leasingowych oferuje tzw. trudny leasing, który jest dostępny nawet dla osób z negatywną historią kredytową. Oczywiście, warunki takiego leasingu mogą być mniej korzystne, ale to nadal opcja do rozważenia.

Co firmy sprawdzają przy występowaniu o trudny leasing?

Trudny leasing to forma finansowania dla przedsiębiorstw lub osób fizycznych, które mogą mieć problemy z uzyskaniem standardowego leasingu z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej, negatywnych wpisów w historii kredytowej lub krótkiego okresu działalności gospodarczej. Jest to także leasing maszyn i sprzętów o niewielkim rynku wtórnym.

Podczas procesu ubiegania się o trudny leasing, firmy leasingowe sprawdzają szereg czynników. Po pierwsze, tak jak w przypadku standardowego leasingu, oceniają zdolność kredytową. Może to obejmować analizę historii kredytowej, dochodów, wydatków, a także innych zobowiązań finansowych. W tym przypadku, jednak, mogą one być bardziej skłonne do zignorowania niektórych negatywnych wpisów lub krótszego okresu działalności gospodarczej.

Po drugie, firmy leasingowe mogą przyjrzeć się szczegółowo planowi biznesowemu firmy ubiegającej się o leasing. Będą chciały zrozumieć, jak firma planuje zarządzać przepływami pieniężnymi i generować dochody, które pozwolą na spłatę leasingu.

Po trzecie, w przypadku trudnego leasingu, firmy leasingowe mogą wymagać dodatkowych gwarancji. Mogą to być zabezpieczenia poprzez na przykład:

 • gwarancje bankowe,
 • poręczenia osób trzecich,
 • wysoki wkład własny,
 • blokadę środków na rachunku bankowym,
 • gwarancję odkupu,
 • zabezpieczenie majątkowe.

Zabezpieczenie może sprawić, że początkowo niska zdolność leasingowa, może ulec poprawie.

Procedura uproszczona – na czym polega i kiedy jest stosowana?

Procedura uproszczona często stosowana w leasingu, jest metodą, która znacznie przyspiesza proces ubiegania się o finansowanie. W przeciwieństwie do standardowej procedury, procedura uproszczona wymaga mniej dokumentów i skraca czas oczekiwania na decyzję.

Zasada działania procedury uproszczonej polega na ograniczeniu formalności. W przypadku standardowej procedury, firma leasingowa może poprosić o wiele dokumentów, takich jak bilanse, zeznania podatkowe, czy plany biznesowe. W procedurze uproszczonej, wymagane dokumenty są ograniczone do minimum, a decyzja jest zazwyczaj podejmowana na podstawie krótkiej analizy finansowej i historii kredytowej.

Warto zauważyć, że procedura uproszczona jest często stosowana w przypadku leasingu o niskiej wartości, na przykład leasingu samochodów czy sprzętu komputerowego. Przy większych transakcjach, takich jak leasing nieruchomości czy sprzętu o wysokiej wartości, firma leasingowa może zdecydować się na postępowanie z zachowaniem procedury standardowej.

Procedura zawarcia umowy leasingu konsumenckiego

Leasing konsumencki jest świetnym rozwiązaniem dla osób fizycznych, które chcą mieć nowy samochód, a nie posiadają odpowiednich środków. Leasing samochodu w takim wypadku rozkłada zobowiązanie w czasie i czyni je łatwiejszym do udźwignięcia.

Podobnie jak w przypadku leasingu dla firm, przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności przez firmę leasingową. Żeby dostać leasing, leasingobiorca będący osobą fizyczną musi dostarczyć firmom leasingowym nieco inny zestaw dokumentów. Może to być np. PIT z urzędu skarbowego za ostatni rok, zaświadczenie o dochodach, wyciąg z banku oraz oświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami. Otrzymanie leasingu tak samo zależy od oceny tych dokumentów.

Zawarcie umowy leasingu konsumenckiego jest procesem, który zazwyczaj obejmuje kilka etapów.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zainteresowania leasingiem przez leasingobiorcę. Może to obejmować wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub kontakt z firmą leasingową lub firmą pośredniczącą, jak nasza, która może pomóc w procesie.

Następnie firma leasingowa przeprowadza ocenę zdolności leasingowej potencjalnego klienta. To obejmuje sprawdzenie historii kredytowej, analizę dochodów i wydatków, a także innych czynników, które mogą wpływać na zdolność do terminowego spłacania leasingu.

Jeśli ocena zdolności leasingowej jest pozytywna, firma leasingowa wyda ofertę leasingu. Oferta ta będzie zawierała wszystkie warunki umowy, takie jak okres leasingu, wysokość rat i wartość końcowa (w przypadku leasingu operacyjnego).

Po akceptacji oferty przez klienta, następuje podpisanie umowy leasingu. Umowa ta będzie zawierać wszystkie warunki umówione wcześniej, a także szczegółowe informacje na temat obowiązków i praw leasingobiorcy i leasingodawcy.

Po podpisaniu umowy, przedmiot leasingu jest przekazywany do użytkowania leasingobiorcy. Od tego momentu, leasingobiorca zobowiązany jest do płacenia regularnych rat leasingowych zgodnie z warunkami umowy.

Sprawdź, czy dostaniesz leasing z Aureus

Prawda najczęściej jest taka, że dopóki nie złożysz formularza zainteresowania leasingiem, nie dowiesz się, czy go dostaniesz. Dodatkowo składanie „pustych” zapytań o finansowanie i wniosków, które nie kończą się podpisaniem umowy, może negatywnie wpływać na ocenę zdolności kredytowej. Dlatego zanim zaczniesz starać się o leasing, skorzystaj z pomocy specjalistów z Aureus.

Pomożemy w:

 • doborze form finansowania,
 • poprawie oceny wiarygodności dla młodych i małych firm,
 • wyborze najlepszej polisy ubezpieczeniowej dla Ciebie.

Sprawdzimy Twoją dokumentację i ocenimy ją pod kątem szans na uzyskanie finansowania.