Finansowanie maszyn rolniczych z perspektywy firmy finansującej

Kondycja rynku finansowania maszyn rolniczych uzależniona jest od wielu zmiennych makro – i mikroekonomicznych, a także sytuacji geopolitycznej. W ostatnim czasie największy wpływ na tę gałąź rynku miały: dostępność maszyn rolniczych oraz aktualne programy związane z rozwojem obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Po dużym wzroście sprzedaży – stabilizacja

W okresie od 2020 do 2021 roku obserwowaliśmy duży wzrost sprzedaży maszyn rolniczych. „W ubiegłym roku zanotowaliśmy około 40% wzrost sprzedaży ciągników rolniczych w stosunku do roku 2020 i około 25 – 30 % wzrost sprzedaży maszyn towarzyszących w relacji rok do roku” – mówi Kamil Kopka, dyrektor ds. finansowania linii Agro w firmie Aureus Leasing. Taki stan rzeczy spowodowany był przede wszystkim tym, że w ostatnich latach Polski masowo nie dotknęły klęski żywiołowe związane z suszami, powodziami czy przymrozkami. Dodatkowo ogłaszane były nowe nabory dotacyjne na zakup maszyn. Jednak czas najlepszej koniunktury mamy już raczej za sobą. Potwierdza to ekspert z firmy Aureus Leasing: „Spodziewamy się lekkiego osłabienia trendu. W lipcu zanotowaliśmy spadek sprzedaży nowych ciągników w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek jest zauważalny, ale według nas jak najbardziej akceptowalny. Doświadczyliśmy na tyle dużych wzrostów w latach 2020 – 2021, że takie osłabienie trendu musiało nastąpić” – uspokaja Kopka. Taka tendencja ma oczywiście swoje przyczyny, którymi są: okres pandemii, podwyżki stóp procentowych, wzrastająca inflacja, wzrost wartości cen energii i gazu, cen surowców, wzrastające koszty pożyczek. „Jeśli chodzi o nas, jako o firmę finansową, zauważamy – zwłaszcza w tym roku – że duża część inwestycji w maszyny rolnicze była finansowana ze środków własnych klienta. Rolnicy woleli wydać pieniądze, zanim ich oszczędności stracą na wartości” – zauważa Kamil Kopka.

Silny trend – ładowarki przegubowe

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z ogłaszaniem wielu dużych i stałych naborów z PROW. To z kolei spowodowało spore zainteresowanie maszynami rolniczymi. Wzrost popytu nałożył się jednocześnie na okres, w którym mocno ograniczone zostały moce produkcyjne w zakładach. Rezultatem był wydłużony czas oczekiwania na maszyny, generując jednocześnie równomierny rozkład sprzedaży w czasie. Wcześniej, gdy maszyny były dostępne od ręki, rolnik kupował maszyny najczęściej przed żniwami. Tym razem w programach dotacyjnych na niektóre urządzenia trzeba było czekać. To spowodowało rozłożenie sprzedaży na dłuższy okres. To z kolei powodowało, że rynek był stabilny. Z programami PROWskimi związana jest także inna tendencja: „W perspektywie kolejnych miesięcy i w roku 2023 spodziewamy się spadku sprzedaży ciągników rolniczych, za to wzrostu sprzedaży maszyn towarzyszących” – prognozuje dyrektor ds. finansowania linii Agro w Aureus Leasing. Zgodnie z wymogami dotacyjnymi, gospodarstwo rolne nie może powtórzyć tego samego zakupu: jeśli otrzymano środki na zakup ciągnika rolniczego, nie można składać następnego wniosku na taką maszynę w kolejnych naborach. „To determinuje, że spora część gospodarstw rolnych będzie zainteresowana zakupem maszyn towarzyszących, np. ładowarek przegubowych, które mamy w swojej ofercie. W tym segmencie spodziewamy się największej sprzedaży w kolejnym roku. Poza tym, zakup takiego sprzętu będzie cały czas wspierany przez programy dotacyjne i odpowiednią ofertę produktową dotyczącą finansowania.” – przewiduje dyrektor Kopka i dodaje „Jako firma finansująca zwracamy dużą uwagę na to, aby oferować gospodarstwom rolnym produkty finansowe, które są dla nich bezpieczne, tzn. gwarantują pewność realizacji inwestycji poprzez dopasowanie harmonogramu spłat do charakterystyki gospodarstwa. Mamy świadomość, że różne podmioty rolne w różnych okresach realizują swoje przychody. Ważne jest więc, aby oferowane przez nas produkty finansowe prezentowały elastyczność w stosunku do harmonogramu spłat, nawet w trakcie trwania danej pożyczki, która będzie uwzględniała zmieniające się czynniki zewnętrzne i dawała rolnikowi bezpieczeństwo polegające na tym, że zawsze może on porozmawiać z naszym wykwalifikowanym doradcą i dostosować harmonogram do swojej bieżącej sytuacji” – zachęca Kami Kopka z Aureus Leasing.

Bezpieczne oferty finansowania i doradztwo

Rolnicy powinni więc szukać bezpiecznych ofert finansowania szytych na miarę ich przepływów pieniężnych; takich, które będą szybko reagowały na zmiany sytuacji rynkowej i elastycznie podchodziły od oceny zmiany ryzyka. Dyrektor Kopka dodaje: „Cały czas współpracujemy z naszymi dostawcami i we współpracy z nimi przedstawiamy naszym klientom szczegóły nadchodzących naborów na programy dotacyjne. Wskazujemy naszym klientom, z których programów może jeszcze skorzystać, aby zmodernizować swoje gospodarstwo poprzez zakup odpowiednich maszyn rolniczych połączonych z najkorzystniejszym finansowaniem”. Ekspert rynku Argo z Aureus Leasing jest optymistą: „Rynek agro jest bardziej odporny na czynniki zewnętrzne niż pozostałe branże. Oferowane przez nas pożyczki mogą być spłacane nawet przez 10 lat, a na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia zakładamy, że największy wzrost stóp procentowych mamy już za sobą”.

Aureus  Sp. z o.o.

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Dlaczego wysokie standardy obsługi klienta są ważne?

Zamiast 600 zł, 1 zł – standardy obsługi klienta mają wpływ na warunki umowy lesingowej i kredytowej

W tym artykule przeczytacie Państwo o tym, jak ważne są standardy obsługi klienta i że mają one realny wpływ na warunki udzielanej nam pożyczki.

Nie tylko wysokość raty jest ważna

Dokonując wyboru firmy, w której weźmiemy pożyczkę kredytową lub leasingową, najczęstszym kryterium wyboru jest wysokość raty finansowania. Rzadko kiedy bierzemy pod uwagę fakt, że umowa pożyczkowa wiąże nas z daną firmą często na wiele lat. Dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się także z modelem współpracy danej firmy z Klientem, także w okresie posprzedażowym.

Przewaga Biura Obsługi Klienta nad infolinią

Niestety w wielu firmach finansujących okres, w którym przekonuje się klienta do podpisania umowy, nijak się ma do późniejszego, posprzedażowego kontaktu pracownika firmy z nabywcą usługi. Często spotykanym modelem jest po prostu podanie numeru telefonu na ogólną infolinię. Wszyscy wiemy jak wygląda jakość obsługi w takich miejscach, jak długo musimy czekać na połączenie, ile razy zdarzyło nam się trafić na niekompetentnego konsultanta – rotacja pracowników infolinii jest niezwykle wysoka, więc często nie mają oni nawet czasu, żeby zapoznać się ze wszystkimi procedurami i aspektami prawnymi.

Zupełnie inaczej do standardów obsługi klienta podeszliśmy w firmie Aureus. U nas klient znajduje się pod stałą opieką pracowników – najpierw handlowca, później Biura Obsługi Klienta – od pierwszego kontaktu, poprzez cały okres obowiązywania umowy. „W dzisiejszych czasach rynek jest mocno nasycony różnymi ofertami leasingowymi. W Aureus od początku wskazujemy klientowi odpowiednią, najkorzystniejszą dla niego drogę: doradzimy, która z firm ma najlepszą ofertę dla danego profilu Klienta. Wiemy, do którego banku się zgłosić, gdy szukamy pożyczki dla młodej osoby, do którego gdy leasingobiorcą będzie osoba starsza, a który z banków ma najkorzystniejszą ofertę dla przedsiębiorców – inny może być dla tych, którzy dopiero założyli swój biznes, inny dla prowadzących działalność gospodarczą od lat” – mówi Adam Górski, Dyrektor Działu Finansowania w Aureus Leasing. „Nasza opieka wychodzi jednak znacznie dalej i nie jest standardem w firmach o profilu podobnym do naszego: możemy rejestrować pojazdy za naszych Klientów, samochód czy inny sprzęt można także ubezpieczyć u nas – tak naprawdę Klient nie musi o niczym myśleć. Systematycznie kontaktujemy się z nim przez cały okres trwania umowy, przypominamy także o jej wznowieniu, zakończeniu i proponujemy nowe rozwiązania. Klient Aureus może liczyć na wsparcie od handlowca, obsługę posprzedażową oraz prewencyjny kontakt z biura” – wylicza Adam Górski.

 

Dzięki pełnomocnictwom możemy więcej

W dzisiejszych czasach, ze względu na obowiązujące przepisy RODO, bank rzadko kiedy dopuszcza do rozmów w czyimś imieniu, ponieważ taka osoba lub podmiot nie są stroną umowy, dlatego przedstawiciele innych firm nie mogą występować w imieniu Klienta. Rodzi to wiele problemów i znacznie wydłuża czas załatwienia sprawy, a także często powoduje rozstrzygnięcia spornych kwestii na korzyść instytucji finansowej. „W Aureus posiadamy wszelkie pełnomocnictwa, które dopuszczają nas do rozmów z większością banków” – tłumaczy Dyrektor Działu Finansowania w Aureus Leasing. Bazując na dokumentach, swoim doświadczeniu i wypracowanych latami kontaktach, pracownicy Aureus są w stanie załatwić dla swojego Klienta daną kwestię szybciej i na znacznie lepszych warunkach. Dotyczy to wielu aspektów, z którymi może spotkać się osoba, która podpisała umowę pożyczki kredytowej lub leasingowej, np.: negocjacji wysokości opłat, zmiany harmonogramu, przekazania cesji innemu użytkownikowi, wydania pozwolenia na wyjazd zagranicę, problemów z obsługą umowy, niesłusznie naliczonych odsetek, monitów, spóźnień w spłacie pożyczki – pracownicy Aureus, na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, mogą wystąpić w imieniu Klienta do banku, lub wskażą Klientowi odpowiedni druk/ dokument, omówią z nim dane zagadnienie, pomogą w wypełnieniu dokumentów/wniosków itp.

Wysoka jakość obsługi przekłada się na finansowy zysk Klienta

Często – jako klienci – nie zdajemy sobie sprawy, jak korzystna dla nas, także finansowo, jest współpraca z firmą taką jak Aureus, w której wieloletnie kontakty bazujące na długiej współpracy z bankami, przekładają się bezpośrednio na finansowy zysk klienta. Adam Górski opisuje jedną z ostatnich sytuacji, z jaką miał do czynienia: „Klientowi zepsuła się szyba w samochodzie. Koszt nowej szyby wynosił 700 zł, opłata za to, że klient nie chciał skorzystać z serwisu będącego na liście autoryzowanych partnerów towarzystwa leasingowego – 600 zł. Dzięki naszym kontaktom wywalczyliśmy zmniejszenie tej ostatniej opłaty z 600 zł na 1 zł! I to przy dodatkowym pozostawieniu wszelkich należnych Klientowi zniżek” – podkreśla Dyrektor Działu Finansowania.

Porównywarka cen nie wystarczy

Teraz w Internecie znaleźć można wiele kalkulatorów ofert porównujących propozycje z kilku banków. Niestety mają one jedną zasadniczą wadę – nie każdy zna się, lub ma czas na to, żeby zapoznać się z meandrami zapisów umów, czy kruczkami prawnymi, których taki kalkulator już nie pokazuje. Dlatego tak ważna jest jakość obsługi Klienta, profesjonalizm pracowników zajmujących się tą dziedziną oraz renoma firmy finansującej, która współpracuje z wieloma bankami. Dzięki temu, że Aureus z powodzeniem działa na rynku już od 15 lat, zarówno nasi handlowcy, jak i pracownicy Biura Obsługi Klienta, świetnie orientują się w ofertach wielu banków, wiedzą na co zwracać uwagę podczas podejmowania decyzji o podpisaniu umowy pożyczkowej i leasingowej, ale także mają wyrobione bezpośrednie kontakty w bankach, dzięki czemu szybko, sprawnie i skutecznie mogę interweniować w kwestiach spornych lub wątpliwych i wynegocjować warunki korzystne dla swojego Klienta. „Przysłowiowy Kowalski nie zawsze zwróci uwagę na tabelę kosztów i prowizji, czy ukryte opłaty dodatkowe. Np. niektóre banki wymagają wyceny rzeczoznawcy Dekry, co spowoduje wzrost kosztów o 500-600 zł, inne potrzebują rejestru zastawów czy opłat za polisę niezakupioną poprzez towarzystwo leasingowe (u nas sama polisa jest często kilkukrotnie tańsza niż u konkurencji). Nie można znać się na wszystkim, dlatego takie kwestie lepiej zostawić ekspertom z Aureus” – tłumaczy Adam Górski. Równie ważną kwestią jest sprawność całego procesu. Dyrektor Działu Finansowania podkreśla: „W Aureus jesteśmy w stanie załatwić leasing dla naszych Klientów w jeden dzień! Nie ma takich sytuacji, w których klient nie otrzymuje odpowiedzi na swoje maile czy telefony, lub na taką odpowiedź czeka tygodniami – osobiście czuwam nad prawidłowym przestrzeganiem takich procedur wśród naszych pracowników. Nawet, jeżeli jakiś proces trwa dłużej, Klient jest o tym przez nas na bieżąco informowany, a także ma stały dostęp do osoby, która w naszej firmie jest mu dedykowana do prowadzenia danej sprawy” – podsumowuje Adam Górski.

W Aureus nasi Klienci – w ramach naszego standardu obsługi – otrzymują:

– opiekę już na etapie pracy handlowca,

– stałe wsparcie posprzedażowe przez cały okres trwania umowy, a także po jego zakończeniu,

– doradztwo w zakresie wyboru najlepszej oferty spośród propozycji wielu banków,

– pełne wsparcie w zakresie negocjacji opłat,

– pomoc w zmianie harmonogramu opłat,

– wsparcie w przekazaniu cesji innemu użytkownikowi,

– na podstawie pełnomocnictwa, występowanie w imieniu klienta w negocjacjach z bankami,

– pomoc w wypełnianiu wniosków i innych dokumentów,

– możliwość rejestracji pojazdu za Klienta,

– opcja zakupu polisy na bardzo korzystnych warunkach,

– możliwość kontaktu z dedykowanym handlowcem oraz Biurem Obsługi Klienta.

Aureus  Sp. z o.o.

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356