Leasing samochodu – kto ubezpiecza pojazd?

Ubezpieczenie samochodu w leasingu to jeden z gorętszych tematów podczas podejmowania decyzji o zewnętrznym finansowaniu zakupu auta. Jedni chcą kupić sami i decydować o wyborze ubezpieczyciela. Inni wolą to zostawić firmie leasingowej, żeby nie chodzić z papierami. 

Jak działa ubezpieczenie, jeśli chodzi o leasing samochodu? Kto ubezpiecza pojazd w leasingu? Odpowiadamy.

Czym jest leasing i dlaczego płacisz za ubezpieczenie?

Leasing jest umową cywilnoprawną pomiędzy finansującym (leasingodawcą = właścicielem auta), a korzystającym (leasingobiorcą). Na jej podstawie, leasingobiorca nabywa do użytku przedmiot (w tym przypadku przedmiotem leasingu jest auto). 

W ramach leasingu, w zamian za korzystanie z pojazdu, użytkownik samochodu uiszcza finansującemu ustaloną w umowie, comiesięczną ratę leasingu. Na wysokość raty wpływają m. in. wysokość początkowego wkładu finansowego, a także data zarejestrowania działalności gospodarczej.

Umowa leasingu z reguły wskazuje korzystającego jako osobę zobowiązaną do pokrycia kosztów związanych z ubezpieczeniem. Jest to część kosztów, jakie ponosi korzystający w zamian za korzystanie z pojazdu. Dlaczego tak jest? Dlaczego to korzystający płaci za ubezpieczenie, jeśli nie jest właścicielem auta? Cóż, nie wynika to z przepisów prawa, a raczej z ogólnorynkowej, powszechnej praktyki. Teoretycznie to leasing, jako posiadacz pojazdu mechanicznego, mógłby opłacać ubezpieczenie samochodu, który wynajmujesz. 

Ale tak nie jest. Firma leasingowa tak zadecydowała i tak jest, a Ty podpisując umowę leasingową, albo się na to zgodzisz… albo jej nie podpiszesz. 

Ubezpieczenie samochodu w leasingu – jak to wygląda?

Jak przebiega proces ubezpieczenia samochodu w leasingu? Tutaj sytuacja jest nieco złożona, gdyż umowa leasingowa łączy ze sobą dwie strony – leasingodawcę i leasingobiorcę. Kto zatem odpowiada za ubezpieczenie samochodu w leasingu? Czy firma leasingowa, będąca właścicielem samochodu pośredniczy w procesie związanym z ubezpieczeniem samochodu? Kto w razie szkody otrzymuje odszkodowanie? W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych osób prywatnych, odpowiedzi na powyższe pytania są znacznie prostsze. Zacznijmy więc od początku.

Leasing samochodu – kto powinien ubezpieczyć pojazd? 

Każdy pojazd mechaniczny ma obowiązek nieprzerwalnie posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Powszechnie wiadomo, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szybko wychwytuje nawet jednodniowe przerwy w OC obowiązkowym pojazdów. Zakup ubezpieczenia na auto leasingowe najczęściej pozostaje po stronie korzystającego, jednak w każdej umowie leasingu jest to ściśle określone. W momencie wystąpienia szkody na pojeździe, będącym w leasingu, odszkodowanie otrzyma właściciel pojazdu, czyli finansujący.

Zanim korzystający zdecyduje się zawrzeć ubezpieczenie auta, otrzymuje on ofertę ubezpieczenia, przedstawioną przez firmę leasingową. Każdy użytkownik pojazdu ma jednak prawo szukać najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia również na własną rękę, a praktyka pokazuje, że można w ten sposób zaoszczędzić znaczące kwoty. Jedynym minusem jest konieczność otrzymania pozwolenia na wykup ubezpieczenia obcego za które mogą, ale nie muszą być naliczane są opłaty roczne (zwykle w wysokości 100-300 zł w zależności od banku). Ubezpieczający dostaje wówczas warunki ubezpieczenia, których firmy leasingowe wymagają w kwestii umowy ubezpieczenia – są to m. in.:

  • lista towarzystw ubezpieczeniowych, które dany leasingodawca honoruje
  • nieredukcyjna suma ubezpieczenia
  • zawarcie w ubezpieczeniu samochodu wskazanej przez finansującego wartości pojazdu
  • naprawa pojazdów musi odbywać się wyłącznie w autoryzowanych serwisach danej marki oraz na częściach oryginalnych.

Kto otrzyma odszkodowanie w przypadku szkody?

W razie szkody z czyjejś winy naprawa najczęściej odbywa się w warsztacie, a jej koszt pokrywa OC sprawcy. 

Jakie są różnice pomiędzy ubezpieczeniem z firmy leasingowej a zewnętrznym?

Jeśli chodzi o wybór ubezpieczenia, to główna różnica jest w tym, że kupując polisę od firmy leasingowej, nie masz wpływu na zakres ubezpieczenia. Leasing albo nie zwróci na to uwagi, albo wybierze Ci ubezpieczenie, które jemu pasuje. Pamiętaj, że leasingodawca dodatkowo zarabia na ubezpieczeniu, za które Ty płacisz

Dlatego w Aureus polecamy zawarcie umowy ubezpieczenia we własnym zakresie. Pomożemy Ci wybrać pakiet, który spełni warunki firmy leasingowej, a jednocześnie nie nadszarpnie Twojego portfela. 

Czy umowę ubezpieczenia wliczamy w wysokość raty leasingu samochodu? 

Zazwyczaj nie. W przypadku skorzystania z ubezpieczenia za pośrednictwem firmy leasingowej, istnieje możliwość opłacenia składki w dwóch czy czterech ratach, co niestety oznacza wyższy łączny koszt ubezpieczenia. Możliwość rozłożenia płatność za polisę na raty istnieje również w przypadku zdecydowania się na ubezpieczenie zewnętrzne. Np. w Alior Leasing możemy rozbić polisę na 4,6 lub 12 rat. Za polisę to towarzystwa ubezpieczeniowego Alior płaci jednorazowo, a my jako leasingobiorca płacimy raty do Alior Leasing.

Rozłożenie płatności na raty w przypadku ubezpieczenia zewnętrznego wymaga zgody firmy leasingowej, z którą leasingobiorca ma podpisaną umowę.

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie samochodu

w leasingu

Jakie są rodzaje leasingu samochodowego?

Najpopularniejsze rodzaje leasingu to:

  • leasing operacyjny – przedmiot leasingu nie trafia do rejestru środków trwałych, a do kosztów uzyskania przychodu zalicza się raty leasingowe,
  • leasing finansowy – przedmiot leasingu trafia do rejestru środków trwałych, a użytkownik auta może dokonywać odpisów amortyzacyjnych,
  • leasing konsumencki – dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czy muszę zawrzeć umowę ubezpieczenia w firmie leasingowej?

Nie. Na podstawie umowy leasingu możesz złożyć wniosek o zawarcie ubezpieczenia poza pakietem i w trakcie trwania umowy leasingu ubezpieczać pojazd we własnym zakresie. Aby zawrzeć takie ubezpieczenie musisz jednak spełnić pewne warunki, np. zawrzeć je w konkretnej firmie oraz znieść wszelkie pomniejszenia wartości odszkodowania (np. franszyzy, amortyzację czy udział własny), ale korzyści finansowe wynikające z zawarcia ubezpieczenia zewnętrznego zwykle rekompensują te niedogodności. 

Aureus  Sp. z o.o.

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Jaki leasing dla nievatowca? Sprawdź, jak skorzystać

Leasing przeznaczony jest również dla nievatowców, czyli przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT. Korzyścią dla nich jest wrzucenie w koszty raty leasingowej np. za nowy samochód osobowy. Nievatowcy z reguły nie wiedzą o oszczędnościach podatkowych wynikających np. z leasingu operacyjnego.

Jakie są rodzaje leasingu?

Dostępnych jest kilka rodzajów leasingu: finansowy, operacyjny, konsumencki, zwrotny i pożyczka leasingowa. W Polsce najbardziej popularny jest leasing finansowy, operacyjny i pożyczka leasingowa.

Przy leasingu finansowym zawierana jest umowa długoterminowa, pomiędzy leasingodawcą, a leasingobiorcą. Umowa ta traktowana jest jako dostawa towarów. Co to znaczy? Przedsiębiorca zobowiązany jest, by (w większości przypadków) z góry dokonać płatności podatku VAT uzależnionego od środków trwałych leasingu. W tym wypadku stawka podatku VAT nie jest stała i może być inna niż 23%.

Leasing operacyjny w polskim prawie uchodzi za usługę. Przy leasingu operacyjnym, zaraz po podpisaniu umowy leasingobiorca nie ponosi opłat związanych z VAT wynikających od łącznej sumy wszystkich rat leasingowych. Dodatkowo przedsiębiorca ma możliwość, by raty leasingowe w całości wliczyć w koszty podatkowe. Dzięki temu, podatek VAT zostanie częściowo lub całkowicie odliczony w comiesięcznych ratach. Podatnicy bez VAT zobowiązani są, by do kosztów uzyskania przychodu wliczać wartość brutto faktury.

Leasing konsumencki skierowany jest do osób fizycznych, bez działalności gospodarczej. Wykorzystywany jest głównie przy zakupie nowych samochodów osobowych.

Kiedy firma leasingowa dokonuje wykupu środka trwałego, użytkowanego do tej pory przez leasingobiorcę mowa jest wtedy o leasingu zwrotnym. Dotychczasowy użytkownik przedmiotu pozostaje nadal jego użytkownikiem. Po jego sprzedaży dochodzi do podpisania umowy leasingowej na zasadach leasingu finansowego lub operacyjnego, co w efekcie powoduje dalsze spłacanie rat leasingowych. Finansowanie tego typu umożliwia odmrożenie środków finansowych. Korzystają z niego przedsiębiorcy, którym grozi utrata płynności finansowej.

Pożyczka leasingowa przypomina kredyt. Pożyczkę leasingową udziela się jedynie przedsiębiorcom, którzy chcą nabyć określony przedmiot na potrzeby działalności gospodarczej.

Leasing a VAT – o czym trzeba wiedzieć?

Leasing finansowy i leasing operacyjny podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Między jednym, a drugim finansowaniem różnica wynika z umowy.

Leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru. W związku z tym, w większości przypadków, przedsiębiorca decydujący się na tego typu finansowanie zobowiązany jest zapłacić jednorazowo fakturę VAT od leasingowanego przedmiotu.

Podczas leasingu operacyjnego mamy do czynienia z umową jako świadczenie usług. W praktyce oznacza to, że do comiesięcznych rat zostanie naliczany proporcjonalnie podatek VAT. Przy tego typu finansowaniu należy mieć na uwadze, że podlega on opodatkowaniu 23%.

Najlepszy rodzaj leasingu dla nievatowca

Nievatowcy korzystają głównie z leasingu operacyjnego, który charakteryzuje się niezmiennością stawki VAT (23%). Przedsiębiorcy, którzy nie są płatnikami VAT do kosztów uzyskania przychodu muszą doliczyć podatek. Leasing operacyjny dla nievatowca daje możliwość wykupienia przedmiotu leasingu na koniec umowy leasingowej.

Zakup samochodu używanego, a VAT marża

Zdarza się jednak, że przedsiębiorca zwolniony od podatku dochodowego dokonuje finansowania samochodu używanego, na który wystawia się fakturę VAT marża. W związku z tym, zaleca się, by skorzystać z leasingu finansowego lub z pożyczki leasingowej, gdzie będzie niższy VAT.

Co jeśli w ciągu roku przekroczysz próg VAT?

Jeśli dojdzie do przekroczenia progu VAT bez świadomości przedsiębiorcy, urząd skarbowy po otrzymaniu rocznego zeznania podatkowego poinformuje listownie właściciela firmy, który zobligowany będzie do dopłaty podatkowej.

Korzyści leasingu dla nievatowca.

Leasing dla nievatowca to przede wszystkim oszczędności podatkowe.

Teoretyzując – zdecydowano się na leasing samochodu. Cena samochodu brutto jest do 150 000 złotych. Rata brutto wynosi 2500 zł. Stawka podatku dochodowego to 19%. Mnożąc ratę brutto przez podatek dochodowy wychodzi korzyść podatkowa. W tym przypadku – 475 zł. Do spłaty miesięcznej będzie 2025 zł.

Warto też być świadomym, że nievatowiec podpisując umowę leasingową nie musi dysponować wkładem własnym, a po jej zakończeniu w korzystnej cenie może wykupić leasingowany przedmiot.

Aureus  Sp. z o.o.

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356