Ubezpieczenie dla przedszkolaków, uczniów i studentów.

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Ubezpieczenie dla przedszkolaków, uczniów i studentów.

Spieszymy do Was z propozycją ubezpieczenia NNW dla przedszkolaków, uczniów i studentów.

Kilka kliknięć i sam wystawisz polisę dla swojego dziecka…

Przygotuj swoją pociechę na powrót do szkoły.

Propozycja 1 suma ubezpieczenia = 12 tys. – składka 30 zł / rok

Propozycja 2 suma ubezpieczenia = 15 tys. – składka 37 zł / rok

Propozycja 3 suma ubezpieczenia = 20 tys. – składka 48 zł / rok

https://ubestrefa.pl/oferta/orxa11

Propozycja 4 suma ubezpieczenia = 30 tys. – składka 55 zł / rok

Propozycja 5 suma ubezpieczenia = 50 tys. – składka 91 zł / rok

Propozycja 6 suma ubezpieczenia = 70 tys. – składka 121 zł /rok

https://ubestrefa.pl/oferta/m4uqxu

Propozycja 7 suma ubezpieczenia = 100 tys. – składka 161 zł / rok

Propozycja 8 suma ubezpieczenia = 150 tys. – składka 237 zł / rok

Propozycja 9 suma ubezpieczenia = 220 tys. – składka 349 zł / rok

https://ubestrefa.pl/oferta/n5xp7k

Jak sprawdzić czy dostanę leasing?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Jak sprawdzić czy dostanę leasing?

Leasing – słowo, które dla wielu przynosi ulgę, otwierając drzwi do nowych możliwości, a dla innych jest otoczone mgłą niepewności i niewiadomych. Bez względu na to, czy jesteś przedsiębiorcą szukającym finansowania dla swojego nowego projektu, czy indywidualnym konsumentem marzącym o nowym samochodzie, leasing jest rozwiązaniem, które może przekształcić Twoje marzenia w rzeczywistość. Ale jak sprawdzić, czy dostaniesz leasing? Czy istnieją konkretne kryteria, które musisz spełnić? Jakie elementy są brane pod uwagę przez firmy leasingowe?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie są kryteria, które muszę spełnić, aby uzyskać leasing?
 • Jakie elementy są brane pod uwagę przez firmy leasingowe przy udzielaniu finansowania?
 • Jak moja historia kredytowa wpływa na decyzję o leasingu?
 • Czy istnieją procedury uproszczone w procesie leasingowym? Kiedy są one stosowane?
 • Czym jest „trudny leasing” i jakie ma zastosowanie?
 • Jak mogę zwiększyć swoje szanse na pozytywną decyzję o leasingu?

O jakie dokumenty może poprosić firma leasingowa?

Dokumenty, które może poprosić firma leasingowa w momencie kiedy klient stara się o uzyskanie leasingu, to:

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Zaświadczenie o dochodach
 • Wyciąg z konta bankowego
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
 • Oświadczenie o braku zadłużeń
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Umowa leasingowa

W niektórych przypadkach firma leasingowa może poprosić również o inne dokumenty, takie jak:

 • Dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą (np. wyciąg z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG),
 • Dokumenty potwierdzające wysokość obrotów,
 • Dokumenty potwierdzające wysokość zysków,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie majątku (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku o leasing dokładnie zapoznać się z wymaganiami firmy leasingowej.

Leasing a rejestry dłużników

Kiedy myślimy o leasingu, często koncentrujemy się na wyborze odpowiedniego przedmiotu leasingu czy negocjowaniu warunków umowy. Rzadziej zastanawiamy się nad tym, co tak naprawdę decyduje o tym, czy nasze starania o leasing zakończą się sukcesem. Jednym z istotnych czynników, które mają wpływ na decyzję firmy leasingowej, jest nasza sytuacja w rejestrach dłużników.

Bazy dłużników, takie jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK), Krajowy Rejestr Długów (KRD) czy ERIF Big, są bazami danych gromadzącymi informacje o zobowiązaniach finansowych osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Firmy leasingowe przed zawarciem umowy korzystają z rejestrów dłużników, aby ocenić wiarygodność finansową.

Jeśli starasz się o udzielenie leasingu, sprawdzenie wpisów na swój temat w rejestrach dłużników powinno być pierwszym krokiem. To pozwoli na uprzednie zidentyfikowanie ewentualnych barier, które mogą wpływać na decyzję firmy leasingowej.

Niezależnie od tego, czy jest to leasing operacyjny, czy konsumencki, firma leasingowa musi zminimalizować ryzyko związane z udzieleniem finansowania. Negatywne wpisy mogą świadczyć o problemach z terminowym regulowaniem zobowiązań, co jest sygnałem alarmowym dla firm leasingowych.

Jeśli zadajesz sobie pytanie: „Czy dostanę leasing?”, warto zweryfikować bazy dłużników. Jeżeli Twoje dane są w tych rejestrach, warto wiedzieć, jakie mają one wpisy. Pamiętaj, że negatywne wpisy nie muszą z automatu oznaczać odmowy leasingu. Wiele zależy od indywidualnej polityki firmy leasingowej. Niektóre firmy mogą mieć bardziej elastyczne podejście, szczególnie jeżeli masz już pewną historię współpracy z nimi lub jesteś w stanie wykazać stabilne źródło dochodów.

Jak jest liczona zdolność do leasingu w przypadku przedsiębiorców?

W kontekście przedsiębiorstw, zdolność do leasingu określa zdolność firmy do pokrycia kosztów leasingu z bieżących dochodów. W jej obliczaniu bierze się pod uwagę kilka aspektów.

Przede wszystkim, firmy leasingowe analizują finanse przedsiębiorstwa, które chce zaciągnąć leasing. Sprawdzana jest rentowność, płynność finansowa, a także struktura źródeł finansowania. Dokładna analiza finansów firmy pozwala ocenić, czy przedsiębiorstwo będzie w stanie regularnie płacić raty leasingowe.

Kolejnym istotnym elementem jest analiza rynku i sektora, w którym działa przedsiębiorstwo, oraz rodzaj działalności. Stabilność sektora, perspektywy rozwoju, a także pozycja firmy na rynku – wszystko to ma wpływ na decyzję o udzieleniu leasingu.

Następnie firmy finansujące leasing patrzą na czas działalności firmy na rynku. Firmy, które działają krócej niż rok, najczęściej mają trudniej w staraniu się o leasing, niż firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Nowo powstałe firmy, zwane też start-upami, mogą napotkać trudności w uzyskaniu leasingu ze względu na brak historii finansowej, co utrudnia ocenę ich zdolności kredytowej. Firmy leasingowe mogą wymagać dodatkowych gwarancji lub wyższego wkładu własnego od młodych firm, aby zminimalizować ryzyko związane z udzieleniem leasingu.

Równie ważna jest historia kredytowa przedsiębiorstwa. Jeżeli firma ma na swoim koncie opóźnienia w spłacie zobowiązań, może to negatywnie wpłynąć na ocenę zdolności leasingowej.

Wreszcie, firma leasingowa może wziąć pod uwagę doświadczenie i kwalifikacje zarządzających firmą. Kompetencje zarządu mogą wpływać na zdolność firmy do generowania dochodów, a tym samym na zdolność do obsługi zobowiązań leasingowych.

Leasing a zdolność kredytowa. Czy firmy leasingowe ją sprawdzają?

Zdolność kredytowa to decydujący czynnik brany pod uwagę przez firmy leasingowe podczas oceny wniosku o leasing. Znajomość tego pojęcia i zrozumienie, jak jest ono oceniane, może pomóc Ci lepiej przygotować się do procesu ubiegania się o leasing.

Zdolność kredytowa to po prostu twoja zdolność do terminowego spłacania zobowiązań finansowych. Firmy leasingowe sprawdzają zdolność kredytową, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem leasingu. Weryfikują to na podstawie historii kredytowej potencjalnego klienta, która obejmuje dotychczasowe zobowiązania i terminowość ich spłat.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną ubiegającą się o leasing, firma leasingowa może poprosić Cię o dostarczenie informacji na temat Twoich dochodów i wydatków, a także sprawdzić Twoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, firma leasingowa może poprosić o dostęp do Twojego rachunku bankowego, a także sprawdzić historię kredytową Twojej firmy.

Nawet jeśli Twoja zdolność kredytowa nie jest idealna, nie oznacza to, że nie dostaniesz leasingu. Wiele firm leasingowych oferuje tzw. trudny leasing, który jest dostępny nawet dla osób z negatywną historią kredytową. Oczywiście, warunki takiego leasingu mogą być mniej korzystne, ale to nadal opcja do rozważenia.

Co firmy sprawdzają przy występowaniu o trudny leasing?

Trudny leasing to forma finansowania dla przedsiębiorstw lub osób fizycznych, które mogą mieć problemy z uzyskaniem standardowego leasingu z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej, negatywnych wpisów w historii kredytowej lub krótkiego okresu działalności gospodarczej. Jest to także leasing maszyn i sprzętów o niewielkim rynku wtórnym.

Podczas procesu ubiegania się o trudny leasing, firmy leasingowe sprawdzają szereg czynników. Po pierwsze, tak jak w przypadku standardowego leasingu, oceniają zdolność kredytową. Może to obejmować analizę historii kredytowej, dochodów, wydatków, a także innych zobowiązań finansowych. W tym przypadku, jednak, mogą one być bardziej skłonne do zignorowania niektórych negatywnych wpisów lub krótszego okresu działalności gospodarczej.

Po drugie, firmy leasingowe mogą przyjrzeć się szczegółowo planowi biznesowemu firmy ubiegającej się o leasing. Będą chciały zrozumieć, jak firma planuje zarządzać przepływami pieniężnymi i generować dochody, które pozwolą na spłatę leasingu.

Po trzecie, w przypadku trudnego leasingu, firmy leasingowe mogą wymagać dodatkowych gwarancji. Mogą to być zabezpieczenia poprzez na przykład:

 • gwarancje bankowe,
 • poręczenia osób trzecich,
 • wysoki wkład własny,
 • blokadę środków na rachunku bankowym,
 • gwarancję odkupu,
 • zabezpieczenie majątkowe.

Zabezpieczenie może sprawić, że początkowo niska zdolność leasingowa, może ulec poprawie.

Procedura uproszczona – na czym polega i kiedy jest stosowana?

Procedura uproszczona często stosowana w leasingu, jest metodą, która znacznie przyspiesza proces ubiegania się o finansowanie. W przeciwieństwie do standardowej procedury, procedura uproszczona wymaga mniej dokumentów i skraca czas oczekiwania na decyzję.

Zasada działania procedury uproszczonej polega na ograniczeniu formalności. W przypadku standardowej procedury, firma leasingowa może poprosić o wiele dokumentów, takich jak bilanse, zeznania podatkowe, czy plany biznesowe. W procedurze uproszczonej, wymagane dokumenty są ograniczone do minimum, a decyzja jest zazwyczaj podejmowana na podstawie krótkiej analizy finansowej i historii kredytowej.

Warto zauważyć, że procedura uproszczona jest często stosowana w przypadku leasingu o niskiej wartości, na przykład leasingu samochodów czy sprzętu komputerowego. Przy większych transakcjach, takich jak leasing nieruchomości czy sprzętu o wysokiej wartości, firma leasingowa może zdecydować się na postępowanie z zachowaniem procedury standardowej.

Procedura zawarcia umowy leasingu konsumenckiego

Leasing konsumencki jest świetnym rozwiązaniem dla osób fizycznych, które chcą mieć nowy samochód, a nie posiadają odpowiednich środków. Leasing samochodu w takim wypadku rozkłada zobowiązanie w czasie i czyni je łatwiejszym do udźwignięcia.

Podobnie jak w przypadku leasingu dla firm, przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności przez firmę leasingową. Żeby dostać leasing, leasingobiorca będący osobą fizyczną musi dostarczyć firmom leasingowym nieco inny zestaw dokumentów. Może to być np. PIT z urzędu skarbowego za ostatni rok, zaświadczenie o dochodach, wyciąg z banku oraz oświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami. Otrzymanie leasingu tak samo zależy od oceny tych dokumentów.

Zawarcie umowy leasingu konsumenckiego jest procesem, który zazwyczaj obejmuje kilka etapów.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zainteresowania leasingiem przez leasingobiorcę. Może to obejmować wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub kontakt z firmą leasingową lub firmą pośredniczącą, jak nasza, która może pomóc w procesie.

Następnie firma leasingowa przeprowadza ocenę zdolności leasingowej potencjalnego klienta. To obejmuje sprawdzenie historii kredytowej, analizę dochodów i wydatków, a także innych czynników, które mogą wpływać na zdolność do terminowego spłacania leasingu.

Jeśli ocena zdolności leasingowej jest pozytywna, firma leasingowa wyda ofertę leasingu. Oferta ta będzie zawierała wszystkie warunki umowy, takie jak okres leasingu, wysokość rat i wartość końcowa (w przypadku leasingu operacyjnego).

Po akceptacji oferty przez klienta, następuje podpisanie umowy leasingu. Umowa ta będzie zawierać wszystkie warunki umówione wcześniej, a także szczegółowe informacje na temat obowiązków i praw leasingobiorcy i leasingodawcy.

Po podpisaniu umowy, przedmiot leasingu jest przekazywany do użytkowania leasingobiorcy. Od tego momentu, leasingobiorca zobowiązany jest do płacenia regularnych rat leasingowych zgodnie z warunkami umowy.

Sprawdź, czy dostaniesz leasing z Aureus

Prawda najczęściej jest taka, że dopóki nie złożysz formularza zainteresowania leasingiem, nie dowiesz się, czy go dostaniesz. Dodatkowo składanie „pustych” zapytań o finansowanie i wniosków, które nie kończą się podpisaniem umowy, może negatywnie wpływać na ocenę zdolności kredytowej. Dlatego zanim zaczniesz starać się o leasing, skorzystaj z pomocy specjalistów z Aureus.

Pomożemy w:

 • doborze form finansowania,
 • poprawie oceny wiarygodności dla młodych i małych firm,
 • wyborze najlepszej polisy ubezpieczeniowej dla Ciebie.

Sprawdzimy Twoją dokumentację i ocenimy ją pod kątem szans na uzyskanie finansowania.

Program Mój elektryk dla przedsiębiorców i osób fizycznych – jak skorzystać?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Program Mój elektryk dla przedsiębiorców i osób fizycznych – jak skorzystać?

Program „Mój elektryk” to ruch rządu w stronę poprawy elektromobilności w Polsce. Ma służyć obniżeniu zużycia paliw emisyjnych poprzez dofinansowanie do zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych lub dopłat do kosztów opłat ustalonych w umowach leasingowych. 

Akcję organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dofinansowania wypłata Bank Ochrony Środowiska. Z dotacji na samochód elektryczny mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy ubiegające się o leasing samochodu elektrycznego. Całość programu ma zostać zrealizowana w latach 2021 – 2026.

Program Mój Elektryk: Wstęp i Ogólny Przegląd

„Mój Elektryk” to inicjatywa, która ma na celu przyspieszenie transformacji transportu w Polsce w kierunku zrównoważonej mobilności. Program ten jest skierowany do osób prywatnych i oferuje atrakcyjne dofinansowanie na zakup lub leasing nowych pojazdów zeroemisyjnych.

Jest to doskonała okazja dla tych, którzy chcą przyczynić się do ochrony środowiska, jednocześnie korzystając z najnowszych technologii motoryzacyjnych. W ramach programu „Mój Elektryk” możliwe jest otrzymanie dofinansowania do 27 000 zł na zakup nowego samochodu elektrycznego lub wodorowego. To doskonała okazja do przesiadki na ekologiczny środek transportu!

Jak działa Program Mój Elektryk? Proces Aplikacji

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Mój Elektryk” jest procesem, który został maksymalnie uproszczony, aby umożliwić jak największej liczbie osób skorzystanie z tej wyjątkowej oferty. Wszystko zaczyna się od wyboru odpowiedniego pojazdu zeroemisyjnego, który spełnia kryteria programu. Następnie, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), składasz wniosek elektroniczny, który jest następnie oceniany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, otrzymasz dofinansowanie na zakup lub leasing wybranego pojazdu. W naszej firmie oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie tego procesu, pomagając Ci wybrać odpowiedni pojazd i wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty.

Kto może skorzystać z Programu Mój Elektryk? Kwalifikacje i Wymagania

Program „Mój Elektryk” jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które chcą przyczynić się do zmniejszenia emisji spalin i zainwestować w ekologiczne rozwiązania transportowe. Wymagane jest jedynie, aby pojazd, na który ubiegasz się o dofinansowanie, był nowy, niezarejestrowany i spełniał kryteria zeroemisyjności.

Dodatkowo musisz zobowiązać się do zarejestrowania pojazdu w Polsce i użytkowania go przez co najmniej dwa lata.

Pamiętaj, że program nie obejmuje pojazdów hybrydowych plug-in.

Jakie Pojazdy Kwalifikują się do Programu Mój Elektryk?

Program „Mój Elektryk” obejmuje szeroki zakres pojazdów zeroemisyjnych, co oznacza, że masz do wyboru wiele modeli i marek. Aby pojazd kwalifikował się do programu, musi być nowy, niezarejestrowany i należeć do kategorii M1. Pojazd musi być napędzany wyłącznie energią elektryczną, akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energią elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych.

Wartość pojazdu nie może przekroczyć ceny maksymalnej określonej w regulaminie naboru. Dla osób fizycznych została ona ustalona na 225 000 zł brutto, ale limit nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Ile można zaoszczędzić dzięki Programowi Mój Elektryk? Przykłady i Symulacje Kosztów

Program „Mój Elektryk” oferuje znaczące oszczędności dla osób, które decydują się na zakup lub leasing pojazdu zeroemisyjnego. Dla większości osób dofinansowanie wynosi 18 750 zł, ale dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny kwota ta może wzrosnąć do 27 000 zł. To oznacza, że możesz zaoszczędzić do 12% wartości pojazdu, a w niektórych przypadkach nawet więcej.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, kwota dofinansowania wynosi:

 • 18 750 zł bezwarunkowo, lub
 • 27 000 zł po zadeklarowaniu średniorocznego minimalnego przebiegu samochodu 15 000 km.

W przypadku samochodów dostawczych są to kwoty:

 • 50 000 zł – bezwarunkowo (maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych),
 • 70 000 zł – dla firm deklarujących podwyższony średnioroczny przebieg powyżej 20 000 kilometrów (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych).

Jak złożyć wniosek w Programie Mój Elektryk? Krok po Kroku

Proces przyznawania dotacji w ramach programu „Mój elektryk” nie jest skomplikowany i odbywa się online. Aby złożyć wniosek, przejdź następujące kroki:

 1. Wybór pojazdu – Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego pojazdu zeroemisyjnego, który spełnia kryteria programu.
 2. Generowanie wniosku – Następnie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), generujesz wniosek elektroniczny. W tym celu będziesz musiał podać niezbędne informacje, takie jak dane osobowe, informacje o wybranym pojeździe oraz dane dotyczące finansowania.
 3. Wysyłka wniosku – Po wygenerowaniu wniosku, wysyłasz go elektronicznie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pamiętaj, że wniosek musi być złożony przed zakupem lub podpisaniem umowy leasingowej.
 4. Ocena wniosku – Po otrzymaniu wniosku, NFOŚiGW ocenia go pod kątem spełnienia kryteriów programu. Proces ten może potrwać kilka tygodni.
 5. Otrzymanie decyzji – Po ocenie wniosku otrzymasz decyzję o przyznaniu dofinansowania. Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, otrzymasz dofinansowanie na zakup lub leasing wybranego pojazdu.
 6. Zakup lub leasing pojazdu – Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, możesz przystąpić do zakupu lub leasingu wybranego pojazdu oraz podpisać umowę dotacji. Środki zostaną wypłacone po przekazaniu pojazdu leasingobiorcy.

W naszej firmie oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie tego procesu. Nasi eksperci są gotowi, aby pomóc Ci wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Z nami proces ubiegania się o dofinansowanie jest prosty i bezstresowy.

Program Mój Elektryk a Karta Dużej Rodziny: Dodatkowe Korzyści

Jeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny, program „Mój Elektryk” oferuje Ci jeszcze więcej korzyści. Możesz otrzymać dofinansowanie do 27 000 zł na zakup nowego samochodu zeroemisyjnego, a co więcej, nie ma żadnego limitu cenowego na pojazd, na który się decydujesz. To oznacza, że możesz wybrać dowolny samochód, który spełnia kryteria programu, niezależnie od jego ceny.

Program Mój Elektryk w Kontekście Elektromobilności w Polsce

Program „Mój Elektryk” jest kluczowym elementem strategii elektromobilności w Polsce. Jest to część szerszego planu, który ma na celu zwiększenie liczby pojazdów zeroemisyjnych na polskich drogach i zmniejszenie emisji spalin. Dzięki temu programowi, Polska staje się liderem w dziedzinie zrównoważonego transportu w Europie.

Oferty Specjalne od Producentów Samochodów w ramach Programu Mój Elektryk

Wiele producentów samochodów oferuje specjalne oferty dla osób korzystających z programu „Mój Elektryk”. Te oferty mogą obejmować dodatkowe zniżki, pakiety serwisowe czy nawet dodatkowe wyposażenie. Monitorujemy te oferty i pomagamy naszym klientom skorzystać z najlepszych z nich. Bez względu na to, czy szukasz kompaktowego miejskiego samochodu, czy luksusowego sedana, nasz zespół pomoże Ci znaleźć ofertę, która najlepiej spełni Twoje oczekiwania.

Czy warto mieć elektryka?

 1. Ekonomiczność – samochody elektryczne są trzy razy bardziej ekonomiczne niż tradycyjne pojazdy spalinowe. Koszt ich zakupu zwraca się nawet po 4 latach. Przejechanie samochodem elektrycznym 100 kilometrów może kosztować około 9 złotych, co jest znacznie niższe niż średni wydatek podczas tradycyjnego tankowania na stacji benzynowej.
 2. Wygoda – użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą korzystać z buspasów, mają darmowe parkingi w strefach płatnego parkowania, możliwość wjazdu do stref z ograniczonym dostępem dla samochodów spalinowych.
 3. Ulgi podatkowe – w Polsce obowiązuje zwolnienie z podatku akcyzowego dla samochodów elektrycznych, co przekłada się na spadek cen tych pojazdów. Dodatkowo, dla przedsiębiorców obowiązuje wyższy limit amortyzacyjny dla samochodów elektrycznych wykorzystywanych w firmie.
 4. Niskie koszty eksploatacji – poprawnie eksploatowana bateria w samochodzie elektrycznym wytrzymuje przynajmniej 10 lat. Samochodów elektrycznych nie trzeba tak często serwisować. Mają mniej części, które mogą ulec awarii.
 5. Wysoki komfort jazdy – samochody elektryczne są praktycznie bezgłośne i nie emitują charakterystycznego, uciążliwego zapachu paliwa.
 6. Bezpieczeństwo – dzięki nisko umieszczonemu środkowi masy, samochody elektryczne są bardzo stabilne. Lepiej trzymają się nawierzchni, a na zakrętach wytrzymują większe siły odśrodkowe.
 7. Troska o środowisko – jeśli leżą Ci na sercu losy planety, auta elektryczne powinny zwrócić Twoją uwagę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o program Mój elektryk

Czy dofinansowanie dla firm obejmuje zakup samochodu elektrycznego za gotówkę?

Tak. W przypadku zakupu za gotówkę lub kredyt przedsiębiorca sam składa wniosek o dofinansowanie. W przypadku leasingu całą procedurą zajmuje się firma leasingowa.

Czy dofinansowaniem są objęte również nowe auta zakupione poza granicami Polski (np. w Niemczech). Pierwsza rejestracja auta by była w Polsce.

Tak. Pod warunkiem, że samochód nie był wcześniej zarejestrowany na dealera i pierwszym właścicielem będzie wnioskujący o dofinansowanie.

Jaka kwota pozostała do rozdysponowania w programie na ten rok/edycję ?

Według danych NFOŚiGW kwota przeznaczona na dofinansowania zakupu samochodów elektrycznych w 2023 r. to 240 mln zł, z czego złożono ponad 6800 wniosków na kwotę ok. 200 mln zł.

Jaki jest czas oczekiwania od złożenia wniosku w programie „Mój elektryk”?

Aktualnie kilka miesięcy.

Jaki jest procent odmów?

Aktualnie brakuje twardych danych na temat procentowego udziału decyzji odmownych. Główna przyczyna odmów to niedostarczenie wymaganych dokumentów. Jednakże po odmowie można wnioskować jeszcze raz.

Jaki procent budżetu na tę edycję programu został wykorzystany.

Dla przedsiębiorców wykorzystane zostało ok 40% środków.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy mogę dostać środki na dofinansowanie umowy leasingu samochodów zeroemisyjnych?

Tak, jeśli Twój wniosek będzie spełniać warunki programu, czyli wartość pojazdu nie przekroczy kwoty maksymalnej ustalonej w regulaminie programu i dostarczysz wszelkie wymagane dokumenty. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są traktowane na równi z przedsiębiorcami działającymi w ramach pozostałych form. W przypadku zakupu pojazdu kat. M1 osoby na JDG mogą ubiegać się o kwotę 27 000 zł dofinansowania.

Od czego zależy przyznanie dofinansowania z programu „Mój elektryk”?

W pierwszej kolejności wnioskodawca musi spełniać określone w regulaminie programu kryteria. Niespełnienie kryteriów (np. przekroczenie maksymalnej kwoty wartości pojazdu lub zakup auta elektrycznego od dealera dyskwalifikują wniosek). Następnie należy dostarczyć wymagane w regulaminie dokumenty. Choć proces odbywa się online i wymaga minimum formalności, to nadal trzeba dostarczyć kompletny wniosek. Niekompletna dokumentacja jest jedną z głównych przyczyn decyzji odmownych. 

Ubezpieczenie na życie. Czym się kierować przy wyborze?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Ubezpieczenie na życie. Czym się kierować przy wyborze?

Zastanawiasz się nad ubezpieczeniem na życie? Pewnie nie. Mało kto w Polsce się zastanawia. Luka ubezpieczeniowa to zjawisko, o którym alarmują podmioty działające w branży ubezpieczeniowej – m.in. Polska Izba Ubezpieczeń.

Według danych 56% Polaków nie ma ubezpieczenia na życie, a ubezpieczenie nieruchomości – 20%. Jednocześnie ubezpieczenie na życie jest głównie z pracy lub przy kredycie hipotecznym. Polacy niechętnie sami z siebie zabezpieczają swoja życie i zdrowie.

Dodatkowo lukę ubezpieczeniową pogłębiła dwucyfrowa inflacja, w wyniku której wiele majątków jest niedoubezpieczonych. Np. wartość domów poszła do góry, ale sumy ubezpieczenia pozostały na tym samym poziomie. 

To kolejny moment, w którym warto zastanowić się nad swoim pakietem ubezpieczeń. 

Czy ubezpieczenie na życie jest potrzebne?

Jedną z najpopularniejszych wymówek dla nieposiadania ubezpieczenia jest: „Tyle lat się nic nie stało, to może się już nie stanie”. To błędne rozumowanie, ponieważ prawdopodobieństwo ulegnięcia wypadkowi jest cały czas takie samo. 

Kiedy ubezpieczenie na życie przydaje się najbardziej? 

Wsparcie finansowe w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie na życie zapewnia istotne wsparcie finansowe w sytuacjach, które są poza naszą kontrolą, takich jak śmierć, ciężka choroba, czy wypadek. W tak trudnych momentach, oprócz strapienia emocjonalnego, często pojawiają się dodatkowe obciążenia finansowe. 

Koszty leczenia, rehabilitacji, czy pogrzebu mogą być ogromne. Ubezpieczenie na życie może pomóc pokryć te wydatki, nie obciążając przy tym rodziny. Jest to sposób na zabezpieczenie siebie i swoich bliskich przed nieprzewidzianymi kosztami, które mogą wyniknąć z takich sytuacji. Wsparcie finansowe może również pomóc w utrzymaniu standardu życia rodziny w przypadku utraty dochodów.

Zabezpieczenie finansowe dla rodziny na wypadek Twojej śmierci

Ubezpieczenie na życie jest kluczowym elementem planowania finansowego rodziny, zwłaszcza jeśli jesteś głównym żywicielem. W przypadku śmierci, polisa na życie zapewnia środki, które mogą pomóc Twojej rodzinie utrzymać standard życia, zapewnić edukację dla dzieci, czy spłacić kredyty. 

Bez ubezpieczenia na życie, Twoja rodzina może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej. Nawet jeśli Twoja rodzina ma pewne oszczędności, śmierć może przynieść niespodziewane wydatki, które mogą zaszkodzić ich stabilności finansowej.

Dodatkową zaletą ubezpieczenia na życie jest to, że możesz je zapisać dowolnej osobie. Świadczenie nie podlega dziedziczeniu. 

Zabezpieczenie kredytów lub leasingu w razie Twojej śmierci lub choroby

Kiedy zaciągasz kredyt lub leasing, często jesteś zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia na życie. Jest to zabezpieczenie dla instytucji finansowej, ale również dla Ciebie i Twojej rodziny. 

W przypadku Twojej śmierci lub ciężkiej choroby, polisa ubezpieczeniowa może pokryć całe zobowiązanie lub jego część, nie obciążając Twojej rodziny długiem. Dzięki temu Twoi najbliżsi nie będą musieli martwić się o spłatę zobowiązań, co może być szczególnie trudne, jeśli utracą główne źródło dochodów.

Ubezpieczenie na życie – lepiej mieć i nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć

Decyzja o wykupieniu ubezpieczenia na życie może wydawać się trudna, zwłaszcza gdy jest się młodym i zdrowym. Wielu ludzi uważa, że ubezpieczenie na życie to wydatek, który można pominąć. Jednak sytuacje losowe mogą zdarzyć się każdemu, bez względu na wiek i stan zdrowia. 

Wykupienie ubezpieczenia na życie to inwestycja w spokój ducha. To poczucie bezpieczeństwa, że jeśli coś złego się wydarzy, Ty i Twoja rodzina będziecie finansowo zabezpieczeni. Ubezpieczenie na życie to forma ochrony, której wartość staje się jasna, gdy nadejdzie chwila, kiedy jest najbardziej potrzebne. 

Lepiej zainwestować w ubezpieczenie i nigdy nie musieć z niego korzystać, niż znaleźć się w sytuacji, kiedy jest to niezbędne, a nie mieć takiej ochrony. Pamiętaj, że zdrowie i życie są bezcenne, a ubezpieczenie na życie to inwestycja w ich ochronę.

Pilne leczenie prywatne

Nie oszukujmy się, służba zdrowia w Polsce nie działa tak, jak powinna. Do lekarzy specjalistów trzeba czekać długimi miesiącami (za: mediccentre.pl):

 • urolog dziecięcy – 3 miesiące
 • hematolog – 3,2 miesiąca
 • pulmonolog – 3,4 miesiąca
 • chirurg naczyniowy – 4,1 miesiąca
 • urolog – 5,2 miesiąca
 • neurochirurg – 5,3 miesiąca
 • kardiolog – 5,7 miesiąca
 • hepatolog – 7,1 miesiąca
 • kardiolog dziecięcy – 7,3 miesiąca
 • immunolog – 9 miesięcy
 • ortodonta stomatolog – 11,7 miesięcy
 • endokrynolog – 23 miesiące.

Niektóre przypadki wymagają leczenia lub rehabilitacji natychmiast. Nie za 5,2 miesiąca czy 9 miesięcy. Trzeba zacząć działać od razu. Szczególnie wyraźnie widać to przy udarach, zawałach czy złamaniach.

Nie każdą osobę stać na leczenie prywatne. Tutaj przydaje się ubezpieczenie na życie. Po wypadku lub chorobie otrzymujesz odszkodowanie, które może bardzo pomóc.

Polis możesz mieć kilka

Wiele osób rezygnuje z dodatkowego ubezpieczenia na życie, bo jedno już mają w pracy albo przy kredycie. Ale jedno ubezpieczenie nie oznacza, że nie można mieć drugiego. W razie wypadku czy choroby odszkodowanie otrzymasz ze wszystkich ubezpieczeń. 

Nasi klienci wybierają najczęściej Nationale Nederlanden

Wybór klientów to wypadkowa tego, czego oni sami potrzebują, i tego, co dane towarzystwo ubezpieczeniowe może im dać. Nationale Nederlanden łączy w sobie jakość i szeroki zakres w przystępnej cenie. 

Faktoring w Polsce w 2022 roku to 460 miliardów zł. Na czym polega i jak może pomóc Twojej firmie?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Faktoring w Polsce w 2022 roku to 460 miliardów zł. Na czym polega i jak może pomóc Twojej firmie?

Wartość finansowania udzielonego przez firmy faktoringowe polskim podmiotom gospodarczym jest imponująca. Poziom 460 miliardów złotych w 2022 roku świadczy o głębokim zaangażowaniu faktoringu w rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Przedsiębiorcy w ostatnich dwóch latach przechodzą trudny okres, a mimo przeszkód, w zdecydowanej większości rozwijają swoje biznesy, podbijają nowe rynki i utrzymują płynność. Cieszymy się, że możemy stale przyczyniać się do ich wzrostu. Kolejny rok z rzędu zaspokajamy zapotrzebowanie na gotówkę, mimo niesprzyjających okoliczności.

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa umożliwiająca Twojej firmie przyspieszenie płatności wystawionych przez Ciebie faktur sprzedażowych oraz pozyskanie środków na dowolny cel. Faktoring polega na zamianie wystawionych faktur na gotówkę. Odbywa się to przez wypłatę zaliczki z wystawionej kontrahentowi faktury. Dzięki temu od razu dysponujesz środkami finansowymi i nie musisz czekać na płatność od kontrahenta do terminu płatności na fakturze. Środki możesz otrzymać nawet w 5 minut i od razu zainwestować je w rozwój Twojej firmy.

Faktoring z Aureus

Wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności np. 30, 60 czy nawet 90 dni? Już teraz możesz je wymienić na gotówkę nawet w 5 minut dzięki faktoringowi.

Dedykowana oferta faktoringu:

● Wysoki limit finansowania do 2 000 000 zł,

● Dzienne naliczanie prowizji – płatność za faktyczne dni finansowania,

● Zawarcie umowy w szybkim procesie online,

● Przelew środków na konto już w 5 minut,

● Finansowanie firmy już od 1 dnia działalności,

● Finansowanie dostępne również dla firm z niewielkimi zadłużeniami.

Zadzwoń lub napisz, a nasz ekspert przedstawi szczegóły:

+48 668 121 782

bok@aureus.pl

Dlaczego warto skorzystać?

Nie zamrażasz gotówki w fakturach – zapewniasz swojej firmie płynność finansową,

● Wszystko załatwisz bez wychodzenia z domu, w 100% online,

● Gotówkę na koncie możesz mieć nawet w dniu wystawienia faktury,

● Pozyskane środki możesz przeznaczyć na dowolny cel,

● Masz możliwość finansowania faktur w EUR i PLN, z terminem płatności aż do 90 dni,

● Płacisz tylko za faktyczne dni finansowania,

● Możesz sfinansować nawet pojedyncze faktury,

● Finansowanie do 30 dni po terminie bez dodatkowych kosztów,

● Darmowa weryfikacja Kontrahenta, aby zyskać pewność, że współpracujesz z rzetelną firmą,

● Koszty faktoringu (opłaty i prowizje) odliczysz od podatku,

● Usługa nie wpływa na Twoją zdolność kredytową.

Zadzwoń lub napisz aby złożyć bezpłatny wniosek o faktoring:

+48 668 121 782

bok@aureus.pl

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Prognozy leasingowe na 2023 rok

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Prognozy leasingowe na 2023 rok

Według danych Polskiego Związku Leasingu łączna wartość aktywów sfinansowanych leasingiem w roku 2022 to 88 116 mln zł. To wynik minimalnie lepszy niż rok wcześniej (wzrost o 0.1%).

Najczęściej finansowanymi aktywami były samochody osobowe (42,3%) i maszyny i inne urządzenia (28,4%) i pojazdy ciężarowe (24,4%).

– Do prognoz na 2022 rok podchodziliśmy ostrożnie, mając świadomość, że nasze wyniki są uzależnione od dostępności finansowanych aktywów, szczególnie w grupie pojazdów. Zapowiadaliśmy, że przed branżą leasingową jest trudny rok. Czwarty kwartał był tradycyjnie okresem wzmożonych inwestycji finansowanych leasingiem, ze wzrostem r/r o 2,7%. To chwilowe ożywienie nie mogło jednak przełamać bezprecedensowego wzrostu cen paliw, inflacji na historycznym poziomie oraz wzrostu poziomu stóp procentowych – wszystko to nie zachęcało do kupowania samochodów.Przeds – wskazuje Paweł Pach, Przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu.”

Prognoza na 2023

Polski Związek Leasingu na rok 2023 prognozuje aż 8-9% wzrost branży leasingowej w naszym kraju. Szacunki wskazują na znaczące wzrosty

w grupie pojazdów lekkich (10%) oraz ciężkich (9,3%) .

Stopy procentowe w Polsce są najwyższe w całej Unii Europejskiej. Jednak rynek nie wierzy już w dalszy ich wzrost, a co za tym idzie planowanie zakupu finansowanego leasingiem staje się bardziej przewidywalne dla przedsiębiorców. Łatwiej jest planować budżet, wiedząc że za kilka miesięcy rata leasingu nie będzie wyższa niż w momencie podpisania umowy. Wydaje się także, że spadek stóp procentowych jest kwestią czasu dlatego decydowanie się na stałe oprocentowanie leasingu (lub kredytu) jest w tym momencie mało racjonalne.

Jak bardzo wysokość stóp procentowych wpływa na ratę leasingową?

Wartość przedmiotu (wpłata własna 20%, wykup 1%)
Rata netto przy Wibor 6,75%
Rata netto przy Wibor 4%
50 000 zł netto

1313

1269

80 000 zł netto

2101

2030

100 000 zł netto

2626

2538

150 000 zł netto

3939

3807

200 000 zł netto

5252

5077

300 000 zł netto

7879

7615

Dlaczego firmy leasingowe nie akceptują polis z niektórych towarzystw ubezpieczeniowych?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Dlaczego firmy leasingowe nie akceptują polis z niektórych towarzystw ubezpieczeniowych?

Niektóre firmy leasingowe akceptują każdą polisę ubezpieczeniową, o ile spełnia warunki określone w umowie leasingowej. Inne, jak PKO Leasing, podają listę towarzystw ubezpieczeniowych, których polisy są akceptowane, ale lista obejmuje wszystkie firmy ubezpieczeniowe w Polsce. Jeszcze inne podają krótką listę ubezpieczycieli, gdzie możesz udać się po ubezpieczenie poza pakietem.

Dlaczego niektóre firmy leasingowe akceptują jedynie wybranych ubezpieczycieli? Odpowiadamy.

Umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym

To najprostsze wyjaśnienie układu. Jan Kulczyk powiedział: “Biznes to relacje między ludźmi nie liczby, gdyby było inaczej, najbogatsi byliby matematycy”.

Kiedy szukasz klientów na swoje produkty lub usługi, musisz odpowiedzieć sobie na dwa pytania:

• Gdzie jest mój klient, zanim do mnie przyjdzie?

• Dokąd idzie, kiedy ode mnie wychodzi?

Dla firm ubezpieczeniowych odpowiedzią na pierwsze pytanie jest leasing. Każdy przedsiębiorca czy osoba fizyczna starający się o finansowanie zakupu pojazdu będzie potrzebować ubezpieczenia na ten pojazd.

Nie może to być byle jakie ubezpieczenie. Obowiązkowe OC i okrojone AC Mini nie wystarczy. To musi być pełny pakiet bez pomniejszenia wartości odszkodowania, ze stałą sumą ubezpieczenia i naprawą w warsztacie.

Drogi pakiet, który dużo kosztuje.

Nic więc dziwnego, że towarzystwo ubezpieczeniowe rozmawia z firmą leasingową, i namawia ją do wysyłania klientów właśnie do niej.

Prestiż towarzystwa ubezpieczeniowego

Na rynku ubezpieczeniowym w Polsce mamy blisko 30 firm oferujących ubezpieczenia komunikacyjne. Niektóre jak PZU, Warta czy Hestia mają polskie korzenie i są obecne na naszym rynku od kilku dekad.

Inne, jak Trasti, Euroins czy Wefox dopiero na ten rynek weszły. Ich udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych często wynosi poniżej 1%.

Klienci jeszcze im nie ufają. Potencjalni kontrahenci (w tym firmy leasingowe) też nie. Nie wiadomo, czy utrzymają się na rynku dostatecznie długo, by zbudować silną, stabilną pozycję, czy popełnią błędy i stracą zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego jak niegdyś Gefion.

Bezproblemowa likwidacja szkody

Duże towarzystwa ubezpieczeniowe przykładają większą wagę do jakości obsługi szkody, niż mniejsze, które z uwagi na niższy udział w rynku mogą uważniej oglądać każdą złotówkę wypłacanego odszkodowania.

Nie musi to być wprawdzie regułą. Znane są przypadki, kiedy duże towarzystwo ubezpieczeniowe poszło z klientem na wojnę o małe odszkodowanie. Nie jest też czymś wyjątkowym szybka i sprawna likwidacja szkody przez mniejsze towarzystwo.

Nie jest to regułą, ale regułą jest, że duży więcej może. Trafiają się sprawy o naprawdę wysokie odszkodowania, wokół których robi się szum medialny, a wypłata odszkodowania i wzorcowa likwidacja stwarza okazję do zbudowania pozytywnego wizerunku marki.

Jakiego ubezpieczyciela wybrać przy leasingu?

Niekiedy przy umowie leasingu wybór ubezpieczyciela jest niejako narzucony. Na samym początku leasing będzie próbował przekonać Cię do ubezpieczenia w pakiecie.

To wygodna i szybka opcja, ale z perspektywy finansowej przeważnie nieopłacalna. Leasing zarabia na tych ubezpieczeniach, więc w ich interesie jest sprzedać jak najdroższą polisę.

W Aureus wybierzemy ubezpieczenie Twojego auta w leasingu, które będzie najlepsze dla Ciebie.

Czytaj więcej: Ubezpieczenie samochodu w leasingu – jak kupić? Jak rozliczyć?

Wybierz swojego ubezpieczyciela

Wybór firmy ubezpieczeniowej to niejednokrotnie wybór na resztę życia. Jak powiedział Kraszewski: “Ludzie nie lubią zmian, nawet na lepsze”. Tak długo, jak firma ubezpieczeniowa będzie dobrze załatwiać Twoje sprawy, tak długo w niej zostaniesz.

Nieraz wystarczy jedna dobrze zlikwidowana szkoda, by klient był skłonny nawet przepłacić za ubezpieczenie u niej.

Wybierz swojego agenta ubezpieczeniowego

Wejście na rynek ubezpieczeń jest zawsze trudne dla początkujących agentów ubezpieczeniowych z jednego prostego względu – jak ktoś prowadzi biznes dłużej niż rok i dobrze mu idzie, to najpewniej już ma swojego zaufanego agenta ubezpieczeniowego. Wysadzenie go z siodła jest trudne i najczęściej oznacza czekanie, aż tamten agent się potknie, co może nigdy nie nastąpić.

Widzimy to po naszych klientach, którzy często opowiadają nam, że ten czy tamten agent ubezpieczeniowy próbował ich podebrać, ale odmówili.

Dlatego przy wyborze ubezpieczyciela do leasingu, jeśli nie masz swojej preferowanej firmy ubezpieczeniowej, udaj się do swojego agenta.

Nadal nie wiesz? Spytaj w Aureus

Jeżeli nie masz sprawdzonej firmy ubezpieczeniowej, która dba o Twoje interesy do lat, i nie masz też zaufanego agenta ubezpieczeniowego, spytaj nas.

Od ponad 15 lat doradzamy firmom, jak wziąć leasing, żeby wyszło korzystnie. Znamy temat z obu stron – wiemy, jakiego ubezpieczenia chce każda firma leasingowa, kiedy się to opłaca, a kiedy nie.

Zasugerujemy Ci ubezpieczenie dobre dla Ciebie, a nie dla nas, bo to nie my będziemy tym samochodem jeździć.

Naszym strategicznym partnerem ubezpieczeniowym jest firma PZU, odwieczny lider rynku ubezpieczeń w Polsce i marka szanowana na całym świecie. Oprócz tego od wielu lat współpracujemy z:

• Wartą, drugą największą firmą ubezpieczeniową w Polsce,

• ERGO Hestią, trzecią największą firmą,

• Generali, 11. największą firmą ubezpieczeniową na świecie,

• Benefią, członkiem grupy Vienna Insurance Group.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Ubezpieczenie pompy ciepła. Czy polisa na dom ją obejmuje?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Ubezpieczenie pompy ciepła. Czy polisa na dom ją obejmuje?

Dla wielu osób pompa ciepła to ogromny wydatek. Dla innych – inwestycja. Zainstalowana pompa ciepła najpierw generuje oszczędności, dzięki czemu zaczyna się spłacać, a potem już na siebie zarabia.  Pod warunkiem że działa i jest na swoim miejscu. 

Pompa ciepła kosztuje od ok. 20 tysięcy zł do 50-60 tysięcy zł. Awaria lub kradzież pompy ciepła to utrapienie porównywalne z awarią czy kradzieżą samochodu, tym bardziej że oba mają podobną wartość. Dlatego, podobnie jak samochód, warto ją dodatkowo ubezpieczyć. 

 

Ubezpieczenie pompy ciepła od zdarzeń losowych

 

Pompę ciepła instalujemy na zewnątrz. Oznacza to, że sprzęt jest narażony na całą gamę nieszczęśliwych zdarzeń:

 

 • zalanie, 
 • uderzenie pioruna, 
 • upadek drzewa, 
 • zniszczenie przez gryzonie, 
 • urwanie przez wiatr. 

 

Ubezpieczenie pompy ciepła od tych zdarzeń to pierwszy krok. Tutaj musisz jednak zadbać o to, by katalog zdarzeń w Twojej polisie obejmował poszczególne przypadki. 

 

Podczas zakupu ubezpieczenia sprawdź jego warunki, w szczególności paragraf z wyłączeniami ochrony ubezpieczeniowej. Nie chcesz się dowiedzieć po awarii, że Twoja polisa nie obejmuje akurat tego konkretnego zdarzenia. 

Ubezpieczenie pompy ciepła od kradzieży

 

Pompa ciepła może stanowić łakomy kąsek dla złodziei, dlatego oprócz ubezpieczenia od zdarzeń losowych, postaraj się o ubezpieczenie od kradzieży. 

 

Zwróć tutaj uwagę na kilka rzeczy. Jeśli dom jest w budowie, posesja nie jest ogrodzona, nie masz kamer, ani nawet psa, Twoja pompa ciepła będzie o wiele bardziej narażona na kradzież. Warto zadbać choćby o podstawowe zabezpieczenia antykradzieżowe. 

Po pierwsze, to może zniechęcić złodziei. Po drugie, im więcej takich zabezpieczeń masz, tym niższą składkę za ubezpieczenie od 

kradzieży zapłacisz, ponieważ ryzyko kradzieży jest niższe. 

 

Ubezpieczenie nieruchomości all risk – czy warto?

 

Ubezpieczenie all risk, potocznie zwane ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk lub od ryzyk nienazwanych, to dobry wybór, kiedy chcesz mieć pewność, że Twoja polisa pokryje szkody praktycznie w każdych okolicznościach. 

 

Gdy masz takie ubezpieczenie, wystarczy, że zadbasz o to, aby nie wystąpiły zdarzenia określone w wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. Należą do nich głównie:

 

 • wina umyślna, 
 • rażące niedbalstwo,
 • zaniedbanie konserwacji, 
 • użytkowanie urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem lub pod wpływem substancji odurzających, 
 • błędów w sztuce budowlanej, 
 • prowadzenia prac budowlanych bez uprawnień lub pozwoleń,
 • naturalne zużycie. 

 

Unikając tych wyłączeń w ubezpieczeniu all risk, zyskujesz pewność, że cokolwiek trafi Twoją pompę ciepła, otrzymasz za nią odszkodowanie. 

 

Jakie ubezpieczenie pompy ciepła wybrać?

 

Przyjrzeliśmy się wiodącym firmom ubezpieczeniowym w Polsce i sprawdziliśmy ich oferty ubezpieczenia nieruchomości. 

 

W PZU pompę ciepła możesz ubezpieczyć przy ubezpieczeniu domu. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mieści się ona w kategorii ruchomości domowych. 

 

W Warcie z kolei ubezpieczenie pompy ciepła jest przy ubezpieczeniu murów i elementów stałych. Zgodnie z definicją pompa ciepła jest urządzeniem montowanym na stałe, którego nie da się zdemontować bez użycia narzędzi. 

 

Warta oferuje dwa rodzaje ubezpieczenia nieruchomości – zwykłe i komfortowe. W tym drugim ubezpieczony zyskuje ochronę all risk.

 

Firma Uniqa ma dedykowane ubezpieczenie dla instalacji OZE, czyli fotowoltaiki i pomp ciepła – Źródła Zielonej Energii. W warunkach tego ubezpieczenia masz:

 

 • ubezpieczenie all risk lub od ryzyk nazwanych,
 • możliwość wyboru sumy ubezpieczenia od 1000 zł do 300 000 zł, 
 • zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej za 3 miesiące,
 • objęcie ochroną ubezpieczeniową domu jednorodzinnego, domu w budowie, domku letniskowego, a także instalacji umieszczonej na posesji. 

 

Generali Agro także ma w ofercie polisę ubezpieczeniową skrojoną dla posiadaczy instalacji OZE. W jej ramach firma obejmie ochroną:

 • instalacje fotowoltaiczne o mocy do 150 kWt, 
 • pompy ciepła o mocy do 300 kWt. 

 

Wśród ryzyk znajdują się zdarzenia losowe i żywioły, czyli zalanie, wiatr, grad itd., kradzież, wandalizm i pogryzienie przez kuny. Oprócz tego Generali zwróci pieniądze za prąd, który nie został wyprodukowany z powodu awarii, a jeśli z powodu słabego usłonecznienia instalacji produkcja prądu spadnie, Generali pokryje różnicę. 

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Podsumowanie zmian dla kierowców w 2022 r.

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Podsumowanie zmian dla kierowców w 2022 r.

2022 r. był ciekawy z punktu widzenia kierowców. Dużo się działo, weszło wiele poważnych zmian, co dało również sporo powodów do niezadowolenia. Ogólnie – będziemy płacić więcej. Za co?

Zapraszamy do lektury. 

Zmiany Nowego Ładu dotyczące rozliczania podatku dochodowego za auta w leasingu

Nowy Ład był głównym tematem w branży księgowych i doradców podatkowych. Nowe przepisy wprowadziły tyle chaosu, że nawet pracownicy Urzędów Skarbowych zaczęli się gubić. 

Od 2022 r. jeżeli sprzedasz po wykupie samochód, który był wcześniej leasingowany, to zapłacisz należny podatek tak, jakby sprzedaż auta stanowiła przychód przedsiębiorstwa. Aby nie zapłacić podatku, musisz użytkować auto co najmniej 6 lat po wykupie. 

Albo przepisać darowizną na bliską osobę. 

Zmiana taryfikatora mandatów od początku roku

Do 2022 r. maksymalna wysokość mandatu wynosiła 500 zł. Na tym sprawa się nie kończyła, ponieważ kontrolujący mógł dodatkowo skierować sprawę do sądu, ale nadal – 500 zł wydawało się śmiesznie niską kwotą w odniesieniu do niektórych poważniejszych wykroczeń drogowych. Dzisiaj maksymalna kara za wykroczenia drogowe może sięgnąć nawet 30 000 zł. 

Wprowadzenie mandatów za wjazd do Stref Czystego Transportu

W maju 2022 r. gruchnęła wieść, że za brak nalepki oznaczającej normy spalania będzie mandat 500 zł. Dotyczy to projektów utworzenia Stref Czystego Transportu w niektórych miastach w Polsce. 

Prawo weszło, choć pierwsze Strefy Czystego Transportu powstaną dopiero w 2023 r. 

Od 17 czerwca ubezpieczyciele mają dostęp do informacji o punktach karnych i mandatach

O tej zmianie mówiło się od jakiegoś czasu, tym bardziej że na Zachodzie to już funkcjonuje w kilku krajach. Zdaniem Ustawodawcy kierowcy, którzy notorycznie łamią przepisy, stwarzają większe ryzyko na drodze, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w stawce za OC. 

Z tego też powodu ubezpieczyciele zyskali dostęp do bazy CEPIK 2.0, gdzie mogą te dane sprawdzić. 

Allianz wchłonął Avivę

Aviva była obecna na polskim rynku ubezpieczeniowym od 1992 r., gdzie do 2009 r. działała pod nazwą Commercial Union. Aviva miała w ofercie ubezpieczenia aut, nieruchomości, firm i życia. 

26 marca Allianz Polska ogłosił zakup spółki Aviva w Polsce za 2,5 miliarda złotych. 1 lipca 2022 r. miała miejsce fuzja prawna tych dwóch podmiotów i Aviva oficjalnie zniknęła z Polskiego rynku. 

Klienci Avivy mogą kierować swoje zapytania do grupy Allianz. 

Kolejne zmiany Kodeksu drogowego od 17 września

17 września wszedł w życie przepis uzależniający usunięcie punktów karnych od opłacenia mandatu. 

Zmianie uległa też definicja chodnika, co wywołało sporo kontrowersji. 

Również 17 września weszły w życie przepisy o podwójnie płatnej recydywie za niektóre wykroczenia drogowe, np. przekroczenie prędkości o ponad 31 km/h, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu czy omijanie pojazdu, który tego pierwszeństwa ustępuje. 

Nie trzeba zmieniać tablic rejestracyjnych dla auta zarejestrowanego w Polsce

Przed zmianami stare tablice mogły zostać na aucie, jeśli kupujący i sprzedający mieszkali w tym samym powiecie lub mieście na prawach powiatu. Dzisiaj wystarczy, żeby pojazd był zarejestrowany na terytorium RP, a przy rejestracji zaoszczędzisz 80 zł, zachowując stare tablice. 

Konfiskata pojazdów za prowadzenie po alkoholu

Prezydent Andrzej Duda podpisał kontrowersyjną ustawę umożliwiającą konfiskatę pojazdu, jeśli kierowca znajdował się pod wypływem alkoholu. Stracisz auto, jeśli wsiądziesz za kierownicę, mając ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Twoje auto zostanie skonfiskowane również wtedy, gdy mając przynajmniej 0,5 promila alkoholu spowodujesz wypadek lub będzie to recydywa. 

Wątpliwości kierowców budzi sytuacja, gdy pojazd ma kilku właścicieli albo nie jest własnością kierowcy. Na stronie prezydenta czytamy o nawiązce w wysokości od 5 000 zł do 100 000 zł.

Mimo to środowisko prawnicze podnosi naruszenie Konstytucji.

Nowe wytyczne KNF na temat wysokości składek za ubezpieczenie auta

Cena obowiązkowego OC spada rokrocznie od 2017 r. Obecnie średnia cena OC wynosi poniżej 500 zł, a najtańsze polisy można dostać poniżej 300 zł nawet na samochody z silnikami dwulitrowymi i więcej. 

W skrajnym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe Wiener wystawiło polisę OC za 280 zł na prawie sześciolitrowego Chevroleta Corvette (Źródło: https://rankomat.pl/samochod/najtansza-polisa-na-sportowy-samochod-oc-za-460-zlotych).

Środowisko ekspertów branży ubezpieczeniowej alarmuje, że tak dłużej być nie może. Krokiem w stronę normalizacji stawek za OC miały być wprowadzone 1 listopada 2022 r. nowe wytyczne KNF ds. likwidacji szkód komunikacyjnych. 

Niestety, to oznacza, że najprawdopodobniej ubezpieczenie samochodu będzie droższe. O ile? Kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo. 

Dwie podwyżki kary za brak OC w 2023 r.

Kara za brak OC jest uzależniona od wysokości minimalnej płacy brutto, która to wzrośnie dwukrotnie w 2023 r. Od stycznia do 3490 zł i od lipca do 3600 zł. 

Co za tym idzie, kary za przerwę w OC wyniosą:

Do lipca:


Rodzaj pojazdu

Do 3 dni

3-14 dni

Ponad 14 dni


Osobowy

1400 zł

3490 zł

6980 zł


Ciężarowy

2090 zł

5240 zł

10 470 zł

Inny

230 zł

580 zł

1150 zł

Od lipca:


Rodzaj pojazdu

Do 3 dni

3-14 dni

Ponad 14 dni


Osobowy

1440 zł

3600 zł

7200 zł


Ciężarowy

2160 zł

5400 zł

10 800 zł

Inny

240 zł

600 zł

1150 zł

Do jakiego wieku auta opłaca się kupować AC?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Do jakiego wieku auta opłaca się kupować AC?

Firmy ubezpieczeniowe niechętnie ubezpieczają stare samochody. Składka AC jest obliczana na podstawie wartości pojazdu, a wartość starego auta jest z reguły niska. To z kolei przekłada się na niską składkę i w konsekwencji niezbyt atrakcyjną prowizję. 

 

Dlatego też oferta ubezpieczenia autocasco na stare pojazdy jest mocno okrojona i albo dane towarzystwo ubezpieczeniowe w ogóle nie ubezpiecza pojazdów powyżej określonego wieku, albo nie oferuje pełnego zakresu. Może na przykład nie chcieć sprzedać polisy z naprawą w warsztacie, bez udziałów własnych albo z naprawą na oryginalnych częściach. 

 

Jakie znaczenie ma wiek pojazdu w autocasco?

Towarzystwa ubezpieczeniowe przy zawieraniu ubezpieczenia pytają o rok produkcji pojazdu – nie bez przyczyny. Po pierwsze jest to konieczne dla uzyskania informacji na temat auta z bazy InfoExpert lub Eurotax. 

Po drugie wiek pojazdu ma kluczowe znaczenie dla ustalenia jego wartości. I o ile wartość auta nie wpływa znacząco na składkę za OC, o tyle w ubezpieczeniu AC odgrywa kluczową rolę. 

Dodatkowo okres eksploatacji pojazdu będzie mieć znaczenie dla pomniejszenia wartości części zamiennych, czyli tzw. amortyzacji. Im starsze auto, tym większe zużycie i tym więcej będą kosztowały oryginalne części. 

Kiedy przydaje się autocasco

Autocasco nie jest ubezpieczeniem dla każdego, to jest jasne. W niektórych sytuacjach się przydaje, a w innych jest wręcz konieczne. 

Nowy, drogi samochód za gotówkę

Koszt naprawy nowego auta to niejednokrotnie dramat. Zwykłe wgięcie zderzaka czy rysa może kosztować kilkanaście tysięcy złotych, szczególnie jeśli z uwagi na różne zobowiązania musisz serwisować auto w ASO. 

Nowe auto to także lepszy łup dla złodziei, którzy zdają się nie przejmować coraz to nowocześniejszymi zabezpieczeniami antykradzieżowymi. 

W kredycie czy leasingu musisz mieć AC. Inaczej nie otrzymasz finansowania. Ale gdy kupisz auto za gotówkę i nie masz AC, po kradzieży zostajesz bez samochodu i bez pieniędzy. 

Stłuczka z Twojej winy

Przeciwnicy zakupu AC podkreślają często, że autocasco jest niepotrzebne, “bo jak ktoś mnie stuknie, to dostanę odszkodowanie z OC sprawcy”. 

Pełna zgoda, ale co w sytuacji, kiedy stukniesz w coś na swoim podwórku? Albo gdy przed maskę wyskoczy Ci sarna? Co będzie, jeśli na drodze publicznej z powodu niedostosowania prędkości do warunków wpadniesz w poślizg i uszkodzisz samochód? Kto wtedy wypłaci odszkodowanie? Jak naprawisz samochód? 

AC w takich sytuacjach jest niejednokrotnie zbawieniem. 

Gdy nie ma sprawcy lub sprawca zbiegł

Wiele osób rezygnuje z zakupu AC, licząc na odszkodowanie z OC sprawcy. Jest w tym pewna logika, ale jest też warunek – musi być sprawca. 

Nawet jeśli policji uda się ustalić sprawcę, to postępowanie wyjaśniające może potrwać, a przypominamy – jesteś cały czas bez samochodu i bez odszkodowania. 

Tymczasem mając AC, możesz naprawić auto i spokojnie czekać na ustalenie sprawcy, a gdy to nastąpi – upoważnić swojego ubezpieczyciela do wystąpienia do sprawcy o zwrot odszkodowania. 

Autocasco na samochód firmowy

Dla samochodów firmowych zakup AC ma podwójne korzyści. Po pierwsze zabezpieczasz środki trwałe na wypadek uszkodzenia. Po drugie polisa ubezpieczeniowa jest kosztem uzyskania przychodu. 

Tutaj AC znajdzie zastosowanie nawet w sytuacji, gdy firmowe auto jest stare i niewiele warte. 

Kiedy warto kupić AC na stary samochód?

Zdarza się, że posiadacze samochodów kwestionują zasadność zakupu AC na stare auto o niskiej wartości, twierdząc, że się nie opłaca. Po co, skoro za te kilka tysięcy można kupić kolejne auto w komisie? 

Jednakże nie wiek czy wartość pojazdu ma tutaj znacznie, a sposób i cel jego użytkowania. Kiedy zatem warto kupić AC na wiekowy pojazd? 

Kiedy nie stać Cię na zakup auta

To brzmi nieco paradoksalnie. Skoro nie stać Cię na zakup kolejnego samochodu, jak ma Cię być stać na zakup AC? 

W tym przypadku polisa AC to zabezpieczenie na wypadek utraty samochodu. W razie najgorszego, czyli wypadku z Twojej winy, dostaniesz odszkodowanie z AC, które będziesz mógł przeznaczyć na zakup kolejnego auta. 

W trudnej sytuacji finansowej w razie szkody bez AC nie będziesz mógł sobie pozwolić na zakup kolejnego pojazdu. Jeśli zatem potrzebujesz go, żeby dojeżdżać do pracy czy wozić rodzinę, rozważ zakup autocasco. 

Kiedy stale potrzebujesz samochodu

Masz dzieci? Dojeżdżasz do pracy? Co się stanie, jeśli nagle będziesz potrzebować pojechać do szpitala? Taksówka? Uber? Karetka? Co jeśli pilnie będzie trzeba jechać do urzędu, żeby nie płacić jakiejś kary? Pojedziesz autobusem? 

W takiej sytuacji, nawet jeśli Twój samochód ma swoje lata, warto zainwestować w AC 

Kiedy auto jest Twoim źródłem zarobku

W tej sytuacji sprawa jest prosta: nie masz auta – nie zarabiasz. 

Kiedy pracujesz na siebie, to nikt nie wypłaci postojowego, jak rozbijesz samochód albo Ci go ukradną. Nie możesz też wiecznie czekać na ustalenie sprawcy, gdy ten zbiegł albo nie przyznaje się do winy. 

Ty potrzebujesz od razu naprawić auto i wracać do pracy. 

Autocasco na auto zabytkowe

Zadbany klasyk może spokojnie osiągać wartości nowego auta. Chevrolet Corvette, Camaro SS, Ford Mustang czy Pontiac z lat 60-tych czy 70-tych to rarytas i łakomy kąsek dla złodziei. Tym bardziej, że starsze auto nie ma nowoczesnych systemów antykradzieżowych. 

Zakup AC na stary samochód nie jest łatwy, dlatego że towarzystwa ubezpieczeniowe nie są w stanie zdalnie oszacować wartości historycznej pojazdu. Da się to zrobić, ale żeby ubezpieczyć taki pojazd w ryzyku AC, musisz mieć wycenę od rzeczoznawcy. 

Ile kosztuje taka wycena? Najczęściej w granicach 300-500 zł. 

Z tym dokumentem przyjdź do nas, a my wystąpimy w Twoim imieniu do firmy ubezpieczeniowej o rozpatrzenie wniosku i przeprowadzenie indywidualnej kalkulacji.

Podsumowanie – do jakiego wieku opłaca się kupować autocasco?

Powtórzymy słowa, które już padły w artykule – wiek pojazdu nie liczy się w kwestii opłacalności zakupu AC. Ważne jest jego przeznaczenie. Jeśli non stop potrzebujesz samochodu, a jego utrata narazi Cię na problemy zdrowotne, finansowe lub życiowe, to nie stać Cię na to, żeby nie mieć AC, niezależnie od wieku auta.

Ubezpieczenia w Aureus

OC/AC Pojazdu

Ubezpieczenie transportu ciężkiego (OCPD)

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie podróży

OC Rolnika

Ubezpieczenie gospodarstwa i upraw rolnych

Ubezpieczenie mienia ruchomego

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356