Leasing w walucie obcej – kiedy opłaca się go wziąć?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Leasing w walucie obcej – kiedy opłaca się go wziąć?

Popularność leasingów w walutach obcych rośnie z uwagi na wzrost stóp procentowych w Polsce. Wśród polskich przedsiębiorców dominuje leasing w euro, ponieważ leasing w innej walucie nie jest tak łatwo dostępny. Do najczęściej finansowanych środków trwałych w leasingu walutowym zalicza się samochody ciężarowe, dostawcze, ciągniki, przyczepy, maszyny i urządzenia.

Na czym polega leasing w walucie obcej?

Leasing walutowy to spłacanie przedmiotu umowy przez leasingobiorcę w walucie obcej

Wartość początkowa (kwota należna) uwzględniona w ewidencji środków trwałych ustalona jest po kursie faktycznie zastosowanym w dniu rozliczenia transakcji. Część kapitałowa raty będzie niższa lub wyższa od wartości stanowiącej spłatę wartości początkowej w momencie wyceny niektórych rat leasingowych, przeliczonych na złotówki po kursie bieżącym. Wówczas różnice kursowe powstające z wykorzystania innych kursów walut należy odnieść na konto przychodów lub kosztów finansowych.

Podczas wyliczania oprocentowania w leasingu walutowym bierze się pod uwagę wskaźnik obowiązujący w strefie euro – stawka EURIBOR, a nie obecny w Polsce – WIBOR. W efekcie okazuje się, że leasing walutowy w euro korzystniej wychodzi od leasingu złotówkowego.

Przedsiębiorca chcący skorzystać z leasingu walutowego powinien sprawdzić:

 • jaki kurs został zastosowany, 
 • z jakiego banku będzie rozliczenie umowy leasingu, 
 • jaka jest wartość ofertowa środka trwałego w walucie obcej.

Faktura zakupowa w leasingu walutowym może być wystawiona w walucie obcej oraz w złotówkach. Jeśli w złotówkach – wartość z tytułu przedmiotu leasingu finansowego zostanie przeliczona na euro po kursie bieżącym, zaproponowanym przez finansującego lub przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średniego kursu przewidzianej w umowie waluty. 

Kiedy warto wziąć leasing w walucie obcej?

Tak jak pisaliśmy we wstępie, na zainteresowanie leasingiem w walucie obcej ma wpływ wzrost stóp procentowych w Polsce. Wysokie stopy procentowe przekładają się na wzrost kosztów kredytu i leasingu. 

W takiej sytuacji przedsiębiorstwo, które osiąga dochody w obcej walucie (np. euro) może pokusić się o leasing w walucie obcej i tym samym złagodzić skutki wysokich stóp procentowych. 

Spadek stóp procentowych nie nastąpi zbyt szybko, a nawet jeśli nastąpi, to stopniowo. Umowy leasingu najczęściej trwają 2-3 lata i póki co można założyć, że w tym okresie stopy procentowe w Polsce nie spadną drastycznie. 

 

Leasing walutowy – jakie są koszty przewalutowania?

W przypadku spłacania rat umowy leasingu walutowego, uwzględnionych w umowie leasingu, przedsiębiorca może uniknąć kosztów przewalutowania, jeśli uzyskuje przychody w walucie, którą umowa leasingu przewiduje. 

Jeśli przedsiębiorca nie posiada obcej waluty lub rachunku walutowego, zobowiązany jest do poniesienia kosztów wynikających przez różnice kursowe pomiędzy zakupem, a sprzedażą waluty (tzw. spread). 

Dodatkowe koszty pojawią się również w momencie, kiedy firma leasingowa dokona transakcji za przedmiot leasingu walutowego w walucie innej niż euro, np. w złotówkach. W przypadku leasingu walutowego, leasingodawca będzie musiał dokonać przewalutowania po kursie banku, który obsługuje konkretną firmę leasingową.

Leasing walutowy – jakie są zasady rozliczania?

Zasady rozliczania umów leasingu w walucie innej niż złotówki zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.

Jeśli zapłata i rozrachunki tytułu opłaty leasingowej następują w walucie obcej, to korzystający wycenia w złotych przyjęte w leasing finansowy składniki aktywów, a także wynikające z tego tytułu zobowiązania„.

Koszty i przychody w walutach obcych należy przeliczać na złotówki według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia, poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

W przypadku uzyskiwania przychodów w walucie obcej może dojść do powstawania różnic kursowych

Może to powodować problemy na dwa sposoby:

1.Kurs z dnia otrzymania faktury jest wyższy niż kurs z dnia jej wystawienia

Przykład. Sprzedawca wystawia fakturę na 100 000 € dnia 01.01.2023 r. Kurs euro tego dnia wynosi 4,50 zł. Nabywca otrzymuje fakturę dnia 10.01.2023 r., gdzie kurs euro wynosi 4,70 zł. Różnica kursowa to 20 000 zł na niekorzyść nabywcy.

W tej sytuacji przedsiębiorca jest na straconej pozycji. Ustawa o rachunkowości mówi, że przedsiębiorca ponosi wszelkie koszty, w tym koszty przewalutowania. 

2.Kurs z dnia otrzymania faktury jest niższy niż kurs z dnia jej wystawienia.

Przykład. Sprzedawca wystawia fakturę na 100 000 € dnia 01.01.2023 r. Kurs euro tego dnia wynosi 4,50 zł. Nabywca otrzymuje fakturę dnia 10.01.2023 r., gdzie kurs euro wynosi 4,30 zł. Różnica kursowa to 20 000 zł na korzyść nabywcy.

Różnica kursowa może powstać także w sytuacji, gdy mija czas od momentu otrzymania faktury, do chwili jej opłacenia. 

W przypadku leasingu finansowego w walucie obcej odsetkowa część opłaty leasingowej generuje przychód, a w efekcie do powstania różnic kursowych, natomiast część kapitałowa nie generuje przychodu, a tym samym nie dochodzi do powstania różnic kursowych. 

Leasing finansowy w walucie obcej – dla kogo?

Przedsiębiorcy mający rachunek walutowy  w euro mogą skorzystać z umowy leasingu w walucie obcej. Firmy leasingowe oczekują od leasingobiorcy pisemnego oświadczenia o tym, jaki procent przychodów firmy wynoszą wpływy w euro. Generalnie przyjmuje się, że jeśli firma nie osiąga 20% dochodów w euro, uzyskanie finansowania może być problematyczne. Przedsiębiorcy zarabiający wyłącznie w polskim złotym i tym samym wnioskując o leasing finansowy w walucie euro, prawdopodobnie spotkają się z odmową.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Ubezpieczenie samochodu dla młodego kierowcy – ile kosztuje

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Ubezpieczenie samochodu dla młodego kierowcy – ile kosztuje

Młodzi kierowcy, robiąc prawo jazdy, mają mieszane uczucia. Z jednej strony zdobędą jedne z najważniejszych uprawnień w życiu i być może kupią pierwszy samochód. Z drugiej jednak strony staną przed koniecznością ubezpieczenia tego samochodu, które będzie kosztowało sporo. 

Jak złagodzić skutki wejścia do grona kierowców? Jak taniej kupić ubezpieczenie samochodu dla młodego kierowcy?

Dlaczego młodzi kierowcy płacą dużo za ubezpieczenie samochodu?

W miastach wojewódzkich średnia cena OC dla kierowców w wieku 18-25 lat waha się pomiędzy 1200 za 1800 zł. Dla porównania za 1800 zł doświadczony kierowca może mieć ubezpieczenie auta w leasingu. Co wpływa na tak drakońskie stawki?

Brak doświadczenia za kierownicą

Nie trzeba mieć ogromu danych, by wiedzieć, że ktoś, kto prowadzi pojazdy od roku, ma mniejsze umiejętności, niż osoba z dziesięcioletnim stażem za kółkiem. Ubezpieczyciele o tym wiedzą, a oprócz tego mają wielkie zbiory danych, które to potwierdzają. 

Ze względu na brak doświadczenia, młodzi kierowcy często gorzej oceniają sytuacje zagrożenia na drodze niż kierowcy z kilkuletnim stażem. Wiąże się to z szeroko rozumianym ryzykiem ubezpieczeniowym, na podstawie którego Towarzystwa Ubezpieczeniowe ustawiają swoje taryfikatory.

Nie tylko młodzi wiekiem kierowcy zapłacą więcej za ubezpieczenie auta. Również osoby, które niedawno ukończyły kurs na prawo jazdy i jeżdżą autem krócej, niż 36 miesięcy, mogą spotkać się ze zwyżką. W terminologii zakładów ubezpieczeniowych wraz z osobami poniżej 25-26 roku życia należą do grupy kierowców o podwyższonym ryzyku.

Oczywiście 36-latek, który dopiero co otrzymał prawo jazdy, nie zapłaci tyle, co 18-latek w analogicznej sytuacji, ale nadal OC dla niego będzie kosztowało więcej, niż gdyby miał prawo jazdy od przynajmniej 3 lat.

Brak historii ubezpieczenia

Badanie historii ubezpieczenia dla ubezpieczyciela jest jak badanie zdolności kredytowej dla banku. Na podstawie danych i dokumentów firma ubezpieczeniowa szacuje prawdopodobieństwo, z jakim spowodujesz szkodę, i narazisz firmę na koszty. 

Brak historii lub krótka historia ubezpieczeniowa nie daje ubezpieczycielowi dość danych, by zaufać młodemu kierowcy. Dlatego też firma woli podnieść stawki i zabezpieczyć się na wypadek ryzyka, niż zaufać i potencjalnie stracić

Ile kosztuje OC dla młodego kierowcy?

Składka za OC zależy od wielu czynników i wiek oraz historia ubezpieczenia są tylko jednymi z nich. Aby dokładnie określić, ile młody kierowca zapłaci za OC, należy wykonać kalkulację. Możemy jednak trochę pospekulować, jako że firmy z branży ubezpieczeniowej chętnie dzielą się danymi na ten temat. 

Według danych porównywarki rankomat.pl młodzi kierowcy w wieku 18-25 lat w I półroczu 2022 r. płacili średnio 1376 zł. Najwięcej płacili kierowcy w wieku 18-20 lat – ok. 2000 zł. W porównywarce Mubi w październiku 2022 r. kierowcy w analogicznej grupie wiekowej płacili 1309 zł. Dla młodych kierowców ze współwłaścicielem średnia stawka wyniosła 951 zł. 

Firma Uniqa podaje, że w 2021 r. kierowcy w grupie wiekowej 18-25 lat płacili średnio 1661 zł, a 19-latkowie aż 2215 zł.

W jaki sposób młody kierowca może zapłacić mniej za ubezpieczenie?

Wysokie stawki dla młodych kierowców to fakt, ale prawdziwe pytanie brzmi – co z tym robić? Czy są sposoby, żeby 18-latek czy 19-latek płacił mniej niż 1500 – 2000 zł za ubezpieczenie swojego pierwszego auta? Jest kilka sposobów. 

Współwłasność z doświadczonym kierowcą 

Mając samochód na współwłasność z młodym kierowcą, doświadczony kierowca (np. rodzic, wuj, czy brat) niejako bierze na siebie część ryzyka i ręczy za świeżo upieczonego kierowcę. 

Działa to na dwa sposoby:

 • młody człowiek kupuje samochód na siebie i np. rodzica, żeby płacić mniej za OC, 
 • rodzice dopisują dzieci jako współwłaścicieli do samochodów, żeby dzieci zbierały zniżki. 

Zbieranie zniżek od najmłodszych lat

Wielu rodziców młodych kierowców zakłada, że dziecko trzeba dopisać jako współwłaściciela do samochodu, żeby zbierało zniżki. To nie do końca prawda. Są firmy ubezpieczeniowe, jak PZU lub Warta, które honorują zniżki nabyte za OC pojazdu o niskiej składce – quada, skutera, przyczepki czy ciągnika rolniczego. 

Młody człowiek zgodnie z Kodeksem cywilnym może wejść w posiadanie takiego pojazdu, skończywszy 13 lat. Od 14 roku życia może posiadać kategorię prawa jazdy AM, która uprawnia go do poruszania się quadami. Może też ubezpieczać taki pojazd i zbierać zniżki – nawet w AC. 

Wtedy mając 18-19 lat i kończąc kurs na prawo jazdy już ma historię ubezpieczenia. Nadal zapłaci więcej niż doświadczony kierowca, ale o wiele mniej, niż gdyby nie miał zniżek. 

Specjalne zniżki na ubezpieczenie auta dla młodych przedsiębiorców

Dzisiaj sprzedaż ubezpieczeń nie polega już tylko na sprzedaży od polisy do polisy. Tu auto, tam dom, jeszcze gdzieś indziej firma lub ubezpieczenie na życie

Teraz firmy ubezpieczeniowe analizują nie tylko obecny status klienta, ale też jego potencjał na przyszłość. 

W sytuacji, kiedy do ubezpieczenia przychodzi samotny ojciec trójki dzieci, który od 10 lat pracuje na etacie i resztką sił ubezpiecza tylko jedno auto, ubezpieczyciel nie będzie skłonny zejść z ceny. 

Ale kiedy w takiej samej sytuacji znajdzie się rzutki, przedsiębiorczy 22-latek, który założył prężnie działający startup technologiczny, to zmienia postać rzeczy. Firma ubezpieczeniowa będzie chciała pozyskać perspektywicznego klienta, kusząc go specjalnymi rabatami. 

Na tej zasadzie skorzystać mogą młodzi przedsiębiorcy, którzy rozważają finansowanie zakupu samochodu poprzez leasing. 

Podobnie wysoko wykwalifikowani specjaliści, szczególnie z branży IT, gdzie zarobki są wysokie, umowa to przeważnie kontrakt B2B i a leasing gwarantuje korzyści podatkowe

Jesteś specjalistą? Dobrze zarabiasz? Rozglądasz się za leasingiem? Skontaktuj się z nami, a znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę finansowania.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Finansowanie maszyn rolniczych z perspektywy firmy finansującej

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Finansowanie maszyn rolniczych z perspektywy firmy finansującej

Kondycja rynku finansowania maszyn rolniczych uzależniona jest od wielu zmiennych makro – i mikroekonomicznych, a także sytuacji geopolitycznej. W ostatnim czasie największy wpływ na tę gałąź rynku miały: dostępność maszyn rolniczych oraz aktualne programy związane z rozwojem obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Po dużym wzroście sprzedaży – stabilizacja

W okresie od 2020 do 2021 roku obserwowaliśmy duży wzrost sprzedaży maszyn rolniczych. „W ubiegłym roku zanotowaliśmy około 40% wzrost sprzedaży ciągników rolniczych w stosunku do roku 2020 i około 25 – 30 % wzrost sprzedaży maszyn towarzyszących w relacji rok do roku” – mówi Kamil Kopka, dyrektor ds. finansowania linii Agro w firmie Aureus Leasing. Taki stan rzeczy spowodowany był przede wszystkim tym, że w ostatnich latach Polski masowo nie dotknęły klęski żywiołowe związane z suszami, powodziami czy przymrozkami. Dodatkowo ogłaszane były nowe nabory dotacyjne na zakup maszyn. Jednak czas najlepszej koniunktury mamy już raczej za sobą. Potwierdza to ekspert z firmy Aureus Leasing: „Spodziewamy się lekkiego osłabienia trendu. W lipcu zanotowaliśmy spadek sprzedaży nowych ciągników w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek jest zauważalny, ale według nas jak najbardziej akceptowalny. Doświadczyliśmy na tyle dużych wzrostów w latach 2020 – 2021, że takie osłabienie trendu musiało nastąpić” – uspokaja Kopka. Taka tendencja ma oczywiście swoje przyczyny, którymi są: okres pandemii, podwyżki stóp procentowych, wzrastająca inflacja, wzrost wartości cen energii i gazu, cen surowców, wzrastające koszty pożyczek. „Jeśli chodzi o nas, jako o firmę finansową, zauważamy – zwłaszcza w tym roku – że duża część inwestycji w maszyny rolnicze była finansowana ze środków własnych klienta. Rolnicy woleli wydać pieniądze, zanim ich oszczędności stracą na wartości” – zauważa Kamil Kopka.

Silny trend – ładowarki przegubowe

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z ogłaszaniem wielu dużych i stałych naborów z PROW. To z kolei spowodowało spore zainteresowanie maszynami rolniczymi. Wzrost popytu nałożył się jednocześnie na okres, w którym mocno ograniczone zostały moce produkcyjne w zakładach. Rezultatem był wydłużony czas oczekiwania na maszyny, generując jednocześnie równomierny rozkład sprzedaży w czasie. Wcześniej, gdy maszyny były dostępne od ręki, rolnik kupował maszyny najczęściej przed żniwami. Tym razem w programach dotacyjnych na niektóre urządzenia trzeba było czekać. To spowodowało rozłożenie sprzedaży na dłuższy okres. To z kolei powodowało, że rynek był stabilny. Z programami PROWskimi związana jest także inna tendencja: „W perspektywie kolejnych miesięcy i w roku 2023 spodziewamy się spadku sprzedaży ciągników rolniczych, za to wzrostu sprzedaży maszyn towarzyszących” – prognozuje dyrektor ds. finansowania linii Agro w Aureus Leasing. Zgodnie z wymogami dotacyjnymi, gospodarstwo rolne nie może powtórzyć tego samego zakupu: jeśli otrzymano środki na zakup ciągnika rolniczego, nie można składać następnego wniosku na taką maszynę w kolejnych naborach. „To determinuje, że spora część gospodarstw rolnych będzie zainteresowana zakupem maszyn towarzyszących, np. ładowarek przegubowych, które mamy w swojej ofercie. W tym segmencie spodziewamy się największej sprzedaży w kolejnym roku. Poza tym, zakup takiego sprzętu będzie cały czas wspierany przez programy dotacyjne i odpowiednią ofertę produktową dotyczącą finansowania.” – przewiduje dyrektor Kopka i dodaje „Jako firma finansująca zwracamy dużą uwagę na to, aby oferować gospodarstwom rolnym produkty finansowe, które są dla nich bezpieczne, tzn. gwarantują pewność realizacji inwestycji poprzez dopasowanie harmonogramu spłat do charakterystyki gospodarstwa. Mamy świadomość, że różne podmioty rolne w różnych okresach realizują swoje przychody. Ważne jest więc, aby oferowane przez nas produkty finansowe prezentowały elastyczność w stosunku do harmonogramu spłat, nawet w trakcie trwania danej pożyczki, która będzie uwzględniała zmieniające się czynniki zewnętrzne i dawała rolnikowi bezpieczeństwo polegające na tym, że zawsze może on porozmawiać z naszym wykwalifikowanym doradcą i dostosować harmonogram do swojej bieżącej sytuacji” – zachęca Kami Kopka z Aureus Leasing.

Bezpieczne oferty finansowania i doradztwo

Rolnicy powinni więc szukać bezpiecznych ofert finansowania szytych na miarę ich przepływów pieniężnych; takich, które będą szybko reagowały na zmiany sytuacji rynkowej i elastycznie podchodziły od oceny zmiany ryzyka. Dyrektor Kopka dodaje: „Cały czas współpracujemy z naszymi dostawcami i we współpracy z nimi przedstawiamy naszym klientom szczegóły nadchodzących naborów na programy dotacyjne. Wskazujemy naszym klientom, z których programów może jeszcze skorzystać, aby zmodernizować swoje gospodarstwo poprzez zakup odpowiednich maszyn rolniczych połączonych z najkorzystniejszym finansowaniem”. Ekspert rynku Argo z Aureus Leasing jest optymistą: „Rynek agro jest bardziej odporny na czynniki zewnętrzne niż pozostałe branże. Oferowane przez nas pożyczki mogą być spłacane nawet przez 10 lat, a na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia zakładamy, że największy wzrost stóp procentowych mamy już za sobą”.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Dlaczego wysokie standardy obsługi klienta są ważne?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Dlaczego wysokie standardy obsługi klienta są ważne?

Zamiast 600 zł, 1 zł – standardy obsługi klienta mają wpływ na warunki umowy lesingowej i kredytowej

W tym artykule przeczytacie Państwo o tym, jak ważne są standardy obsługi klienta i że mają one realny wpływ na warunki udzielanej nam pożyczki.

Nie tylko wysokość raty jest ważna

Dokonując wyboru firmy, w której weźmiemy pożyczkę kredytową lub leasingową, najczęstszym kryterium wyboru jest wysokość raty finansowania. Rzadko kiedy bierzemy pod uwagę fakt, że umowa pożyczkowa wiąże nas z daną firmą często na wiele lat. Dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się także z modelem współpracy danej firmy z Klientem, także w okresie posprzedażowym.

Przewaga Biura Obsługi Klienta nad infolinią

Niestety w wielu firmach finansujących okres, w którym przekonuje się klienta do podpisania umowy, nijak się ma do późniejszego, posprzedażowego kontaktu pracownika firmy z nabywcą usługi. Często spotykanym modelem jest po prostu podanie numeru telefonu na ogólną infolinię. Wszyscy wiemy jak wygląda jakość obsługi w takich miejscach, jak długo musimy czekać na połączenie, ile razy zdarzyło nam się trafić na niekompetentnego konsultanta – rotacja pracowników infolinii jest niezwykle wysoka, więc często nie mają oni nawet czasu, żeby zapoznać się ze wszystkimi procedurami i aspektami prawnymi.

Zupełnie inaczej do standardów obsługi klienta podeszliśmy w firmie Aureus. U nas klient znajduje się pod stałą opieką pracowników – najpierw handlowca, później Biura Obsługi Klienta – od pierwszego kontaktu, poprzez cały okres obowiązywania umowy. „W dzisiejszych czasach rynek jest mocno nasycony różnymi ofertami leasingowymi. W Aureus od początku wskazujemy klientowi odpowiednią, najkorzystniejszą dla niego drogę: doradzimy, która z firm ma najlepszą ofertę dla danego profilu Klienta. Wiemy, do którego banku się zgłosić, gdy szukamy pożyczki dla młodej osoby, do którego gdy leasingobiorcą będzie osoba starsza, a który z banków ma najkorzystniejszą ofertę dla przedsiębiorców – inny może być dla tych, którzy dopiero założyli swój biznes, inny dla prowadzących działalność gospodarczą od lat” – mówi Adam Górski, Dyrektor Działu Finansowania w Aureus Leasing. „Nasza opieka wychodzi jednak znacznie dalej i nie jest standardem w firmach o profilu podobnym do naszego: możemy rejestrować pojazdy za naszych Klientów, samochód czy inny sprzęt można także ubezpieczyć u nas – tak naprawdę Klient nie musi o niczym myśleć. Systematycznie kontaktujemy się z nim przez cały okres trwania umowy, przypominamy także o jej wznowieniu, zakończeniu i proponujemy nowe rozwiązania. Klient Aureus może liczyć na wsparcie od handlowca, obsługę posprzedażową oraz prewencyjny kontakt z biura” – wylicza Adam Górski.

 

Dzięki pełnomocnictwom możemy więcej

W dzisiejszych czasach, ze względu na obowiązujące przepisy RODO, bank rzadko kiedy dopuszcza do rozmów w czyimś imieniu, ponieważ taka osoba lub podmiot nie są stroną umowy, dlatego przedstawiciele innych firm nie mogą występować w imieniu Klienta. Rodzi to wiele problemów i znacznie wydłuża czas załatwienia sprawy, a także często powoduje rozstrzygnięcia spornych kwestii na korzyść instytucji finansowej. „W Aureus posiadamy wszelkie pełnomocnictwa, które dopuszczają nas do rozmów z większością banków” – tłumaczy Dyrektor Działu Finansowania w Aureus Leasing. Bazując na dokumentach, swoim doświadczeniu i wypracowanych latami kontaktach, pracownicy Aureus są w stanie załatwić dla swojego Klienta daną kwestię szybciej i na znacznie lepszych warunkach. Dotyczy to wielu aspektów, z którymi może spotkać się osoba, która podpisała umowę pożyczki kredytowej lub leasingowej, np.: negocjacji wysokości opłat, zmiany harmonogramu, przekazania cesji innemu użytkownikowi, wydania pozwolenia na wyjazd zagranicę, problemów z obsługą umowy, niesłusznie naliczonych odsetek, monitów, spóźnień w spłacie pożyczki – pracownicy Aureus, na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, mogą wystąpić w imieniu Klienta do banku, lub wskażą Klientowi odpowiedni druk/ dokument, omówią z nim dane zagadnienie, pomogą w wypełnieniu dokumentów/wniosków itp.

Wysoka jakość obsługi przekłada się na finansowy zysk Klienta

Często – jako klienci – nie zdajemy sobie sprawy, jak korzystna dla nas, także finansowo, jest współpraca z firmą taką jak Aureus, w której wieloletnie kontakty bazujące na długiej współpracy z bankami, przekładają się bezpośrednio na finansowy zysk klienta. Adam Górski opisuje jedną z ostatnich sytuacji, z jaką miał do czynienia: „Klientowi zepsuła się szyba w samochodzie. Koszt nowej szyby wynosił 700 zł, opłata za to, że klient nie chciał skorzystać z serwisu będącego na liście autoryzowanych partnerów towarzystwa leasingowego – 600 zł. Dzięki naszym kontaktom wywalczyliśmy zmniejszenie tej ostatniej opłaty z 600 zł na 1 zł! I to przy dodatkowym pozostawieniu wszelkich należnych Klientowi zniżek” – podkreśla Dyrektor Działu Finansowania.

Porównywarka cen nie wystarczy

Teraz w Internecie znaleźć można wiele kalkulatorów ofert porównujących propozycje z kilku banków. Niestety mają one jedną zasadniczą wadę – nie każdy zna się, lub ma czas na to, żeby zapoznać się z meandrami zapisów umów, czy kruczkami prawnymi, których taki kalkulator już nie pokazuje. Dlatego tak ważna jest jakość obsługi Klienta, profesjonalizm pracowników zajmujących się tą dziedziną oraz renoma firmy finansującej, która współpracuje z wieloma bankami. Dzięki temu, że Aureus z powodzeniem działa na rynku już od 15 lat, zarówno nasi handlowcy, jak i pracownicy Biura Obsługi Klienta, świetnie orientują się w ofertach wielu banków, wiedzą na co zwracać uwagę podczas podejmowania decyzji o podpisaniu umowy pożyczkowej i leasingowej, ale także mają wyrobione bezpośrednie kontakty w bankach, dzięki czemu szybko, sprawnie i skutecznie mogę interweniować w kwestiach spornych lub wątpliwych i wynegocjować warunki korzystne dla swojego Klienta. „Przysłowiowy Kowalski nie zawsze zwróci uwagę na tabelę kosztów i prowizji, czy ukryte opłaty dodatkowe. Np. niektóre banki wymagają wyceny rzeczoznawcy Dekry, co spowoduje wzrost kosztów o 500-600 zł, inne potrzebują rejestru zastawów czy opłat za polisę niezakupioną poprzez towarzystwo leasingowe (u nas sama polisa jest często kilkukrotnie tańsza niż u konkurencji). Nie można znać się na wszystkim, dlatego takie kwestie lepiej zostawić ekspertom z Aureus” – tłumaczy Adam Górski. Równie ważną kwestią jest sprawność całego procesu. Dyrektor Działu Finansowania podkreśla: „W Aureus jesteśmy w stanie załatwić leasing dla naszych Klientów w jeden dzień! Nie ma takich sytuacji, w których klient nie otrzymuje odpowiedzi na swoje maile czy telefony, lub na taką odpowiedź czeka tygodniami – osobiście czuwam nad prawidłowym przestrzeganiem takich procedur wśród naszych pracowników. Nawet, jeżeli jakiś proces trwa dłużej, Klient jest o tym przez nas na bieżąco informowany, a także ma stały dostęp do osoby, która w naszej firmie jest mu dedykowana do prowadzenia danej sprawy” – podsumowuje Adam Górski.

W Aureus nasi Klienci – w ramach naszego standardu obsługi – otrzymują:

– opiekę już na etapie pracy handlowca,

– stałe wsparcie posprzedażowe przez cały okres trwania umowy, a także po jego zakończeniu,

– doradztwo w zakresie wyboru najlepszej oferty spośród propozycji wielu banków,

– pełne wsparcie w zakresie negocjacji opłat,

– pomoc w zmianie harmonogramu opłat,

– wsparcie w przekazaniu cesji innemu użytkownikowi,

– na podstawie pełnomocnictwa, występowanie w imieniu klienta w negocjacjach z bankami,

– pomoc w wypełnianiu wniosków i innych dokumentów,

– możliwość rejestracji pojazdu za Klienta,

– opcja zakupu polisy na bardzo korzystnych warunkach,

– możliwość kontaktu z dedykowanym handlowcem oraz Biurem Obsługi Klienta.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Czy model auta przekłada się na koszt polisy AC?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Czy model auta przekłada się na koszt polisy AC?

Od naszych klientów często słyszymy pytanie o model samochodu w kontekście ceny za AC. W leasingu osoba korzystająca jest zobowiązana do wykupienia pełnego pakietu OC, AC, Assistance, NNW (zgodnie z umową leasingową) i nie może to być byle jaki pakiet. Nic więc dziwnego, że klienci coraz częściej zwracają uwagę na to, ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, i czy koszt ubezpieczenia samochodu da się obniżyć. 

Czy model auta przekłada się na cenę AC? Sprawdźmy. 

Od czego zależy cena za ubezpieczenie autocasco?

Wszyscy znamy obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu – OC. Na cenę ubezpieczenia OC wpływa szereg czynników, jak historia ubezpieczenia, wiek kierowcy, pojemność silnika czy miejsce zamieszkania. Wartość ubezpieczanego pojazdu nie ma wpływu na wysokość składki OC. 

Za to na to, ile kosztuje ubezpieczenie AC, składają się w zasadzie trzy główne czynniki:

 • suma ubezpieczenia,
 • zakres ubezpieczenia, 
 • ocena ryzyka. 

Suma ubezpieczenia to kwota, ile pojazd jest wart w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia to zdarzenia, za które towarzystwo odpowiada lub nie. AC to ubezpieczenie dobrowolne. Każda firma ubezpieczeniowa dostosowuje Ogólne Warunki Ubezpieczenia do swoich potrzeb. Zakres ubezpieczenia autocasco określa także sytuacje, w których odszkodowanie zostanie pomniejszone lub nastąpi odmowa jego wypłaty. Mamy tutaj na myśli głównie:

 • pomniejszenie wartości części (amortyzacja), 
 • udziały własne w szkodzie – kwotowe, procentowe, lub kwotowo-procentowe, 
 • franszyzy, 
 • konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, 
 • użycie części oryginalnych lub zamienników, 
 • naprawa w warsztacie lub kosztorysowo. 

Oczywiście w przypadku pojazdów w leasingu warunki są jasne – wszystkie pomniejszenia wartości odszkodowania muszą być zniesiona, a naprawa ma być w warsztacie. Ocena ryzyka w autocasco opiera się na historii szkód i danych kierowcy. 

Model auta służy wycenie w programach eksperckich

Towarzystwa ubezpieczeniowe przy wyliczaniu składki za ubezpieczenie OC lub AC często korzystają z programów do obliczania wartości pojazdu. Najpopularniejsze z nich to:

 • InfoExpert, 
 • Eurotax, 
 • Audatex. 

Oczywiście ma to miejsce w sytuacji, gdy kupujesz ubezpieczenie samochodu używanego. Dla pojazdów fabrycznie nowych suma ubezpieczenia to wartość z faktury. 

Czy model samochodu ma wpływ na cenę AC?

Tak jak ustaliliśmy wcześniej, na cenę AC ma wpływ suma ubezpieczenia, a więc wartość pojazdu. Ta z kolei zależy od modelu auta. 

Poniższa tabela przedstawia ceny Mercedesa C Klasy z katalogu z 2022 r. 

Model
Cena

Silniki wysokoprężne:

C 200 d

196 000 zł


C 220 d

208 200


C 220 d 4 MATIC

219 200 zł


C 300 d

244 500


C 300 d 4MATIC

255 500 zł


Silniki benzynowe:

C 180

184 700 


C 200

195 100 


C 200 4MATIC

206 100


C 300

231 600

C 300 e

245 400


C 300 e 4MATIC

256 400


C 400 e 4MATIC

275 800


C 300 4MATIC

242 600


Mercedes-AMG C 43 4MATIC

354 500

Jeśli wziąć standardową wysokość składki za AC, czyli np. 3%, polisa autocasco na te modele może kosztować od 5 541 zł do 10 635 zł.

Znaczenie tutaj będzie też mieć wersja wyposażenia samochodu. W zależności od wersji wyposażenia cena danego modelu auta może się różnić o kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy, co przełoży się na składkę za AC. 

Autocasco to nie wszystko

Suma ubezpieczenia AC zależy od kilku czynników, ale nie zmienia to faktu, że wartość Twojego auta będzie spadać w czasie. Przyjmuje się, że pojazd w momencie opuszczania salonu jest wart o ok. 11% mniej. Umowa leasingowa trwa najczęściej od 24 miesięcy do 48 miesięcy (można dłużej). W tym czasie Twoje nowiutkie auto straci od 20 nawet do 40% wartości. Aby zabezpieczyć się przed spadkiem wartości pojazdu w czasie, zainwestuje w ubezpieczenie GAP (klikij aby przeczytać nasz artykuł na ten temat) – Guaranteed Asset Protection – które pokryje różnicę w wartości, co uchroni Cię przed dodatkowymi kosztami szkody całkowitej lub kradzieży. 

Pomożemy Ci wybrać ubezpieczenie OC, AC, Assistance, NNW i GAP

W Aureus zajmujemy się finansowaniem i ubezpieczeniami od ponad 15 lat. Znamy temat z obu stron i pomożemy Ci wybrać ubezpieczenie, które zaspokoi potrzeby i Twoje, i leasingu. Dodatkowo załatwimy wszelkie formalności z wnioskiem o zgodę na ubezpieczenie poza pakietem. 

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Leasing samochodu – kto ubezpiecza pojazd?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Leasing samochodu – kto ubezpiecza pojazd?

Ubezpieczenie samochodu w leasingu to jeden z gorętszych tematów podczas podejmowania decyzji o zewnętrznym finansowaniu zakupu auta. Jedni chcą kupić sami i decydować o wyborze ubezpieczyciela. Inni wolą to zostawić firmie leasingowej, żeby nie chodzić z papierami. 

Jak działa ubezpieczenie, jeśli chodzi o leasing samochodu? Kto ubezpiecza pojazd w leasingu? Odpowiadamy.

Czym jest leasing i dlaczego płacisz za ubezpieczenie?

Leasing jest umową cywilnoprawną pomiędzy finansującym (leasingodawcą = właścicielem auta), a korzystającym (leasingobiorcą). Na jej podstawie, leasingobiorca nabywa do użytku przedmiot (w tym przypadku przedmiotem leasingu jest auto). 

W ramach leasingu, w zamian za korzystanie z pojazdu, użytkownik samochodu uiszcza finansującemu ustaloną w umowie, comiesięczną ratę leasingu. Na wysokość raty wpływają m. in. wysokość początkowego wkładu finansowego, a także data zarejestrowania działalności gospodarczej.

Umowa leasingu z reguły wskazuje korzystającego jako osobę zobowiązaną do pokrycia kosztów związanych z ubezpieczeniem. Jest to część kosztów, jakie ponosi korzystający w zamian za korzystanie z pojazdu. Dlaczego tak jest? Dlaczego to korzystający płaci za ubezpieczenie, jeśli nie jest właścicielem auta? Cóż, nie wynika to z przepisów prawa, a raczej z ogólnorynkowej, powszechnej praktyki. Teoretycznie to leasing, jako posiadacz pojazdu mechanicznego, mógłby opłacać ubezpieczenie samochodu, który wynajmujesz. 

Ale tak nie jest. Firma leasingowa tak zadecydowała i tak jest, a Ty podpisując umowę leasingową, albo się na to zgodzisz… albo jej nie podpiszesz. 

Ubezpieczenie samochodu w leasingu – jak to wygląda?

Jak przebiega proces ubezpieczenia samochodu w leasingu? Tutaj sytuacja jest nieco złożona, gdyż umowa leasingowa łączy ze sobą dwie strony – leasingodawcę i leasingobiorcę. Kto zatem odpowiada za ubezpieczenie samochodu w leasingu? Czy firma leasingowa, będąca właścicielem samochodu pośredniczy w procesie związanym z ubezpieczeniem samochodu? Kto w razie szkody otrzymuje odszkodowanie? W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych osób prywatnych, odpowiedzi na powyższe pytania są znacznie prostsze. Zacznijmy więc od początku.

Leasing samochodu – kto powinien ubezpieczyć pojazd? 

Każdy pojazd mechaniczny ma obowiązek nieprzerwalnie posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Powszechnie wiadomo, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szybko wychwytuje nawet jednodniowe przerwy w OC obowiązkowym pojazdów. Zakup ubezpieczenia na auto leasingowe najczęściej pozostaje po stronie korzystającego, jednak w każdej umowie leasingu jest to ściśle określone. W momencie wystąpienia szkody na pojeździe, będącym w leasingu, odszkodowanie otrzyma właściciel pojazdu, czyli finansujący.

Zanim korzystający zdecyduje się zawrzeć ubezpieczenie auta, otrzymuje on ofertę ubezpieczenia, przedstawioną przez firmę leasingową. Każdy użytkownik pojazdu ma jednak prawo szukać najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia również na własną rękę, a praktyka pokazuje, że można w ten sposób zaoszczędzić znaczące kwoty. Jedynym minusem jest konieczność otrzymania pozwolenia na wykup ubezpieczenia obcego za które mogą, ale nie muszą być naliczane są opłaty roczne (zwykle w wysokości 100-300 zł w zależności od banku). Ubezpieczający dostaje wówczas warunki ubezpieczenia, których firmy leasingowe wymagają w kwestii umowy ubezpieczenia – są to m. in.:

 • lista towarzystw ubezpieczeniowych, które dany leasingodawca honoruje
 • nieredukcyjna suma ubezpieczenia
 • zawarcie w ubezpieczeniu samochodu wskazanej przez finansującego wartości pojazdu
 • naprawa pojazdów musi odbywać się wyłącznie w autoryzowanych serwisach danej marki oraz na częściach oryginalnych.

Kto otrzyma odszkodowanie w przypadku szkody?

W razie szkody z czyjejś winy naprawa najczęściej odbywa się w warsztacie, a jej koszt pokrywa OC sprawcy. 

Jakie są różnice pomiędzy ubezpieczeniem z firmy leasingowej a zewnętrznym?

Jeśli chodzi o wybór ubezpieczenia, to główna różnica jest w tym, że kupując polisę od firmy leasingowej, nie masz wpływu na zakres ubezpieczenia. Leasing albo nie zwróci na to uwagi, albo wybierze Ci ubezpieczenie, które jemu pasuje. Pamiętaj, że leasingodawca dodatkowo zarabia na ubezpieczeniu, za które Ty płacisz

Dlatego w Aureus polecamy zawarcie umowy ubezpieczenia we własnym zakresie. Pomożemy Ci wybrać pakiet, który spełni warunki firmy leasingowej, a jednocześnie nie nadszarpnie Twojego portfela. 

Czy umowę ubezpieczenia wliczamy w wysokość raty leasingu samochodu? 

Zazwyczaj nie. W przypadku skorzystania z ubezpieczenia za pośrednictwem firmy leasingowej, istnieje możliwość opłacenia składki w dwóch czy czterech ratach, co niestety oznacza wyższy łączny koszt ubezpieczenia. Możliwość rozłożenia płatność za polisę na raty istnieje również w przypadku zdecydowania się na ubezpieczenie zewnętrzne. Np. w Alior Leasing możemy rozbić polisę na 4,6 lub 12 rat. Za polisę to towarzystwa ubezpieczeniowego Alior płaci jednorazowo, a my jako leasingobiorca płacimy raty do Alior Leasing.

Rozłożenie płatności na raty w przypadku ubezpieczenia zewnętrznego wymaga zgody firmy leasingowej, z którą leasingobiorca ma podpisaną umowę.

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie samochodu

w leasingu

Jakie są rodzaje leasingu samochodowego?

Najpopularniejsze rodzaje leasingu to:

 • leasing operacyjny – przedmiot leasingu nie trafia do rejestru środków trwałych, a do kosztów uzyskania przychodu zalicza się raty leasingowe,
 • leasing finansowy – przedmiot leasingu trafia do rejestru środków trwałych, a użytkownik auta może dokonywać odpisów amortyzacyjnych,
 • leasing konsumencki – dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czy muszę zawrzeć umowę ubezpieczenia w firmie leasingowej?

Nie. Na podstawie umowy leasingu możesz złożyć wniosek o zawarcie ubezpieczenia poza pakietem i w trakcie trwania umowy leasingu ubezpieczać pojazd we własnym zakresie. Aby zawrzeć takie ubezpieczenie musisz jednak spełnić pewne warunki, np. zawrzeć je w konkretnej firmie oraz znieść wszelkie pomniejszenia wartości odszkodowania (np. franszyzy, amortyzację czy udział własny), ale korzyści finansowe wynikające z zawarcia ubezpieczenia zewnętrznego zwykle rekompensują te niedogodności. 

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Jaki leasing dla nievatowca? Sprawdź, jak skorzystać

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Jaki leasing dla nievatowca? Sprawdź, jak skorzystać

Leasing przeznaczony jest również dla nievatowców, czyli przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT. Korzyścią dla nich jest wrzucenie w koszty raty leasingowej np. za nowy samochód osobowy. Nievatowcy z reguły nie wiedzą o oszczędnościach podatkowych wynikających np. z leasingu operacyjnego.

Jakie są rodzaje leasingu?

Dostępnych jest kilka rodzajów leasingu: finansowy, operacyjny, konsumencki, zwrotny i pożyczka leasingowa. W Polsce najbardziej popularny jest leasing finansowy, operacyjny i pożyczka leasingowa.

Przy leasingu finansowym zawierana jest umowa długoterminowa, pomiędzy leasingodawcą, a leasingobiorcą. Umowa ta traktowana jest jako dostawa towarów. Co to znaczy? Przedsiębiorca zobowiązany jest, by (w większości przypadków) z góry dokonać płatności podatku VAT uzależnionego od środków trwałych leasingu. W tym wypadku stawka podatku VAT nie jest stała i może być inna niż 23%.

Leasing operacyjny w polskim prawie uchodzi za usługę. Przy leasingu operacyjnym, zaraz po podpisaniu umowy leasingobiorca nie ponosi opłat związanych z VAT wynikających od łącznej sumy wszystkich rat leasingowych. Dodatkowo przedsiębiorca ma możliwość, by raty leasingowe w całości wliczyć w koszty podatkowe. Dzięki temu, podatek VAT zostanie częściowo lub całkowicie odliczony w comiesięcznych ratach. Podatnicy bez VAT zobowiązani są, by do kosztów uzyskania przychodu wliczać wartość brutto faktury.

Leasing konsumencki skierowany jest do osób fizycznych, bez działalności gospodarczej. Wykorzystywany jest głównie przy zakupie nowych samochodów osobowych.

Kiedy firma leasingowa dokonuje wykupu środka trwałego, użytkowanego do tej pory przez leasingobiorcę mowa jest wtedy o leasingu zwrotnym. Dotychczasowy użytkownik przedmiotu pozostaje nadal jego użytkownikiem. Po jego sprzedaży dochodzi do podpisania umowy leasingowej na zasadach leasingu finansowego lub operacyjnego, co w efekcie powoduje dalsze spłacanie rat leasingowych. Finansowanie tego typu umożliwia odmrożenie środków finansowych. Korzystają z niego przedsiębiorcy, którym grozi utrata płynności finansowej.

Pożyczka leasingowa przypomina kredyt. Pożyczkę leasingową udziela się jedynie przedsiębiorcom, którzy chcą nabyć określony przedmiot na potrzeby działalności gospodarczej.

Leasing a VAT – o czym trzeba wiedzieć?

Leasing finansowy i leasing operacyjny podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Między jednym, a drugim finansowaniem różnica wynika z umowy.

Leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru. W związku z tym, w większości przypadków, przedsiębiorca decydujący się na tego typu finansowanie zobowiązany jest zapłacić jednorazowo fakturę VAT od leasingowanego przedmiotu.

Podczas leasingu operacyjnego mamy do czynienia z umową jako świadczenie usług. W praktyce oznacza to, że do comiesięcznych rat zostanie naliczany proporcjonalnie podatek VAT. Przy tego typu finansowaniu należy mieć na uwadze, że podlega on opodatkowaniu 23%.

Najlepszy rodzaj leasingu dla nievatowca

Nievatowcy korzystają głównie z leasingu operacyjnego, który charakteryzuje się niezmiennością stawki VAT (23%). Przedsiębiorcy, którzy nie są płatnikami VAT do kosztów uzyskania przychodu muszą doliczyć podatek. Leasing operacyjny dla nievatowca daje możliwość wykupienia przedmiotu leasingu na koniec umowy leasingowej.

Zakup samochodu używanego, a VAT marża

Zdarza się jednak, że przedsiębiorca zwolniony od podatku dochodowego dokonuje finansowania samochodu używanego, na który wystawia się fakturę VAT marża. W związku z tym, zaleca się, by skorzystać z leasingu finansowego lub z pożyczki leasingowej, gdzie będzie niższy VAT.

Co jeśli w ciągu roku przekroczysz próg VAT?

Jeśli dojdzie do przekroczenia progu VAT bez świadomości przedsiębiorcy, urząd skarbowy po otrzymaniu rocznego zeznania podatkowego poinformuje listownie właściciela firmy, który zobligowany będzie do dopłaty podatkowej.

Korzyści leasingu dla nievatowca.

Leasing dla nievatowca to przede wszystkim oszczędności podatkowe.

Teoretyzując – zdecydowano się na leasing samochodu. Cena samochodu brutto jest do 150 000 złotych. Rata brutto wynosi 2500 zł. Stawka podatku dochodowego to 19%. Mnożąc ratę brutto przez podatek dochodowy wychodzi korzyść podatkowa. W tym przypadku – 475 zł. Do spłaty miesięcznej będzie 2025 zł.

Warto też być świadomym, że nievatowiec podpisując umowę leasingową nie musi dysponować wkładem własnym, a po jej zakończeniu w korzystnej cenie może wykupić leasingowany przedmiot.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Jakie auto można wziąć w leasing?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Jakie auto można wziąć w leasing?

Leasing samochodu osobowego jest obecnie najpopularniejszą formą zewnętrznego finansowania zakupu auta. Nawet po rewelacjach Nowego Ładu i podwyżkach stóp procentowych.

Ale jaki samochód można wziąć w leasing? Czy są ograniczenia? O tym poniżej.  

Jakie nowe auto mogę wziąć w leasing?

Zarówno w leasingu finansowym jak i operacyjnym możesz ubiegać się o finansowanie dowolnego auta, które spełnia warunki danej firmy. Z reguły firmy leasingowe przyjmują nowe pojazdy do finansowania bez większych problemów. 

Problem możesz mieć w sytuacji, kiedy Twoja firma działa od niedawna. Firma leasingowa może nie być skłonna Ci zaufać. Nie masz też historii kredytowej. 

Pomożemy Ci załatwić formalności z tym związane

Co jeśli wezmę w leasing drogi samochód?

W leasing możesz wziąć samochód o dowolnej wartości, jeśli tylko Twoja zdolność kredytowa Ci na to pozwala. 

Musisz jednak mieć na uwadze, że samochody osobowe są objęte limitem 150 000 zł wartości (225 000 dla samochodów elektrycznych), więc korzyści podatkowe z leasingu bardzo drogiego auta będą ograniczone. Regulacja miała na celu zredukowanie popytu na luksusowe samochody w celu generowania kosztów uzyskania przychodów. 

Są wprawdzie sytuacje, kiedy warto wziąć w leasing auto o wartości powyżej 150 000 zł. Limitowi podlega bowiem część kapitałowa raty leasingowej. Część odsetkową odliczasz w całości. Nadal również leasing wychodzi kosztowo lepiej niż np. kredyt. Łatwiej też udźwignąć koszty leasingu operacyjnego, niż zakupu auta za gotówkę. 

W przypadku leasingu finansowego dokonujesz odpisów amortyzacyjnych i do nich również odnosi się limit 150 000 zł. Nie dotyczy ich jednak limit 75% w przypadku leasingu samochodu na użytek mieszany. 

Leasing auta używanego – jaki maksymalny wiek pojazdu?

Każda firma leasingowa ma odrębne wytyczne dotyczące charakterystyki pojazdu używanego, który można wziąć w leasing. Jeśli chodzi o leasing samochodów używanych. Czasem jest to sam wiek pojazdu, a czasem jest to wiek, jaki pojazd osiągnie na koniec umowy. 

 • Idea Getin Leasing – dopuszczalny wiek pojazdu leasingowanego 8 lat,
 • PKO Leasing – maksymalny wiek pojazdu w momencie podpisywania umowy to 8 lat, a na koniec umowy – 10 lat (8-letnie auto możesz wziąć w leasing na maksymalnie dwa lata),
 • Alior Leasing – w tej firmie leasingowej maksymalny wiek pojazdu w dniu zakończenia umowy to 12 lat,
 • SGB Leasing – firma finansuje leasing na auta maksymalnie 8-letnie w momencie zakończenia umowy leasingu.
 • EFL – pojazd musi być nie starszy niż 10 lat w dniu zakończenia umowy leasingowej, 

Leasing aut używanych jest tańszy w kontekście całej wartości umowy, ale kosztowo w przeliczeniu na wartość pojazdu może wychodzić mniej korzystnie. 

Niezależnie od pojazdu, w leasingu musisz mieć ubezpieczenie

Nieważne, czy to jest leasing auta używanego czy nowego, leasing operacyjny czy leasing konsumencki – pojazd musi mieć odpowiednie ubezpieczenie. I to od firmy leasingowej zależy, jakie ubezpieczenie wolno Ci kupić.

Masz dwie możliwości:

 • wziąć ubezpieczenie z leasingu (w pakiecie),
 • kupić je we własnym zakresie. 

Wybór rozwiązania powinien zależeć od Twojej sytuacji finansowej i czasowej. Jeśli zależy Ci na minimum formalności i wygodzie, zostaw ubezpieczenie w rękach finansującego. Wiedz jednak, że najprawdopodobniej przepłacisz za ubezpieczenie. Z doświadczenia wiemy, że w 8 na 10 przypadków korzystniej wychodzi ubezpieczenie indywidualne. 

Leasing będzie od Ciebie wymagał spełnienia określonych warunków:

 • pełnego pakietu OC, AC/KR, NNW, 
 • stałej sumy ubezpieczenia, 
 • zniesionych udziałów własnych w szkodzie,
 • zniesionej amortyzacji, 
 • zniesionych franszyz, 
 • umieszczenia finansującego jako ubezpieczonego. 

Pomożemy Ci wybrać takie ubezpieczenie, które leasing zaakceptuje bez mrugnięcia okiem, a wyjdzie Ci taniej niż u nich. 

 

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Kończy Ci się leasing. Co dalej?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Kończy Ci się leasing. Co dalej?

Leasing jeszcze do niedawna był jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania pojazdów przez przedsiębiorców. Dla wielu właścicieli firm to bardzo komfortowe rozwiązanie – pozwala użytkować samochód w ramach prowadzonego biznesu bez konieczności jednorazowego wydawania wysokiej sumy pieniędzy na zakup auta. Dodatkowo, zakończenie leasingu oznacza dla przedsiębiorcy możliwość wyboru – wykupienie pojazdu, wymiana na nowy model lub po prostu zwrócenie go do podmiotu finansującego. W 2022 roku weszły jednak w życie przepisy, które nieco komplikują kwestie wykupu. Koniec leasingu samochodu, co dalej? Odpowiadamy na to często zadawane pytanie.

Koniec leasingu co dalej – warunki zapisane w umowie

Pierwsze działanie, które warto podjąć, gdy zbliża się zakończenie leasingu, to dokładne przeczytanie Ogólnych Warunków Umowy Leasingu, w których znajdują się informacje o dostępnych opcjach czy przebiegu całej procedury wykupu pojazdu. Trzeba zaznaczyć, że leasingodawcy często wymagają, by do wykupienia samochodu doszło w momencie opłacania ostatniej miesięcznej raty, choć można spotkać się również z bardziej elastycznymi modelami, w których termin płatności dodatkowej faktury to np. dwa tygodnie.

W niektórych przypadkach wymaga się także poinformowania podmiotu finansującego o tym, że na koniec leasingu wykup auta zostanie przeprowadzony przez przedsiębiorcę. Aktualnie firmy leasingowe z reguły same przypominają o zbliżającym się końcu umowy – czy to w systemie online, czy poprzez wiadomość e-mail lub SMS – więc trudno przegapić istotne terminy. Tak jak jednak wspominaliśmy, odpowiadając na pytanie: „koniec leasingu co dalej”?, warto przede wszystkim sięgnąć do zapisów umowy i sprawdzić dostępne rozwiązania oraz wymagane formalności.

Koniec leasingu samochodu co dalej – leasing finansowy

Jak wiadomo, w Polsce mamy dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Jedną z kilku różnic między tymi wariantami jest właśnie kwestia przechodzenia własności pojazdu oraz sposób zakończenia leasingu. W przypadku rzadziej wybieranego w naszym kraju rozwiązania, czyli leasingu finansowego, po wypełnieniu wszelkich formalności i opłaceniu ostatniej raty nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów. Samochód stanowił środek trwały korzystającego już w momencie podpisania umowy, więc na koniec leasingu wykup auta nie był konieczny.

Zakończenie leasingu – leasing operacyjny

Inaczej zakończenie leasingu wygląda w wariancie operacyjnym – tutaj wykup jest konieczny, jeśli przedsiębiorca chce zatrzymać dany pojazd. Ma jednak także dwie inne opcje do wyboru. Jednak gdy zbliża się koniec leasingu samochodu, co dalej jeśli nie chcemy wykupywać pojazdu? W takiej sytuacji można po prostu zwrócić auto firmie finansującej. Samochód powinien oczywiście być w nienaruszonym stanie – za wszelkie uszkodzenia przedsiębiorca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami naprawy. Trzeba pamiętać, by oddać auto z wszystkimi elementami wyposażenia, takimi jak dokumentacja czy kluczyki.

Zwrot na zakończenie leasingu najczęściej jest rozważany wtedy, gdy kwota wykupu okazuje się bardzo wysoka. Alternatywą dla tego rozwiązania może być podpisanie kolejnej umowy i wymiana pojazdu. Przedsiębiorca otrzyma nowy model samochodu, opłacając nadal comiesięczne raty.

Wariant, w którym koniec leasingu oznacza wykup auta, do niedawna był bardzo często wybieranym rozwiązaniem przez szerokie grono przedsiębiorców. Mogli oni za kwotę niższą, niż cena rynkowa, wejść w posiadanie samochodu na cele prywatne lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dlaczego w 2022 roku nie robią tego już tak chętnie, mimo że na koniec leasingu wykup auta nadal przebiega na podobnych zasadach? Wprowadzenie przepisów Polskiego Ładu nieco zmieniło zasady, związane z opodatkowaniem oraz ewentualną sprzedażą takiego pojazdu. Dziś rozwiązanie to nie jest już tak opłacalne, jak wcześniej.

Koniec leasingu wykup auta – jakie zasady się nie zmieniły?

Cała procedura nadal wygląda podobnie do tej znanej z zakupu dowolnego innego środka trwałego – firma leasingowa po otrzymaniu płatności wystawiała fakturę sprzedaży, przenoszącą własność samochodu na leasingobiorcę. Trzeba podkreślić, że zakończenie leasingu wykupem to osobna transakcja, traktowana w tym przypadku jako dostawa towaru, a nie usługa. Do widniejącej na fakturze kwoty zostanie więc doliczony VAT. To z nim wiąże się pierwsza zmiana, którą opiszemy w kolejnym akapicie. Ponadto nadal nic nie stoi na przeszkodzie, by wpisać auto do rejestru środków trwałych i zamortyzować bądź wykupić je po zakończeniu leasingu do celów prywatnych. Zmieniły się natomiast zasady ewentualnej sprzedaży takiego samochodu.

Leasing jakie utrudnienia wprowadził Polski Ład?

Zmiany, które obowiązują od początku 2022 roku, sprawiły, że leasing operacyjny stracił nieco na atrakcyjności, choć warto podkreślić, że wciąż ma sporo zalet. Przyjrzyjmy się jednak dwóm najważniejszym nowym regulacjom. Pierwsza z nich dotyczy wspomnianego VAT-u. Do tej pory na koniec leasingu wykup auta objęty był podatkiem od towarów i usług tylko w odniesieniu do kwoty ostatniej raty leasingu, która zwykle wynosiła tylko kilka procent wartości samochodu.

Po wejściu Polskiego Ładu VAT zostanie naliczony nie na podstawie jednej niskiej raty wykupu, a na bazie realnej wartości rynkowej danego pojazdu. To sprawia, że dla niektórych przedsiębiorców opłacalność wykupu spadnie. Rozwiązaniem takiej sytuacji może być wybór leasingu operacyjnego z opcją wysokiej kwoty wykupu, a niższych miesięcznych rat. Wtedy regularne obciążenia w zamian za użytkowanie pojazdu będą mniej dotkliwe, a dopiero na koniec leasingu zdecydujemy co dalej z umową i czy warto inwestować większą ilość gotówki w konkretne auto.

Drugą ważną zmianą jest kwestia sprzedaży samochodu wykupionego do majątku osobistego po zakończeniu leasingu. Do końca 2021 roku można było zbyć taki pojazd po 6 miesiącach bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Aktualne przepisy Polskiego Ładu znacznie wydłużyły ten czas. Teraz sprzedaż wykupionego samochodu jest traktowana jako przychód z działalności gospodarczej aż przez 6 lat. Pewnym wyjściem z tej problematycznej sytuacji może być przekazanie auta w darowiźnie osobie z tzw. zerowej grupy podatkowej i następnie sprzedaż, ale nie jest to jeszcze rozwiązanie, mające jednoznacznie pozytywną opinię ze strony organów prawnych czy podatkowych.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Ubezpieczenie GAP – co to jest i kiedy będzie Ci potrzebne?

aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Ubezpieczenie GAP – co to jest i kiedy będzie Ci potrzebne?

Ceny samochodów rosną, ale ich wartość w czasie – spada, i to dosyć szybko. Przyjmuje się, że pojazd już w chwili opuszczania salonu traci na wartości ok. 11%. W pierwszym roku eksploatacji auto może stracić nawet 30% wartości. Co to oznacza? 

 

Jeżeli masz autocasco, to w razie wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody. 

Przykład. Jeżeli kupujesz auto za 100 000 zł i wykupujesz autocasco na 100 000 zł, a w dniu szkody pojazd będzie wart 90 000 zł, to tyle wypłaci firma ubezpieczeniowa.

 

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP, czyli Guaranteed Asset Protection, to ubezpieczenie od utraty wartości przedmiotu ubezpieczenia. Jego wykupienie ogranicza ryzyko straty finansowej na wypadek utraty lub znacznego uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie GAP powstało jako jedna z odpowiedzi na spadek wartości przedmiotów ubezpieczenia, który prowadził do swojego rodzaju problemów. W sytuacji szkody całkowitej lub kradzieży samochodu w leasingu w razie znacznego spadku wartości przedmiotu ubezpieczenia, odszkodowanie z autocasco nie wystarczało na pokrycie zobowiązań leasingowych

W efekcie klient musiał dokładać z własnych środków, by spłacić samochód, który stracił. 

Ubezpieczenie GAP skutecznie temu przeciwdziała. 

Czy wszystkie samochody można objąć ochroną ubezpieczenia GAP? Raczej nie. Starsze pojazdy tracą na wartości zdecydowanie wolniej niż nowe. Nie da się też nie zauważyć, że ubezpieczenie GAP idealnie współgra z leasingiem, a przedmiotem leasingu są z reguły pojazdy nowe. 

Jakie są rodzaje ubezpieczenia GAP? 

Rozróżniamy cztery podstawowe rodzaje ubezpieczenia GAP:

 • GAP fakturowy – odszkodowanie z polisy GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu w dniu szkody, a wartością na fakturze. 
 • GAP indeksowy – polisa GAP zagwarantuje dopłatę do odszkodowania z autocasco w określonej wysokości, np. 20 % wartości auta,
 • GAP finansowy – najtańszy i najprostszy rodzaj. Polisa GAP spłaci różnicę między odszkodowaniem z AC, a sumą pozostałych do spłaty rat leasingowych,
 • GAP casco – ubezpieczenie GAP zwróci różnicę pomiędzy odszkodowaniem z AC a sumą ubezpieczenia z polisy autocasco. 

Od rodzaju ubezpieczenia zależeć będzie to, ile wynosi suma ubezpieczenia GAP. 

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia GAP?

Do wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia GAP potrzebne Ci będzie:

 • zaświadczenie potwierdzające wystąpienie szkody – przy wypadku lub kradzieży pomocne będzie zaświadczenie z komendy Policji, która była na miejscu wypadku lub do której zgłoszono kradzież,
 • potwierdzenie wysokości wypłaconego odszkodowania,
 • dowód rejestracyjny, 
 • dokument tożsamości ze zdjęciem, 
 • faktura zakupu auta, 
 • rozliczenie umowy finansowania auta, 
 • decyzja o umorzeniu postępowania ws. kradzieży pojazdu, 
 • zdjęcia uszkodzonego auta w przypadku szkody całkowitej, 
 • decyzja ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody całkowitej, 
 • dokument OWU (Ogólnych warunków Ubezpieczenia) OC lub AC, z którego wypłacone było odszkodowanie.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

W ubezpieczeniu GAP cena polisy zależy przeważnie od wartości pojazdu i rodzaju ubezpieczenia. Roczne, szacunkowe ceny GAP prezentują się następująco:

 

 • GAP finansowy – 0,4-05%,
 • GAP casco – 0,3 – 0,53%,
 • GAP indeksowy – 0,7-0,8%,
 • GAP fakturowy – 0,7 – 1,2%.

 

Dla pojazdu o wartości 100 000 zł roczna cena ubezpieczenia GAP w zależności od rodzajów ubezpieczenia GAP będzie wyglądała tak:

 

 • GAP finansowy – 400-500 zł,
 • GAP casco – 300 – 530 zł,
 • GAP indeksowy – 700 – 800 zł,
 • GAP fakturowy – 700 – 1200 zł.

Chcesz kupić ubezpieczenie GAP? A może potrzebujesz pomocy przy całej procedurze zawierania umowy leasingu?

 

Skontaktuj się z nami. Grupa Aureus działa w branży leasingowej od ponad 15 lat. Znamy temat z obu stron i wybierzemy rozwiązanie najlepsze dla Ciebie.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356