Czy warto wziąć leasing u brokera leasingowego?

aureus-głowny-baner-leasing
aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Czy warto wziąć leasing u brokera leasingowego?

Firmy, ale także coraz częściej klienci indywidualni, chętnie korzystają z zalet leasingu jako atrakcyjnej formy finansowania. Niestety, może zdarzyć się, że bank lub firma leasingowa negatywnie ocenią naszą zdolność, odmawiając przyznania wsparcia. Szansą na rozwiązanie problemu mogą być brokerzy

leasingowi, których usługi cieszą się coraz większą popularnością.

Kim jest broker leasingowy?

Działalność brokera leasingowego polega na pośredniczeniu między podmiotami z sektora finansowego (także pozabankowego) a klientami indywidualnymi bądź biznesowymi. Celem tego pośrednictwa jest oczywiście znalezienie najkorzystniejszej oferty leasingu operacyjnego lub finansowego, z której będzie mógł skorzystać podmiot poszukujący takiego finansowania. Broker leasingowy może okazać się bardzo cennym wsparciem dla osoby niezorientowanej szczegółowo w zasadach, na jakich firmy oraz banki udzielają leasingu, ponieważ do jego zadań należy m.in.:

– porównywanie poszczególnych ofert finansowych,

– negocjowanie indywidualnych warunków umowy,

– reprezentowanie leasingobiorcy w kontaktach z bankami,

– sporządzanie niezbędnych dokumentów oraz załatwianie formalności.

Kiedy warto skorzystać z usług pośrednika leasingowego?

Jeśli zamierzamy ubiegać się o leasing na samochód (zobacz: leasing samochodu), sprzęt do firmy lub dowolny, inny środek trwały, nie mając pewności, czy nasza zdolność finansowa umożliwi otrzymanie pozytywnej decyzji, warto pierwsze kroki skierować właśnie do pośrednika od leasingu. Wykwalifikowany doradca nie tylko porówna dla nas oferty poszczególnych podmiotów, ale pomoże również w wypracowaniu optymalnej strategii rachunkowej, która znacząco zwiększy szansę na otrzymanie leasingu. Jeśli do tej pory nie korzystaliśmy z takiej formy wsparcia, a rozważamy wzięcie w leasing np. pojazdu, broker leasingowy również może okazać się wymiernym wsparciem. Z jego pomocą łatwiej przygotujemy niezbędne dokumenty, otrzymując cenne wsparcie przy wszystkich formalnościach. Wreszcie, brokerzy leasingowi często bywają szansą dla wszystkich tych, którym bank lub inna instytucja finansowa odmówiły wsparcia właśnie ze względu na brak zdolności. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że poszczególni leasingodawcy inaczej analizują kondycję finansową swoich klientów, uwzględniając m.in.:

– dochody firmy,

– jej staż na rynku,

– ewentualne zaległości względem kontrahentów i organów państwa,

– wysokość obrotów i bieżące zobowiązania,

– dotychczasową historię kredytową przedsiębiorstwa.

Każdy z tych czynników może przesądzić o tym, że bank odmówi leasingu lub nie zaproponuje nam wystarczająco atrakcyjnych warunków. Warto wówczas pamiętać, że usługi brokerów leasingowych stanowią szansę na to, by nawet przy niekorzystnej historii lub braku zdolności, otrzymać finansowanie w formie leasingu.

Jak wybrać brokera leasingowego?

Na rynku przybywa pośredników, adresujących swoje usługi zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych. Wiedza brokerów leasingowych, ich doświadczenie oraz kontakty w instytucjach finansowych mogą zaważyć na tym, czy klient uzyska atrakcyjne warunki spłaty zobowiązania. Właśnie dlatego, warto zaufać sprawdzonym przedstawicielom, funkcjonującym na rynku od lat i mogącym pochwalić się bogatą gamą sukcesów na trudnym i wymagającym dużej wiedzy rynku finansowym.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Ile trwa załatwianie leasingu?

aureus-głowny-baner-leasing
aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Ile trwa załatwianie leasingu?

Ile trwa załatwianie leasingu?

Leasing samochodu osobowego stanowi narzędzie pośrednie między kredytem a wynajmem. Samochód nie staje się własnością wnioskującego o leasing, lecz może on z niego korzystać na czas określony w umowie, odprowadzając z tego tytułu miesięczne opłaty. Dlatego procedura uzyskania leasingu samochodu osobowego wygląda nieco inaczej niż dla tradycyjnego kredytu samochodowego. Odpowiemy sobie zatem na pytania, jak długo trzeba czekać na załatwienie wszystkich formalności dla leasingu na samochód osobowy oraz jakie dokumenty należy przedłożyć. Zastanowimy się również, czy są jakieś sposoby na przyśpieszenie całej procedury leasingu samochodu osobowego.

Leasing samochodu osobowego– jakie dokumenty są wymagane?

Leasing różni się od kredytu m.in. tym, że wymaga dużo mniejszej liczby dokumentów do przedstawienia. Dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, lista niezbędnych dokumentów ogranicza się zwykle do ksera dowodu osobistego i podpisania kilku oświadczeń. W przypadku małżeństwa konieczne będzie także przedstawienie dowodu osobistego współmałżonka. Mowa tutaj o tzw. procedurze uproszczonej, która upoważnia do wzięcia w leasing

samochodu osobowego, pod warunkiem posiadania minimum 10% początkowej wpłaty własnej. W ramach procedury uproszczonej na leasing samochodu osobowego, można wziąć pojazd o wartości maksymalnej określanej indywidualnie w poszczególnych firmach leasingowych. Procedura uproszczona

leasingu samochodów osobowych obowiązuje również dla przedsiębiorców. W tym przypadku, poza dowodem osobistym, właściciel firmy będzie musiał dodatkowo przedłożyć wpis do ewidencji gospodarczej, zaświadczenie posiadania numeru NIP i REGON, oraz umowę spółki w przypadku firm działających w takiej formie. W obu przypadkach dokumenty dla leasingu samochodu osobowego nie powinny stanowić problemu w ich zebraniu ani wpływać na wydłużenie procedury. H2: Jak długo trwa uproszczona procedura na leasing samochodowy? Odebranie samochodu na leasing zazwyczaj następuje w przeciągu 3-5 dni od złożenia wniosku. Te widełki czasowe obowiązują dla nowych samochodów osobowych. W przypadku większych pojazdów oraz samochodów osobowych używanych, formalności zajmują dodatkowe kilka dni. Pierwszym etapem uruchamiającym cały proces na leasing samochodu osobowego staje się złożenie wniosku. Instytucje leasingowe udostępniają wnioski online, które należy przesłać, podając podstawowe dane osobowe oraz dane odnośnie do formy zatrudnienia, zarobkach/majątku oraz innych zaciągniętych już zobowiązaniach kredytowych. I to w zasadzie wszystko. Decyzję firmy leasingowej otrzymujemy najczęściej w ciągu 2 dni, po czym można już przystąpić do podpisywania umowy i odbioru samochodu na leasing. Należy jednak pamiętać o wymaganej wpłacie własnej na początek, która oscyluje najczęściej w granicach 10% wartości pojazdu. Leasing samochodów osobowych w procedurze uproszczonej (zwanej inaczej lombardową) nie jest możliwy dla pojazdów typu premium czy ściśle wyspecjalizowanych. Podstawowym ograniczeniem staje się tutaj limit kwotowy narzucany przez leasingodawcę.

Jak długo trwa pełna procedura na leasing samochodowy?

Procedura pełna umożliwia leasing samochodów osobowych klasy premium, jednak wymaga potwierdzenia zdolności kredytowej. Leasing na samochód osobowy wymaga tutaj przedłożenia dużo większej liczby dokumentów. Oprócz standardowych, które są wymagane w procedurze uproszczonej, konieczne jest oświadczenie o przychodzie za poprzedni miesiąc rachunkowy, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym, a nawet pisemne opinie banków odnośnie do regulowanych zobowiązaniach, jeśli takie istnieją. Lista niezbędnych dokumentów może być dodatkowo poszerzona w zależności od rodzaju działalności przedsiębiorstwa. Leasing na samochód osobowy w wersji pełnej opiewa na bardzo duże kwoty. Dlatego firmy leasingowe muszą się dobrze zabezpieczyć przed niewypłacalnością leasingobiorcy. W związku z tym, aby otrzymać samochód na leasing w pełnej procedurze, należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż finalizacja transakcji często zajmuje ponad 2 tygodnie.

Jak można przyśpieszyć procedurę na leasing samochodów osobowych?

Leasing na samochód osobowy wymaga niezbędnego czasu na dopełnienie wszystkich formalności, wobec czego nie znajdziemy tutaj jednej cudownej metody

pozwalającej otrzymać pojazd w kilka minut. Są jednak firmy leasingowe, które gwarantują otrzymanie świadczenia w czasie dużo krótszym od innych. Krótki czas realizacji umowy nie wynika ze sztuczek prawnych i proceduralnych uników, ale rzetelności i efektywnego systemu rozpatrywania wniosków. W Aureus wszelkie formalności można załatwić w jeden dzień, i w tym też czasie przyznawany jest samochód na leasing. Tak szybki czas realizacji procedury leasingowej pozwala leasingobiorcom na znaczne oszczędności sił i środków, a także podjęcie działania niemal natychmiastowo. Warto natomiast podczas wysyłania wniosku przygotować sobie komplet dokumentów, aby całą paczkę przesłać za jednym razem. Resztę formalności Aureus dopełnia samodzielnie, a klient otrzymuje decyzję w bardzo krótkim terminie.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

W którym miesiącu najlepiej wziąć leasing?

aureus-głowny-baner-leasing
aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

W którym miesiącu najlepiej wziąć leasing?

Koniec roku tradycyjnie wiąże się ze wzmożoną aktywnością dealerów samochodowych oferujących atrakcyjne warunki leasingu swoich pojazdów. Czy rzeczywiście grudzień to najlepszy moment na skorzystanie z tej opcji finansowania i czy uzyskane wówczas rabaty faktycznie będą najlepsze? Odpowiadamy na wszystkie najważniejsze pytania o właściwy miesiąc na leasing dla osoby fizycznej oraz firmy.

Leasing firmowy i konsumencki

Jeszcze kilka lat temu leasing na samochód lub dowolny, inny sprzęt był opcją zarezerwowaną wyłącznie dla właścicieli firm. Obecnie, z licznych korzyści, jakie daje taka forma finansowania pojazdów, maszyn oraz wielu innych towarów mogą korzystać również osoby fizyczne, choć na nieco innych warunkach leasingowych. Mówimy wówczas o leasingu konsumenckim, choć trzeba pamiętać, że w jego przypadku bank lub firma leasingowa mogą nakładać na klientów pewne ograniczenia.

Jakie są zalety leasingu samochodowego?

Pomimo zmian w przepisach, leasing nadal pozostaje jedną z najchętniej wybieranych form finansowania. Nie bez znaczenia jest tu spora konkurencja na rynku firm leasingowych, które walcząc o klienta, proponują atrakcyjne warunki współpracy. Do kluczowych zalet leasingu dla osoby fizycznej lub firmy należą m.in.:

– łatwiejsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego,

– brak konieczności ponoszenia wysokiego, jednorazowego kosztu zakupu,

– opłaty dotyczące wyłącznie użytkowania leasingowanego przedmiotu,

– ubezpieczenie pojazdu lub maszyny przejmuje na siebie firma leasingowa,

– możliwość natychmiastowego użytkowania pojazdu wziętego w leasing,

– szansa na bardzo atrakcyjne warunki leasingu w przypadku poszczególnych modeli aut.

Leasing na koniec roku – czy to dobry pomysł?

Biorąc pod uwagę liczne korzyści, jakie generuje leasing dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, nie dziwi fakt, że coraz większa grupa inwestorów interesuje się tą formą finansowania. Od lat szczególną popularnością oferty firm leasingowych cieszą się pod koniec roku, zwłaszcza w listopadzie i grudniu. Przyjęło się uważać, że to właśnie wówczas leasingobiorcy mogą liczyć na najlepsze oferty. Ma to często związek z dążeniem dealerów do wywiązania się z przyjętych na początku roku planów sprzedażowych. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to idealna sytuacja dla konsumenta, ponieważ może on liczyć na atrakcyjne warunki leasingu.

W praktyce może jednak okazać się, że grudzień nie jest najlepszym miesiącem na leasing samochodu. Firma leasingowa może jednak wykorzystać zwiększony popyt klientów, w celu podniesienia cen. Koniec roku może być dobrym momentem na leasing dla przedsiębiorców, poszukujących kosztów w celu uniknięcia zapłaty wysokiego podatku dochodowego za mijający rok. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że nawet nowy pojazd leasingowany w końcówce grudnia 2020, 1 stycznia będzie już nominalnie o rok szarszy.

Może się więc okazać, że podpisanie umowy w pierwszych miesiącach nowego roku zapewni atrakcyjniejszy leasing dla osoby fizycznej lub firmy. Z całą pewnością, nie warto działać pod presją czasu – rzetelna analiza i porównanie ofert kilku leasingodawców sprawi, że nadal będziemy mogli liczyć na korzystne finansowanie.

Aureus Leasing Sp. z o.o. 

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice

Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg

Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów

Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

Leasing czy wynajem?

aureus-głowny-baner-leasing
aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Leasing czy wynajem?

Leasing samochodu czy wynajem długoterminowy?

Na początku wyjaśnię czym jest wynajem długoterminowy. Otóż jest to leasing operacyjny, bez konieczności wykupu samochodu, z ustaloną z góry wartością rynkową. Przedsiębiorca ma możliwość wykupić przedmiot, jednak nie jest to jego obowiązkiem- po spłacie ostatniej raty wynikającej z umowy, samochód może zostać przekazany leasingodawcy. Leasingobiorca natomiast, może zdecydować się na wynajem kolejnego pojazdu. Warto pamiętać, iż wynajem w większości instytucji finansujących dotyczy jedynie nowych samochodów, zarówno osobowych, jak i dostawczych do 3,5 tony oraz samochodów demo. Klasycznym leasingiem operacyjnym można sfinansować również zakup używanych samochodów- nie tylko osobowych, ale także transportu ciężkiego.

Liczy się przebieg

Kolejną różnicą pomiędzy powyższymi formami finansowania jest zużycie pojazdu. W leasingu operacyjnym, leasingobiorcy nie są rozliczani z wykonanych przebiegów- w przeciwieństwie do wynajmu długoterminowego, w którym zawierając umowę, należy zadeklarować roczny przebieg pojazdu. Jeśli po zakończeniu umowy okaże się, że rzeczywisty przebieg jest większy od deklarowanego- zostaną naliczone dodatkowe opłaty za każdy „ponadprogramowo” przejechany kilometr. Stawki za nadprzebieg są określane w tabeli opłat i prowizji leasingodawcy.

Wykup samochodu

Najważniejszą różnicą jest fakt, że leasing operacyjny w zdecydowanej większości przypadków jest sposobem finansowania zakupu. Docelowo leasingobiorca staje się właścicielem pojazdu po spłacie zobowiązania. Oczywiście, istnieje możliwość rezygnacji z wykupu przedmiotu, ale wiąże się to, w pierwszej kolejności, z koniecznością sprzedaży pojazdu przez towarzystwo leasingowe. Dopiero kiedy uda się przedmiot sprzedać, umowa zostanie rozliczona. Sposób jej rozliczenia będzie zależny od ceny sprzedaży. Jeśli wartość samochodu będzie niższa niż kwota wykupu, leasingobiorca będzie zobligowany do pokrycia różnicy oraz poniesienia kosztów sprzedaży pojazdu. Dodatkowo, jeśli stan techniczny pojazdu będzie odbiegał od normy, towarzystwo leasingowe może obciążyć leasingobiorcę kosztami napraw. Co za tym idzie, rezygnacja z wykupu w leasingu operacyjnym zwykle jest nieopłacalna. Inaczej jest w wynajmie. Tutaj, co prawda, leasingobiorca również jest rozliczany ze stanu technicznego pojazdu, ale nie musi martwić się o to, za jaką cenę i w jakim czasie zostanie sprzedany pojazd. Po zakończeniu umowy klient może po prostu samochód zwrócić i umowa zostanie zamknięta. Kwestia dalszej odsprzedaży przedmiotu nie jest dla leasingobiorcy istotna.

W zależności od potrzeb

Można ująć, iż wynajem długoterminowy jest usługą, za którą należy zapłacić. Część przedsiębiorców preferuje leasing operacyjny z tego powodu, że po zakończeniu umowy ma możliwość nadal korzystać z tego samego przedmiotu lub go sprzedać. Druga część uważa z kolei, że sprzedaż samochodu jest problematyczna- zwłaszcza, jeśli ma dotyczyć całej floty. Większe przedsiębiorstwa traktują samochody jako narzędzia pracy, które stanowią dla nich koszt. W związku z tym nie są zainteresowane ich użytkowaniem po zakończeniu umowy leasingowej (zobacz też: leasing samochodu używanego), kiedy większość z pojazdów ma już solidny przebieg, a ich sprzedaż zajmuje czas i wymaga zaangażowania.

Jakie koszty?

Jak prezentuje się oferta wynajmu długoterminowego na tle leasingu operacyjnego? W celu porównania kosztów, posłużę się przykładową symulacją opartą na dostępnych kalkulatorach ofert. Przedsiębiorca planuje sfinansować zakup nowego Mercedesa CLA 200 o wartości netto 107 723,58 zł, z okresem leasingu 36 miesięcy oraz wkładem własnym na poziomie 10% wartości samochodu. W wynajmie długoterminowym koniecznie należy podać limit roczny przebiegu. Klient deklaruje niewielki przebieg– 10 000 km rocznie.

Oferta wynajmu długoterminowego (ceny netto)

Miesięczna opłata leasingowa netto: 1 278,19 zł Klient musi wybrać jeden z wariantów serwisowych: Pierwszy przegląd pojazdu- 36,50 zł miesięcznie Wszystkie przeglądy- 95,63 zł Wszystkie przeglądy i wymiana części eksploatacyjnych- 160,13 zł Łączna rata finansowania przy najtańszej opcji serwisowej- 1 314,69 zł Opłaty za przekroczenie limitu kilometrów dla oferty: 0,35 zł za każdy przejechany kilometr. Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na wykup samochodu to musiałby zapłacić 65 280,49 zł netto, co stanowi ponad 60% wartości początkowej samochodu. Do oferty wynajmu długoterminowego można doliczyć dodatkowo komplet opon zimowych z opcją wymiany i ich składowania oraz ubezpieczenie komunikacyjne- nawet na cały okres umowy, rozłożone w ratach leasingowych. Jeśli założymy, że przedsiębiorca potrzebuje samochodu, który będzie pokonywał znaczne odległości i zadeklaruje przebieg na poziomie 80 000 km rocznie (jest to maksymalny możliwy przebieg), rata wynajmu będzie kosztować z najtańszą opcją serwisową 2062,98 zł netto.

Oferta leasingu operacyjnego (ceny netto)

Miesięczna rata leasingowa (przy założeniu maksymalnego możliwego wykupu 30% wartości przedmiotu)- 2041,07 zł W leasingu operacyjnego można jedynie wykupić dodatkowo ubezpieczenie komunikacyjne- nawet na cały okres umowy, rozłożone w ratach leasingowych. Nie ma jednak możliwości sfinansowania zakupu opon zimowych ani serwisu pojazdu- to robi się we własnym zakresie. Po 36 miesiącach, leasingobiorca musi zapłacić 32 317,07 zł netto. Jest to maksymalna możliwa kwota wykupu w tym przypadku. Jeśli przyjmiemy, że klient chciałby ofertę z wykupem za 1%, miesięczna rata leasingowa wyniesie 2 853,81 zł netto.

Wnioski

Dużym plusem leasingu operacyjnego jest możliwość sfinansowania używanych samochodów i innych pojazdów oraz fakt, że nie jesteśmy rozliczani z wykonywanych przebiegów. Zdecydowanie będzie to lepsze rozwiązanie dla firm, których pracownicy pokonują każdego dnia znaczne odległości, ale to nie jedyny aspekt, na który należy zwrócić uwagę, podejmując decyzję o wyborze formy finansowania.

Wynajem natomiast, sprawdzi się doskonale w sytuacji, kiedy firma potrzebuje reprezentacyjnego samochodu, który nie będzie generował dużego rocznego przebiegu- wtedy koszt wynajmu jest najniższy. Ponadto, będzie również opłacalny dla firm, posiadających całe floty pojazdów, ze względu na oszczędność czasu oraz kompleksową ofertę.

Warto dodać, że sposób finansowania jest kwestią indywidualną każdego przedsiębiorcy i w dużej mierze zależy od potrzeb danej firmy. Jeśli jednak nie chcemy inwestować dużej sumy pieniędzy na zakup pojazdu, możemy zdecydować się na jego wynajem.

Da to możliwość użytkowania, np. nowego Mercedesa przez 3 lata już od 1 314,69 zł netto miesięcznie.

Assistance – czy wiesz, że je posiadasz?

aureus-głowny-baner-leasing
aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Assistance – czy wiesz, że je posiadasz?

Ubezpieczenie assistance

Umowa assistance najczęściej występuje jako dodatek do większości ubezpieczeń np. domu, na życie, grupowego czy oc komunikacyjnego. Wiele osób nie ma świadomości posiadania tego ubezpieczenia. W sytuacjach jakiegoś przykrego zdarzenia korzystają wtedy z pomocy rodziny czy znajomych lub płacą za usługi nie wiedząc o tym, że mogą zrealizować je na koszt towarzystwa ubezpieczeniowego.

Assistance i OC

Standardem przy ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, jest assistance, które pomaga w najczęstszej sytuacji, czyli kolizji lub wypadku. W sytuacji, gdy nawet jesteśmy sprawcą takiego wypadku, mamy prawo do tego, żeby wezwać lawetę, która na koszt naszego ubezpieczenia zabierze nasz samochód. Warto jednak pamiętać, że przez to, iż jest to, pewien „zaszyty” dodatek do naszego OC istnieją pewne limity.

Warto zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy

Kiedy podpisujemy umowę ubezpieczenia, warto zapytać agenta o rozszerzenie naszego ubezpieczenia. Często zakres ubezpieczenia komunikacyjnego możemy rozszerzyć o np. auto zastępcze, które będzie nam przysługiwać w razie awarii pojazdu.

Koszty fachowców przy ubezpieczeniu mieszkania

Awarie również dotyczą naszych mieszkań. Wystarczy skok ciśnienia wody lub stary wężyk przy pralce, lub pod umywalką i nieszczęście gotowe. Kiedy zdarzy nam się taka sytuacja, a posiadamy, ubezpieczenie mieszkania warto pamiętać, że prawdopodobnie mamy w nim assistance. Dzięki temu ubezpieczenie pokrywa nam koszty usługi naprawy, a my płacimy tylko za ewentualne części.

Assistance, a koszty rehabilitacji po wypadku

Przy ubezpieczeniach grupowych prawdopodobne jest, że assistance pokryje nam koszty rehabilitacji po zdarzeniu wypadkowym. Jeśli np. skręcimy sobie kostkę i niezbędna będzie rehabilitacja, może się okazać, że w ramach składki, którą płacimy, możemy mieć do wykorzystania kwotę na rehabilitację.

Zobacz też: leasing samochodu używanego

Oddam leasing w dobre ręce. Czym jest CESJA?

aureus-głowny-baner-leasing
aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Oddam leasing w dobre ręce. Czym jest CESJA?

Cesja umowy leasingowej

Cesja — przejęcie umowy w trakcie jej trwania.

Cesja nie dotyczy tylko umów leasingu czy kredytu, styczność z nią może mieć każdy z nas. Chociażby w przypadku usług takich jak umowa dostawy Internetu. Kiedy np. zmieniamy miejsce zamieszkania, a w nowym mieszkaniu nie ma dostępu do usług obecnego operatora, możemy przekazać kontynuowanie umowy nowemu właścicielowi sprzedanego przez nas mieszkania. Wszystko zależy od warunków umowy i jej zapisów.

Czy jest się czego obawiać, jeśli chodzi o cesję?

Ważne jest, aby cedent, od którego przejmujemy zobowiązanie, przedstawił nam umowę, którą przejmujemy. Koniecznym warunkiem do tego, aby mogła nastąpić cesja, jest uregulowanie wszelkich zaległości z nią związanych. Kontrakt nie zostanie przeniesiony na nas, jeśli poprzednik nie uregulował płatności. Jeśli chodzi o umowy leasingu, musimy pamiętać również o ubezpieczeniu przedmiotu leasingu (zobacz też: leasing samochodu używanego), które jest obowiązkowe, a które również możemy przejąć.

Oddam leasing w dobre ręce

Dlaczego tak dużo na portalach ogłoszeń o treści „oddam leasing”? Wyjaśnienie jest dość proste. Średnio po dwóch latach, osoby biorące nowy samochód chcą go zmienić na nowszy. Dlatego też pojawia się chęć pozbycia się leasingu, który trwa np. 36 miesięcy.

Zobacz więcej w odcinku programu Alfabet Finansowy: https://www.youtube.com/watch?v=7L2kk2fwfgQ

ABC wynajmu długoterminowego

aureus-głowny-baner-leasing
aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

ABC wynajmu długoterminowego

Wynajem długoterminowy samochodów

Wynajem długoterminowy samochodów – co powinniście wiedzieć? Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów informuje, że 20% samochodów jest obecnie finansowanych za pośrednictwem wynajmu długoterminowego. Dla porównania, w Europie Zachodniej jest to aż 80%. W Polsce produkt pojawił się kilka lat temu i był uznawany za niszowy. Obecnie tempo wzrostu tego rynku sięga 12-14% rocznie, a głównymi korzystającymi są firmy, które coraz częściej decydują się na taką formę finansowania. Z czego to wynika? Czym jest wynajem długoterminowy? Co się z nim wiąże?

Wynajem długoterminowy może zostać porównany do abonamentu na samochód. Korzystający jest zobowiązany do opłacania miesięcznej raty wynajmu, bez konieczności wykupowania pojazdu po zakończeniu umowy. Użytkownik płaci zatem za faktyczne zużycie pojazdu, a podstawą do jego obliczenia jest deklaracja rocznego limitu kilometrów. Należy dodać, że usługa jest skierowana do nabywców nowych aut osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Korzyści płynące z wynajmu długoterminowego najłatwiej przedstawić poprzez uświadomienie, z czym wiąże się posiadanie pojazdu.

Użytkowanie samochodu

Większość z nas kupowała kiedyś pierwszy samochód. Bardzo często byliśmy świadomi tego, że z użytkowaniem pojazdu będą związane dodatkowe koszty, takie jak sezonowa wymiana opon, przeglądy gwarancyjne, ubezpieczenie czy wymiana części eksploatacyjnych, jednak nie szacowaliśmy zapewne ich wielkości. Co więcej, nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilości zdarzeń drogowych, które spowodują wzrost wysokości składek ubezpieczeniowych, a fakt ten tym bardziej utrudnia nam kalkulację całkowitego wydatku z tytułu posiadania samochodu.

Koszty to jedno, a co z czasem?

Kiedy już zakupimy swoje wymarzone auto, musimy je zarejestrować. O ile w wydziałach komunikacji mniejszych miejscowości spędzimy w kolejce pół dnia, tak w większych miastach procedura rejestracji może zająć nawet kilka dni. Po odebraniu dokumentów rejestracyjnych, samochód musi zostać ubezpieczony- co najmniej w zakresie OC. Po odebraniu pojazdu z salonu, warto zapoznać się z warunkami gwarancji i dowiedzieć się, z jaką częstotliwością powinny być wykonywane serwisy mechaniczne, zwykle będzie to określony limit kilometrów lub konkretny czas. Dodatkowo, aby nowy samochód nie stracił gwarancji producenta, użytkownik ma obowiązek wykonywania przeglądów jedynie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi i musi ściśle trzymać się terminów i/lub limitu pokonanych kilometrów. To kolejna rzecz, o której musimy pamiętać.Jeśli w pojeździe dojdzie do usterek lub będzie konieczna naprawa blacharsko-lakiernicza, samochód zastępczy otrzymamy tylko, kiedy dealer będzie nim dysponował na dany moment. W przypadku szkody komunikacyjnej, sami musimy tę szkodę zgłosić, dostarczyć do ubezpieczyciela wszystkie wymagane dokumenty wraz ze zdjęciami, poczekać na wycenę oraz decyzję o wypłacie odszkodowania, co angażuje jeszcze więcej naszego czasu. A co z sezonową wymianą opon? Na własną rękę musimy dokonać zakupu oraz zapewnić miejsce ich przechowywania.

Sprzedaż samochodu

Po kilku latach od zakupu przychodzi czas na podjęcie decyzji o zmianie. Poprzedni samochód możemy oczywiście oddać osobie z rodziny, ale zwykle dotyczy to pojedynczych pojazdów. Co w sytuacji, kiedy posiadamy całą flotę? Rozpoczyna się proces robienia zdjęć, wystawiania ogłoszeń, kontaktu z zainteresowanymi, umawiania na oględziny z potencjalnymi kupującymi. Inną możliwością jest przekazanie pojazdów do komisu celem sprzedaży, ale to wiąże się z kosztem prowizji, ponieważ ktoś wszystkie powyższe czynności musi wykonać za nas. Jeśli szybko nie znajdziemy kupca, konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu ubezpieczenia OC oraz przeglądu okresowego. Ponadto, podczas zakupu pojazdu, nikt nie poda nam ceny, za jaką będziemy mogli sprzedać pojazd po kilku latach. Całe ryzyko związane z utratą wartości samochodu pozostanie po naszej stronie.

Jak działa wynajem długoterminowy?

Wynajem długoterminowy nie nakłada na nas konieczności wykupu pojazdu. Opłaty ponosimy z tytułu jego użytkowania, ale ryzyko utraty wartości po okresie umowy pozostaje po stronie wynajmującego. Co więcej, płacimy za faktyczne zużycie pojazdu, a nie za całkowitą jego wartość w momencie zakupu. Konstrukcja usługi jest bardzo prosta. Po okresie umowy, możemy zdecydować czy chcemy wykupić auto, czy wynająć kolejny, nowy samochód dowolnej marki.

Co zyskujemy?

Wśród korzyści, oprócz niskiej raty obliczanej za zużycie pojazdu, wynajem długoterminowy może zawierać szereg usług zapewniających kompleksową obsługę. W racie wynajmu mogą zostać uwzględnione: Ubezpieczenie komunikacyjne OC oraz AC w pełnym zakresie. Assistance i samochód zastępczy. Obsługa serwisowa pojazdu – przeglądy gwarancyjne oraz wymiana części eksploatacyjnych. Usługa zakupu, składowania i wymiany opon w przypadku uszkodzenia lub sezonowej wymiany. Dla wyjątkowo zabieganych użytkowników, możliwe jest również skorzystanie z usługi door-to-door, która polega na odbiorze pojazdu, wykonaniu konkretnej usługi i oddaniu użytkownikowi pod wskazany adres. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo czasu. Podstawową i najważniejszą zaletą wynajmu długoterminowego jest przewidywalność kosztów, które są stałe przez cały okres trwania umowy.

Zasada dotyczy nie tylko raty za wynajem, ale również za wszelkie usługi dodatkowe. Podpisując umowę o produkt, z góry wiemy, ile miesięcznie zapłacimy za używanie samochodu. Jest to szczególną zaletą dla firm posiadających floty pojazdów, ponieważ istnieje możliwość oszacowania kosztów zatrudnienia pracowników, którzy posiadają służbowy samochód. Co więcej, nie musimy martwić się o to, do kogo zadzwonić w przypadku szkody komunikacyjnej, awarii samochodu czy wykonania przeglądu gwarancyjnego, wszystko możemy załatwić pod jednym numerem telefonu! Użytkowanie samochodu, a wynajem długoterminowy

Zobacz też: leasing samochodu używanego

Ubezpieczenie wakacji

aureus-głowny-baner-leasing
aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Ubezpieczenie wakacji

Ubezpieczenie wakacji – na co zwrócić uwagę i jak działa EKUZ?

Biuro podróży, sprzedając wycieczkę zagraniczną, ma obowiązek zapewnić klientom polisę turystyczną. Jednak bardzo często okazuje się, że jej wysokość w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, nie pokrywa opłat za leczenie poza granicami kraju. Proponowana przez touroperatorów wysokość sumy kosztów leczenia wynosi zwykle od 10 do 20 tys. euro.

SZEROKI WYBÓR

Na ubezpieczenie turystyczne mogą składać się koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie bagażu czy sprzętu sportowego. Dodatkowo towarzystwa oferują rozszerzenie ochrony o zdarzenia związane m.in. z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, zawodami sportowymi, z następstwami chorób przewlekłych, wyjazdem w celach służbowych, czy również aktami terroru, zamieszkami i działaniami wojennymi. Kilku ubezpieczycieli w swojej ofercie umieściło nawet rozszerzenie zapewniające pokrycie kosztów leczenia czy wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu. Ponadto ważnym elementem każdego ubezpieczenia turystycznego jest assistance, którego zakres również możemy dostosować do naszych potrzeb, np. rozszerzając o opiekę nad dziećmi w przypadku hospitalizacji rodzica. To właśnie dzięki assistance, w ramach polisy mamy zapewniony i sfinansowany transport między placówkami medycznymi, zorganizowaną akcję poszukiwawczą i ratowniczą, czy w tragicznym przypadku sprowadzenie zwłok do kraju.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Kiedy wybieramy się na wyjazd zorganizowany przez biuro podróży to w cenie mamy już zapewnione ubezpieczenie, tego wymagają od touroperatorów przepisy. W przypadku wyjazdu zagranicznego standardowe ubezpieczenie będzie składało się z kosztów leczenia, assistance oraz NNW, opcjonalnie również z ubezpieczenia bagażu czy OC. Podczas zorganizowanych wycieczek krajowych polisa zawiera zwykle tylko NNW. Musimy pamiętać, że ubezpieczenie oferowane wraz z wczasami obejmuje przeważnie niezbędne minimum. Dlatego warto zawsze sprawdzić co zawiera ubezpieczenie gwarantowane w cenie wyjazdu oraz na jakie sumy zostałoło zawarte. Zawsze możemy rozważyć rozszerzenie zakresu ubezpieczenia lub dokupić dodatkowe we własnym zakresie. Co więcej, posiadanie dodatkowej polisy turystycznej nie wyklucza tej pierwszej. Możemy jednocześnie korzystać z obu polis, lub uruchomić dodatkową w przypadku gdy np. limit kwotowy na koszty leczenia z pierwszej zostanie osiągnięty.

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Dobrym rozwiązaniem jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą nieodpłatnie możemy wyrobić w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze NFZ. Uprawnia ona do darmowego korzystania z publicznej służby zdrowia podczas pobytu w państwach należących do Unii Europejskiej oraz EFT-y. Jeśli jednak, w danym państwie jakieś świadczenie jest odpłatne dla obywateli, to również i my będziemy musieli za nie zapłacić. Mimo, że w wielu sytuacjach karta jest bardzo przydatna, jej zakres jest ograniczony. Dlatego decydując się na podróżowanie z kartą EKUZ, pamiętajmy mimo wszystko o dokupieniu polisy turystycznej przynajmniej w podstawowym zakresie, aby zapewnić sobie chociażby świadczenia assistance.

Zobacz też: leasing samochodu używanego

Ubezpieczenie samochodu

aureus-głowny-baner-leasing
aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu – jak zabezpieczyć się na dłuższy wyjazd?

Wbrew pozorom nie tylko ubezpieczenie zdrowotne przed planowanym wyjazdem jest ważne. Niezależenie od tego, czy wyjeżdżasz na przysłowiową chwilę, czy planujesz dłuższy wyjazd np. za granicę warto rozważyć opcję dodatkowego ubezpieczenia pojazdu, jak autocasco, czy assistance.

Kluczowym ubezpieczeniem podczas wyjazdu zagranicznego jest właśnie assistance, czyli pomoc na drodze w razie awarii. W pakiecie przeważnie jest opcja holowania, lawety, a nawet pojazdu zastępczego. Assistane jest o tyle ważne, że gdy dojdzie do awarii nie będziemy musieli wracać do domu innymi środkami transportu, spokojnie kontynuując podróż. Ten wariant z całą pewnością pomoże nam sprawnie przemieścić się z punktu A do punktu B, ale też zapewni komfort psychiczny. Bo jak mówi stare przysłowie – przezorny zawsze ubezpieczony.

Nie musisz ubezpieczać się na całą podróż. Teraz ubezpieczalnie oferują nam ubezpieczenie na tzw. chwilę. Jest to dogodna opcja, na krótki okres, a nawet na godzinę, będąca doskonałym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą wykupować ubezpieczenia na stałe, a jedynie na czas wyjazdu.

To klient ma dowolność

Obecnie ubezpieczenia autocasco oraz assistance zawierane są w sposób dobrowolny i w pełni dostosowany do potrzeb i wymagań klientów. Od zapisów w umowie zależne jest na jakich terytoriach obowiązują dane ubezpieczenia. Przeważnie standardowe zapisy obowiązują na terenie całej Europy, bądź Unii Europejskiej.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie autocasco?

Ubezpieczenie AC nie tylko uchroni nasze auta przed kolizjami, wypadkami, czy kradzieżą, ale również w codziennych sytuacjach kiedy już zaparkujemy nasz samochód pod domem. Są to m.in. wszystkie zjawiska atmosferyczne jak np. grad, burze, powodzie, czy akty wandalizmu. Warto pamiętać, że OC wykupione w Polsce działa tylko na Europejskim Obszarze Gospodarczym. Natomiast w niektórych państwach, jak np. Ukraina, czy Rosja wymagana jest Zielona Karta będąca dodatkiem do polskiego OC. Co ważniejsze – jest dodawana bezpłatnie przez ubezpieczycieli.

Zielona Karta – czym właściwie jest oraz kiedy i gdzie będziemy jej potrzebować?

To nic innego jak ubezpieczenie OC tylko poza granicami kraju. W przypadku wyjazdu za granicę poza granicę UE np. do Ukrainy lub Czarnogóry musimy posiadać Zieloną Kartę albo wykupić tzw. OC graniczne. Kupując OC za pośrednictwem danej ubezpieczalni, np. brokera ubezpieczeniowego wystarczy, że skontaktujemy się z osobą odpowiedzialną za dany temat. Zielona Kartę otrzymamy wówczas listownie.

Oczywiście nie każda nasza podróż będzie obligowała nas do posiadania Zielnej Karty. W państwach europejskich, które podpisały Porozumienie Wielostronne (są to państwa należące do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego) możemy posługiwać się zwykłym dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie OC.

Kraje w jakich będziemy potrzebować Zieloną Kartę to: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja, czy Ukraina. Istnieją też wyjątki takie jak Kosowo, gdzie zobowiązani będziemy do wykupienia ubezpieczenia granicznego będącym odpowiednikiem Zielonej Karty i OC. Warto, więc pomyśleć o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia, by podczas wyjazdu mieć spokojną głowę.

Zobacz też: leasing nowego auta

Co to jest leasing i dlaczego warto z niego skorzystać?

aureus-głowny-baner-leasing
aureus_logo-new

16 lat doświadczenia w finansowaniu

Co to jest leasing i dlaczego warto z niego skorzystać?

W dzisiejszym artykule wyjaśnimy czym jest leasing, dlaczego warto wziąć leasing oraz kiedy najlepiej to zrobić. Wyjaśnimy również wszystkie zagadnienia, o których warto wiedzieć. Zapraszamy do lektury

1. Co to jest leasing?

Leasing to umowa cywilnoprawna, w ramach której jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Po zakończeniu umowy przedsiębiorca ma najczęściej możliwość wykupienia, np. samochodu za określoną z góry cześć jego wartości. Co to jest leasing – Aureus

2. Kto może wziąć leasing?

Większość osób kojarzy, że leasing może wziąć osoba posiadająca swoja działalność gospodarczą, lub firmę w której zatrudniona jest co najmniej jedna osoba.

Czy osoba fizyczna może wziąć samochód w leasing?

W rzeczywistości jednak każda osoba, niezależnie od tego czy posiada własną firmę czy nie, może wziąć, np. samochód w leasing. Leasing na firmę to tzw. leasing operacyjny dzięki któremu podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT od raty leasingowej lub innych opłat w ramach leasingu, mowa tutaj tylko i wyłącznie o samochodach osobowych. Co istotne, nie obowiązuje już żaden limit kwotowy, zatem podatnik do końca trwania okresu leasingu operacyjnego będzie mógł odliczać połowę podatku VAT z każdej otrzymanej od leasingodawcy faktury. Ograniczenie w wysokości 50% odliczenia dotyczy również wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu i zakupu paliwa. W przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych odliczenie podatku VAT wynosi 100%. Natomiast leasing na osobę fizyczną, czyli na przykładowego Kowalskiego to tak zwany leasing konsumencki. Ten drugi różni się zazwyczaj od pierwszego warunkami.

Należy pamiętać również o tym, że przy korzystaniu z leasingu zyskujemy:

– Minimum formalności.

– Wsparcie eksperta w finansowaniu.

– Elastyczność w wyborze pojazdu.

– Korzystne warunki jakie może zaproponować Ci firma leasingowa takie jak ubezpieczenie.

– Atrakcyjne zniżki.

3. Kiedy leasing, a kiedy kredyt?

Samo wzięcie kredytu samochodowego zajmie nam więcej czasu niż leasing konsumencki. W opcji leasingowej wzrasta Twoja zdolność kredytowa co automatycznie pozwala nam na finansowanie pojazdu za wyższą kwotę, a co za tym idzie będziesz mógł zaopatrzyć się w nowszy samochód (zobacz: leasing nowego auta). Tak jak w przypadku innych form finansowania zawsze warto porównać sobie opcję kredytu samochodowego i leasingu konsumenckiego. Bez kalkulacji ciężko jest określić, która z tych dwóch opcji opłaca się bardziej. Warto skorzystać tutaj z kalkulatora finansowania. Czy osoba fizyczna może wziąć samochód w leasing – Aureus

4. Leasing – co potrzeba?

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy leasingu? W przypadku opcji leasingu konsumenckiego w firmie Aureus należy przygotować:

– kopię lub skan dowodu osobistego

W przypadku opcji leasingu operacyjnego w firmie Aureus należy przygotować :

-Kopię lub skan dowodu osobistego

Podsumowując, koszty kredytu samochodowego jak i leasingu uzależnione są od wielu czynników, tak więc nie można porównywać ich bez konkretnych ofert różnych instytucji zajmujących się danymi formami kredytów czy leasingu. Każda z opcji, leasingu i kredytu mają oczywiście swoje wady i zalety. Koszty mogą być zdecydowanie różne, tak samo jak warunki umowy, więc najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy finansowego, który z pewnością znajdzie dla nas najkorzystniejszą ofertę.

W poniższym artykule wyjaśnimy co to jest leasing, dlaczego warto wziąć leasing, czy osoba fizyczna może wziąć samochód w leasing oraz kiedy najlepiej to zrobić. Wyjaśnimy również wszystkie zagadnienia, o których warto wiedzieć. Zapraszamy do lektury

Historia leasingu w Polsce

Pierwsze firmy leasingowe, początkowo głównie z kapitałem zagranicznym, zaczęły pojawiać się u nas w roku 1990. Od początku istnienia na naszym rynku wykazywał się niezwykłą dynamiką wzrostu, osiągając w 1996 roku wartość nowych umów leasingu na poziomie 750 mln USD. Ciekawostką jest fakt, że Polska była fenomenem na skalę światową – udział grupy samochodów osobowych w ogólnym wolumenie leasingu ruchomości wynosił do 2001 roku poniżej 1 %. Znaczący skok zaobserwowaliśmy dopiero rok później, kiedy Ministerstwo Finansów znacząco poprawiło warunki leasingu na samochody osobowe. W roku 2019 klienci firm leasingowych najchętniej finansowali właśnie samochody osobowe, które stanowiły aż 45,3 % udziału w rynku.

Co to jest leasing?

Warto zapamiętać, ze leasing i kredyt są dwiema całkowicie innymi koncepcjami – takie stanowisko można przeczytać we wszystkich dyrektywach wydawanych przez Komisję Unii Europejskiej. Leasing to umowa cywilnoprawna, w ramach której jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Po zakończeniu umowy przedsiębiorca ma najczęściej możliwość wykupienia, np. samochodu za określoną z góry cześć jego wartości. Co ważne, kwota wykupu pojazdu będzie niższa od jego wartości rynkowej. Leasing łączy więc w sobie cechy kredytu oraz dzierżawy.

3. Kto może wziąć leasing?

Większość osób kojarzy, że leasing może wziąć osoba posiadająca swoja działalność gospodarczą, lub firmę w której zatrudniona jest co najmniej jedna osoba.

Czy osoba fizyczna może wziąć samochód w leasing?

W rzeczywistości jednak każda osoba, niezależnie od tego czy posiada własną firmę czy nie, może wziąć, np. samochód w leasing. Leasing na firmę to tzw. leasing operacyjny dzięki któremu podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT od raty leasingowej lub innych opłat w ramach leasingu, mowa tutaj tylko i wyłącznie o samochodach osobowych. Co istotne, nie obowiązuje już żaden limit kwotowy, zatem podatnik do końca trwania okresu leasingu operacyjnego będzie mógł odliczać połowę podatku VAT z każdej otrzymanej od leasingodawcy faktury. Ograniczenie w wysokości 50% odliczenia dotyczy również wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu i zakupu paliwa. W przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych odliczenie podatku VAT wynosi 100%. Natomiast leasing na osobę fizyczną, czyli osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to tak zwany leasing konsumencki. Ten drugi różni się zazwyczaj od pierwszego warunkami. W firmie Aureus oferujemy leasing na samochód dla osób fizycznych w finansowaniu do 100 tys. zł. Co ważne, w takim przypadku mamy możliwość finansowania pojazdów o większej wartości niż w przypadku kredytu. W związku z tym na pytanie: „Czy z osobą fizyczną można zawrzeć umowę leasingu?” – odpowiadamy: TAK i to na bardzo korzystnych warunkach.

Należy pamiętać również o tym, że przy korzystaniu z leasingu zyskujemy:

– Minimum formalności.

– Wsparcie eksperta w finansowaniu.

– Elastyczność w wyborze pojazdu.

– Korzystne warunki jakie może zaproponować Ci firma leasingowa takie jak ubezpieczenie.

– Atrakcyjne zniżki.

Kiedy leasing, a kiedy kredyt?

Samo wzięcie kredytu samochodowego zajmie nam więcej czasu niż leasing konsumencki. W opcji leasingowej wzrasta Twoja zdolność kredytowa co automatycznie pozwala nam na finansowanie pojazdu za wyższą kwotę, a co za tym idzie będziesz mógł zaopatrzyć się w nowszy samochód. Tak jak w przypadku innych form finansowania zawsze warto porównać sobie opcję kredytu samochodowego i leasingu konsumenckiego. Bez kalkulacji ciężko jest określić, która z tych dwóch opcji opłaca się bardziej. Warto skorzystać tutaj z kalkulatora finansowania.

Leasing – co potrzeba?

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy leasingu? W przypadku opcji leasingu konsumenckiego w firmie Aureus należy przygotować: – kopię lub skan dowodu osobistego W przypadku opcji leasingu operacyjnego w firmie Aureus należy przygotować : -Kopię lub skan dowodu osobistego Podsumowując, koszty kredytu samochodowego jak i leasingu uzależnione są od wielu czynników, tak więc nie można porównywać ich bez konkretnych ofert różnych instytucji zajmujących się danymi formami kredytów czy leasingu. Każda z opcji, leasingu i kredytu mają oczywiście swoje wady i zalety. Koszty mogą być zdecydowanie różne, tak samo jak warunki umowy, więc najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy finansowego, który z pewnością znajdzie dla nas najkorzystniejszą ofertę.